Thứ hai 22/04/2024 23:51 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị lần đầu tiên chủ trì Hội nghị triển khai công tác Bộ Xây dựng

21:40 | 27/04/2021

(Xây dựng) - Ngày 22/4, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo điều hành Quý I; triển khai thực hiện công tác Quý II năm 2021. Đây là Hội nghị triển khai công tác có ý nghĩa quan trọng và cũng là Hội nghị đầu tiên được đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì kể từ khi được Đảng, Quốc hội tin tưởng, tín nhiệm giao trọng trách vào ngày 08/4 vừa qua.

bo truong nguyen thanh nghi lan dau tien chu tri hoi nghi trien khai cong tac bo xay dung
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị lần đầu tiên chỉ đạo triển khai công tác ngành Xây dựng ở cương vị Bộ trưởng.

Triển khai các nhiệm vụ bảo đảm tiến độ

Hội nghị có sự tham gia của các đồng chí Lãnh đạo Bộ Xây dựng và hơn 150 đại biểu là lãnh đạo các đơn vị hành chính, hành chính sự nghiệp, các Tổng công ty trực thuộc Bộ và đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch kiến trúc của các thành phố trực thuộc Trung ương.

Báo cáo tại hội nghị đã xác định rõ năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển đất nước 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 – 2025. Ngay từ đầu năm, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Xây dựng, các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ và cộng đồng doanh nghiệp trong toàn Ngành đã tập trung, nỗ lực cố gắng thực hiện các chương trình, kế hoạch của Bộ đã ban hành để triển khai các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện.

Cụ thể, thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, Bộ Xây dựng đã ban hành Chương trình hành động để triển khai với 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 74 nhiệm vụ cụ thể, phân công rõ đơn vị chủ trì, tiến độ, thời gian hoàn thành.

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh các kết quả chỉ đạo điều hành chính của Bộ Xây dựng trong quý I/2021. Theo đó, trong bối cảnh còn những khó khăn, thách thức chung của cả nước và của riêng ngành Xây dựng, các kết quả đạt được của toàn Ngành là khá tích cực.

Nổi bật là Bộ Xây dựng đã hoàn thành đúng hạn tất cả các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, thể hiện sự quyết tâm, chấp hành một cách nghiêm túc đối với sự chỉ đạo, lãnh đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, Bộ đã hoàn thành khối lượng công việc lớn trong thời gian không nhiều: Trình và được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua 7 Nghị định, 02 Quyết định, 01 Chỉ thị. Các văn bản quy phạm pháp luật này đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, phát huy tác dụng tích cực trong việc đảm bảo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ngành Xây dựng cũng như tạo điều kiện, môi trường thông thoáng cho người dân và doanh nghiệp.

bo truong nguyen thanh nghi lan dau tien chu tri hoi nghi trien khai cong tac bo xay dung
Tân Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị tặng hoa nguyên Bộ trưởng Phạm Hồng Hà.

Bộ đã thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc với khối lượng lớn công việc lớn như đã tổ chức thẩm định và trình 03 Đề án quy hoạch, điều chỉnh Quy hoạch lớn và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tiếp tục khẩn trương triển khai lộ trình số hóa quy hoạch Đến nay đã số hóa được 833 đồ án quy hoạch và công khai trên Cổng thông tin quy hoạch quốc gia, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với thông tin quy hoạch.

Trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, Bộ đã kịp thời tham mưu để Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch cấp nước cho Vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn đang diễn ra ngày càng phức tạp trong Vùng.

Trong công tác nhà ở và thị trường bất động sản, Bộ đã tập trung hoàn thiện và trình phê duyệt 02 Nghị định liên quan đến Luật Nhà ở và liên quan đến nhà ở xã hội. Đồng thời đã gửi Bộ Tư pháp thẩm định Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư với nhiều nội dung đổi mới.

Về thị trường bất động sản, quý I/2021 đã có những biến động cục bộ, nhưng đã dần ổn định trở lại nhờ sự chỉ đạo kịp thời của Chính phủ và sự vào cuộc tích cực của các cơ quan tham mưu và chính quyền các địa phương.

