Thứ bảy 22/06/2024 02:52 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Cần bổ sung quy định chi tiết về việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt

18:57 | 21/05/2024

(Xây dựng) – Theo Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA), việc bổ sung quy định chi tiết về việc “giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt” vào dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, dự thảo Nghị định quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và dự thảo Nghị định quy định về giá đất là rất cần thiết.

Cần bổ sung quy định chi tiết về việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt
HoREA cho rằng, cần bổ sung quy định chi tiết về việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt.

HoREA cho biết: Đến nay, chưa có dự thảo Nghị định nào quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện quy định tại điểm n khoản 3 Điều 124 Luật Đất đai 2024 về “các trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất” đã quy định trường hợp “giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt theo quy định của Chính phủ”.

Bên cạnh đó, Hiệp hội nhận thấy, điểm n khoản 3 Điều 124 Luật Đất đai 2024 về các trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất quy định trường hợp “giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt theo quy định của Chính phủ” đã đặt ra yêu cầu Chính phủ phải quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện 2 nội dung.

Một là, dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai cần phải bổ sung quy định về giao đất, cho thuê đất đối với “các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt, xen kẽ bao gồm các diện tích đất thuộc Nhà nước quản lý hoặc được Nhà nước giao quản lý nằm xen kẹt, xen kẽ trong đô thị, khu dân cư nông thôn hoặc trong dự án đầu tư có sử dụng đất được giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất hoặc thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất”.

Hiệp hội đề xuất bổ sung Điều 57b về “giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt, xen kẽ (quy định chi tiết điểm n khoản 3 Điều 124 của Luật Đất đai)” dự thảo Nghị định quy định về chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Hai là, dự thảo Nghị định quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và dự thảo Nghị định quy định về giá đất cũng cần phải bổ sung quy định về định giá đất và thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với trường hợp các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt, xen kẽ nêu tại nội dung trên để các địa phương dễ hiểu, dễ làm, dễ thực hiện.

Do vậy, Hiệp hội đã đề xuất bổ sung Điều 57b (mới) dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định “giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt, xen kẽ” để quy định chi tiết điểm n khoản 3 Điều 124 của Luật Đất đai 2024.

Hiệp hội nhận thấy, trước đây khoản 15 Điều 1 Nghị định 01/2017/NĐ-CP bổ sung các khoản 5, 6, 7, 8 và 9 vào Điều 16 Nghị định 43/2014/NĐ-CP; khoản 12 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP bổ sung Điều 14a Nghị định 43/2014/NĐ-CP; khoản 13 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 16 Nghị định 43/2014/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung cơ chế “giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẽ do Nhà nước quản lý thuộc khu vực đô thị, khu dân cư nông thôn hoặc trong dự án đầu tư có sử dụng đất”.

Cho đến nay, quy định này vẫn còn nguyên giá trị nên cần được hoàn thiện lại để bổ sung vào dự thảo Nghị định quy định về chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai để quy định về “giao đất, cho thuê đất” hoặc dự thảo Nghị định quy định về giá đất để quy định về “định giá đất” hoặc dự thảo Nghị định quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để quy định về “thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất” thông qua phương thức “hoán đổi đất”.

Ưu điểm của phương thức này là dễ hiểu, dễ làm. Nguồn diện tích đất ở, đất kinh doanh của dự án mà Nhà nước có thể sử dụng trực tiếp, hoặc giao cho Trung tâm Đấu giá tài sản của Nhà nước thực hiện đấu giá, phát huy được nguồn lực đất đai là các diện tích “đất công” nằm “xen kẹt” trong dự án bất động sản, nhà ở thương mại theo cơ chế thị trường.

Mai Chi

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load