Thứ ba 03/10/2023 11:16 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bộ Xây dựng tăng cường kiểm tra, rà soát và đầu tư xây dựng trường học, cơ sở y tế

15:14 | 12/04/2023

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa ban hành Công văn số 1323/BXD–PTĐT về tập trung kiểm tra, rà soát và đầu tư xây dựng trường học, cơ sở y tế tại các khu đô thị, khu nhà ở, khu dân cư, khu công nghiệp và nhà vệ sinh công cộng tại trường học, đô thị.

Bộ Xây dựng tăng cường kiểm tra, rà soát và đầu tư xây dựng trường học, cơ sở y tế
Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo về việc tập trung kiểm tra, rà soát và đầu tư xây dựng trường học, cơ sở y tế tại các khu đô thị, khu nhà ở, khu dân cư, khu công nghiệp.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 126/CĐ-TTg ngày 10/03/2023 về việc tập trung kiểm tra, rà soát và đầu tư xây dựng trường học, cơ sở y tế tại các khu đô thị, khu nhà ở, khu dân cư, khu công nghiệp và nhà vệ sinh công cộng tại trường học, đô thị, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng.

Thứ nhất, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 143/QĐ-BXD ngày 08/03/2023 về ban hành Kế hoạch của Bộ Xây dụng thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW và Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW; Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/09/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thứ hai, các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, nghiên cứu xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch, xây dựng và quản lý vận hành các công trình hạ tầng trong đô thị (bao gồm trường mầm non, trường tiểu học, trung học cơ sở, cơ sở y tế, nhà vệ sinh công cộng...).

Thứ ba, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Hạ tầng kỹ thuật, Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, các Viện nghiên cứu và các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch, các công trình hạ tầng kỹ thuật và các quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan khác, bảo đảm hệ thống hạ tầng đô thị đáp ứng việc cung cấp các dịch vụ đô thị (bao gồm trường mầm non, trường tiểu học, trung học cơ sở, cơ sở y tế, nhà vệ sinh công cộng...).

Thứ tư, Cục Phát triển đô thị chủ trì, phối hợp với Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Cục Hạ tầng kỹ thuật và các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc tổ chức xây dựng phát triển đô thị theo quy hoạch đô thị, chương trình phát triển đô thị đã được phê duyệt.

Bộ Xây dựng tăng cường kiểm tra, rà soát và đầu tư xây dựng trường học, cơ sở y tế
Nhà vệ sinh công cộng tại trường học, đô thị cần được sửa chữa, nâng cấp, bảo đảm công năng, sử dụng thuận tiện, đáp ứng yêu cầu vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Trong khi đó, các cơ sở y tế, trường học và các cơ quan, đơn vị quản lý công trình phục vụ sử dụng công cộng trực thuộc Bộ sẽ có 2 nhiệm vụ chính:

Một là khẩn trương kiểm tra thực trạng tình hình các công trình nhà vệ sinh công cộng, đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan; lập kế hoạch sửa chữa, nâng cấp, bảo đảm công năng, sử dụng thuận tiện, đáp ứng yêu cầu vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Nhiệm vụ này cần hoàn thành chậm nhất trong quý III/2023.

Đối với những cơ sở chưa có những công trình kể trên, cần khẩn trương quy hoạch, sắp xếp bố trí quỹ đất, huy động nguồn lực và tập trung đầu tư, bảo đảm năm 2023 hoàn thành đầu tư xây dựng. Bộ Xây dựng cũng khuyến khích việc nghiên cứu, áp dụng các mô hình mới đáp ứng yêu cầu về tiện ích, mỹ quan đô thị và thân thiện môi trường.

Phương Trang (Ảnh: Internet)

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load