Các lĩnh vực công tác khác như quản lý hoạt động xây dựng, quản lý vật liệu xây dựng, cải cách hành chính, thanh tra, quản lý đầu tư công, dự toán ngân sách, công tác quản lý tái cơ cấu doanh nghiệp, đổi mới các đơn vị sự nghiệp, hợp tác quốc tế... cũng đã được triển khai đồng bộ, bám sát chức năng nhiệm vụ, và cũng đạt kết quả theo chương trình, theo kế hoạch đặt ra…

Xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật ngành Xây dựng là nhiệm vụ trọng tâm

Triển khai các nhiệm vụ quý II/2021 và trong thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu các đơn vị chức năng cần tập trung, chủ động, quyết liệt hơn nữa trong thực hiện chức năng nhiệm vụ, kịp thời báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo Bộ phụ trách và lưu ý một số nội dung. Theo đó, Văn phòng Bộ chủ trì, rà soát, sửa đổi Quy chế làm việc của Bộ Xây dựng, đảm bảo phù hợp, chặt chẽ hơn, đáp ứng yêu cầu tăng cường kỷ cương, kỷ luật công tác.

bo truong nguyen thanh nghi lan dau tien chu tri hoi nghi trien khai cong tac bo xay dung
Toàn cảnh hội nghị.

Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Ban cán sự Đảng khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy chế, phân công thành viên Ban cán sự để sớm ban hành; chủ động phối hợp với các cơ quan Trung ương trong công tác cán bộ; tham mưu kiện toàn nhân sự các đơn vị chuyên môn trực thuộc Bộ, các trường, các Viện nghiên cứu và khối sự nghiệp…

Rà soát, hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 của Quốc hội; bám sát nội dung Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 của Quốc hội để kịp thời cập nhật, ban hành Chương trình hành động của Bộ.

Chủ động rà soát, điều chỉnh hoặc xây dựng mới các Chiến lược, Chương trình, Kế hoạch của Bộ nếu cần thiết, đảm bảo đám ứng yêu cầu quản lý và phát triển các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

Tiếp tục xác định công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, hoàn thiện pháp luật ngành Xây dựng là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá và dành nguồn lực thích đáng để thực hiện.

Bên cạnh việc thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng các Chương trình Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ và của Bộ Xây dựng, các đơn vị chức năng cần chủ động rà soát, đánh giá tác động thực tiễn của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của Ngành để kịp thời đề suất điều chỉnh, sửa đổi, hoặc thay thế, bổ sung khi cần thiết.

Các đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phải đảm bảo mục tiêu quản lý và phát triển, đối tượng điều tiết cụ thể và có tính kế họach, tính dự báo cho giai đoạn 5 năm sắp tới (trong đó đặc biệt lưu ý vấn đề xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật mới như Luật quản lý phát triển đô thị, Luật cấp thoát nước, Luật quản lý không gian ngầm…), đảm bảo tuân thủ đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong Hội nghị triển khai công tác của Chính phủ vừa qua: “Không cầu toàn, phải quyết liệt, chủ động sửa đổi ngay các văn bản quy phạm pháp luật có vướng mắc, cản trở sự phát triển, không phù hợp thực tiễn, kể cả các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành”.

Đẩy mạnh số hóa, công khai quy hoạch

Đối với từng lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị có những chỉ đạo cụ thể. Về quản lý quy hoạch kiến trúc, Bộ trưởng yêu cầu tập trung xây dựng Đề án đổi mới phương pháp luận về quy hoạch theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục triển khai có chất lượng công tác lập, thẩm định, cho ý kiến theo thẩm quyền đối với các Đồ án, Nhiệm vụ đồ án quy hoạch, đặc biệt là các đồ án quy hoạch lớn tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị lớn.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh, hướng dẫn công tác quy hoạch, quản lý thực hiện quy hoạch theo pháp luật, đặc biệt là việc điều chỉnh quy hoạch đô thị cục bộ, điều chỉnh quy hoạch các địa phương. Đẩy mạnh số hóa, công khai quy hoạch trên cổng thôn tin quy hoạch quốc gia; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Quy hoạch đô thị; xây dựng mới Luật Quản lý không gian ngầm đô thị. Tập trung xây dựng, hoàn thiện Định hướng kiến trúc Việt Nam.

Về công tác quản lý đô thị và hạ tầng kỹ thuật, Bộ trưởng yêu cầu tập trung xây dựng có chất lượng và đúng tiến độ Chiến lược phát triển đô thị mới, Nghị định sửa đổi Nghị định về quản lý phát triển đô thị; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị. Tập trung nghiên cứu Luật về đô thị; quan tâm hơn về kinh tế đô thị.

