Thứ năm 25/04/2024 21:48 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bộ Xây dựng thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”

16:23 | 16/12/2021

(Xây dựng) - “Phối hợp thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” của Chính phủ, vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới” - Đây là một nội dung được đề cập trong báo cáo của Bộ Xây dựng về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ.

bo xay dung thuc hien hieu qua muc tieu kep
Thứ trưởng Lê Quang Hùng yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu cần đảm bảo tốt sức khỏe cho người lao động trên công trường Bệnh viện Nhi đồng 1.

Ban hành đầy đủ, kịp thời các chương trình, kế hoạch hành động

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngay từ đầu năm, Bộ Xây dựng đã ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng tại Quyết định số 63/QĐ-BXD ngày 19/01/2021, nhằm cụ thể hóa các nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực của ngành Xây dựng, phân công các đơn vị chủ trì với tiến độ thực hiện chi tiết.

Cùng với thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Bộ Xây dựng quán triệt thực hiện Nghị quyết của Quốc hội số 124/2020/QH14 ngày 11/11/2020 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Theo đó, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Xây dựng nỗ lực, cố gắng cao độ thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, với trọng tâm: Tập trung hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính; Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành Xây dựng gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, năng suất lao động; Đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt quy hoạch; Phát huy vai trò các đô thị lớn; Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; Nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực; Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường; Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; Tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết: Với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”, Bộ Xây dựng đã nghiêm túc quán triệt, ban hành đầy đủ, kịp thời các chương trình, kế hoạch hành động của ngành thực hiện Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các mục tiêu tăng trưởng năm 2021; tham mưu ban hành các văn bản, đề án của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ... Các nội dung nêu trên được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh

Một trong những nhiệm vụ Bộ Xây dựng thực hiện thành công là phối hợp thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” của Chính phủ vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Cụ thể, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về rà soát pháp luật để tháo gỡ khó khăn cho đầu tư kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, trên cơ sở các kiến nghị do Bộ, ngành, địa phương tổng hợp, Bộ Xây dựng đã kịp thời tổng hợp, rà soát, đề xuất phương án đối với các kiến nghị, có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp tổng hợp (các văn bản số 3144/BXD-PC ngày 06/8/2021, 3240/BXD-PC ngày 16/8/2021); rà soát và đề xuất giải pháp tháo gỡ đối với một số vướng mắc, bất cập nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh ứng phó, khắc phục hậu quả của đại dịch Covid-19 (tại các văn bản số 69/BXD-PC ngày 13/4/2021 và số 2205/BXD-PC ngày 15/6/2021; báo cáo số 79/BC-BXD ngày 21/7/2021).

Đối với các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 như lĩnh vực phát triển nhà ở và BĐS, VLXD, Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ ban hành các Nghị định góp phần giải quyết các bất cập, đẩy nhanh trình tự, thủ tục triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng, BĐS, hỗ trợ phát triển thị trường BĐS với mục đích cân đối cung cầu, cân đối cơ cấu sản phẩm BĐS trên thị trường để hạn chế tình trạng đầu cơ. Đó là Nghị định số 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 09/2021/NĐ-CP về quản lý VLXD; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số30/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở; Nghị định số 49/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Nghị định số 69/2021/NĐ-CP của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư;...

Đặc biệt, ngày 30/6/2021, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2472/BXD-QLN báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển nhà ở dành cho công nhân khu công nghiệp, trong đó, kiến nghị Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước báo cáo Chính phủ bố trí đủ nguồn vốn theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 41/NQ-CP, Nghị quyết số 84/NQ-CP (khoảng 3.000 tỷ đồng) để phát triển nhà ở xã hội, bao gồm nhà ở dành cho công nhân khu công nghiệp.

Cùng với đó, Bộ Xây dựng đã khẩn trương nghiên cứu và ban hành Hướng dẫn xây dựng bệnh viện dã chiến phòng, chống dịch Covid-19 (tại Quyết định số 212/QĐ-BXD ngày 01/3/2021). Hướng dẫn này không chỉ ứng dụng hiệu quả ngay vào thực tế triển khai bệnh viện dã chiến tại các địa phương mà còn có thể tham khảo và áp dụng cho các dịch bệnh truyền nhiễm khác (nếu có).

Phát huy vai trò của Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 970/TTg-KGVX ngày 18/7/2021 về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Xây dựng đã thành lập Tổ công tác đặc biệt tại TP.HCM, giao Thứ trưởng Lê Quang Hùng làm Tổ trưởng.

Tổ công tác có nhiệm vụ phối hợp với TP.HCM và các địa phương phía Nam giải quyết ngay những nhiệm vụ phát sinh trong công tác phòng, chống dịch về những vấn đề liên quan trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; hỗ trợ địa phương chuẩn bị phương án, thực hiện xây dựng bệnh viện dã chiến, thiết lập các khu cách ly để phòng, chống dịch…

Tổ công tác Bộ Xây dựng đã có các cuộc họp trực tuyến rà soát và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn khi triển khai xây dựng bệnh viện dã chiến, khu cách ly tại các địa phương, gửi Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19…

Đồng thời hoàn thành nhiều nhiệm vụ khác

Mới đây nhất, thực hiện Nghị quyết tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, Bộ Xây dựng đã có văn bản tổng hợp rà soát khó khăn vướng mắc liên quan đến quy định của pháp luật về dự án/gói thầu/công trình khẩn cấp (bệnh viện dã chiến và khu cách ly) sử dụng vốn đầu tư công và đề xuất một số giải pháp gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Y tế.

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu và ban hành “Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Hướng dẫn đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và gửi Văn bản số 4662/BXD-GĐ ngày 10/11/2021 đến UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để hướng dẫn thực hiện.

Song song với nhiệm vụ thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” của Chính phủ vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Xây dựng đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ khác đặt ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021, như tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành Xây dựng; Góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành Xây dựng gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của các DN ngành Xây dựng dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, Bộ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt quy hoạch, phát huy vai trò các đô thị lớn, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; Góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế; Đẩy mạnh cải cách hành chính; Tăng cường phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế...

Với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của lãnh đạo Bộ, sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Xây dựng, năm 2021, Bộ Xây dựng đã cơ bản hoàn thành kế hoạch Quốc hội giao, cũng như các chỉ tiêu nhiệm vụ Chính phủ đặt ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP và các văn bản chỉ đạo khác.

Quý Anh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load