Thứ bảy 13/04/2024 16:45 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bộ Xây dựng tăng cường công tác quản lý cán bộ tại 2 Tổng công ty lớn

08:49 | 17/03/2023

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa chính thức ban hành văn bản gửi Hội đồng thành viên Tổng Công ty xi măng Việt Nam (VICEM) và Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) về công tác quản lý cán bộ.

Bộ Xây dựng tăng cường công tác quản lý cán bộ tại 2 Tổng công ty lớn

Theo đó: Bộ đề nghị Hội đồng thành viên của 2 Tổng Công ty nêu trên phối hợp với cấp ủy cùng cấp quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước và Bộ Xây dựng về công tác quản lý cán bộ; Rà soát tiêu chuẩn, điều kiện và số lượng cán bộ lãnh đạo quản lý tại đơn vị theo quy định, trên cơ sở đó có phương án sắp xếp, kiện toàn nhân sự theo đúng quy định hiện hành. Kết quả (đối với các chức danh thuộc diện Ban Cán sự quản lý) được báo cáo về Bộ trước ngày 15/4/2023.

Theo lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, người thừa lệnh Bộ trưởng thực hiện công vụ: Văn bản được thực hiện theo nội dung Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020; Nghị định 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Quy định của Bộ Xây dựng về công tác quản lý cán bộ; Chỉ thị số 03-CT/BCSĐ ngày 30/12/2021 của Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng về tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty đã được Bộ Xây dựng phê duyệt.

Bạn đọc Báo điện tử Xây dựng cho rằng, đây là việc làm cần thiết và không thể không làm một cách triệt để về tiêu chuẩn, quy trình đề bạt cán bộ nhằm hạn chế tình trạng “chạy chọt” chức quyền, từ đó dẫn đến những đơn thư nặc danh và có danh, tố cáo những cá nhân có liên quan, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường làm việc, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Hải Đăng

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load