Chủ động, phối hợp chặt chẽ với Ban Kinh tế Trung ương trong quá trình xây dựng Đề án Đô thị hóa, phát triển đô thị, phát triển kinh tế đô thị Việt Nam đến năm 2045. Tiếp tục triển khai đúng tiến độ và nội dung các chương trình, đề án lớn về phát triển đô thị: Đề án Phát triển đô thị Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, Đề án phát triển đô thị Việt Nam thông minh, bền vững giai đoạn 2018 - 2030…

Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các địa phương về quản lý và phát triển đô thị; đảm bảo chất lượng đô thị. Quan tâm các quy hoạch hạ tầng cho các đô thị lớn, nhất là quy hoạch cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải rắn…Chú ý đảm bảo cấp nước an toàn cho vùng chịu ảnh nước của biến đổi khí hậu.

Về quản lý nhà ở và thị trường bất động sản, Bộ trưởng yêu cầu tập trung xây dựng mới Chiến lược nhà ở quốc gia; thay đổi căn bản tư duy về đề xuất pháp luật, cơ chế chính sách, các giải pháp về phát triển nhà ở và thị trường bất động sản; đặc biệt là tháo gỡ khó khăn cho việc phát triển nhà ở xã hội, nhà thương mại có giá phù hợp, đáp ứng nhu cầu và khả năng chi trả của các nhóm đối tượng. Hoàn chỉnh, bổ sung Nghị định sửa đổi Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, trình Chính phủ thông qua và triển khai thực hiện.

Trước diễn biến của tình hình thị trường bất động sản, Bộ trưởng nhấn mạnh: Không được chủ quan, phải chủ động theo dõi, bám sát, nắm chặt chẽ diễn biến tình hình thị trường bất động sản và kịp thời đề xuất các giải pháp về cân đối nguồn cung, minh bạch thông tin quy hoạch, tháo gỡ khó khăn về vốn, đất đai, thủ tục hành chính…, đảm bảo thị trường bất động sản phát triển một cách ổn định và bền vững. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản ở các địa phương.

Về các lĩnh vực công tác khác như quản lý hoạt động xây dựng, vật liệu xây dựng, quản lý đầu tư công, cổ phần hóa doanh nghiệp, hợp tác quốc tế, cải cách hành chính, xây dựng chính phủ điện tử… cần bám sát và thực hiện nghiêm theo Chương trình hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ. Trong đó, tập trung rà soát, sửa đổi, ban hành mới hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn; hệ thống định mức, đơn giá; Tăng cường kiểm tra đảm bảo chất lượng công trình; công tác thẩm định, kiểm tra, nghiệm thu… chặt chẽ, đúng quy định; Phân cấp mạnh hơn cho các địa phương, tạo thuận lợi, thông thoáng.

Đối với công tác quản lý vật liệu xây dựng, Bộ trưởng đề nghị đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng; theo dõi sát diễn biến thị trường vật liệu xây dựng.

Công tác quản lý doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh doanh nghiệp phải thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, đúng phương án được cấp thẩm quyền phê duyệt; bảo toàn vốn nhà nước, không để thất thoát tài sản, vốn nhà nước; theo dõi sát tình hình đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp để chỉ đạo kịp thời.

Các đơn vị sự nghiệp phải nhanh chóng hoàn thiện, trình Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng Đề án sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp. Các đơn vị phải tiếp tục chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; quản lý chặt chẽ công tác đào tạo, nghiên cứu, khám chữa bệnh; quản lý tài sản, tài chính, quản lý đầu tư… theo đúng quy định pháp luật.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, đúng kế hoạch, mục tiêu công tác thanh tra; đảm bảo không chồng chéo, trùng lắp; không gây phiền hà, khó khăn cho địa phương, đơn vị, người dân và doanh nghiệp. Tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí một cách có hiệu quả.

Tiếp tục cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời các chính sách pháp luật và các vấn đề dư luận quan tâm.

Để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đề ra, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu tất cả cán bộ, công chức viên chức Bộ xây dựng thắt chặt kỷ cương, kỷ luật công tác, có quyết tâm cao, quyết liệt trong công việc, chủ động, sáng tạo trong tham mưu đề xuất, có tinh thần trách nhiệm cao, nâng cao đạo đức công vụ trong thực thi nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ được phân công đúng tiến độ, có chất lượng.

Quý Anh - Ảnh: Bạch Tuấn

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load