Chủ nhật 28/05/2023 22:26 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị chỉ đạo quan điểm, định hướng, nguyên tắc làm việc trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

21:35 | 27/04/2021

(Xây dựng) – Trong lần đầu tiên chỉ đạo điều hành triển khai nhiệm vụ toàn ngành ở cương vị Bộ trưởng Bộ Xây dựng (ngày 22/4/2021), Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đã chia sẻ những quan điểm, định hướng cơ bản liên quan đến cách thức, nguyên tắc làm việc cho cả nhiệm kỳ 2021 - 2025. Bộ trưởng yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của ngành quán triệt các nguyên tắc, quan điểm này và nghiêm túc triển khai thực hiện.

bo truong nguyen thanh nghi chi dao quan diem dinh huong nguyen tac lam viec trong nhiem ky 2021 2025
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của ngành Xây dựng quán triệt và nghiêm túc thực hiện các nguyên tắc, quan điểm làm việc trong giai đoạn 2021 – 2025.

Thứ nhất, yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, tổ chức hoạt động của Đảng; Thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và pháp luật nhà nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương cũng như triển khai thực hiện, nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Quốc hội và Chính phủ, đặc biệt là chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII. Bám sát chức năng, nhiệm vụ của Bộ được Đảng, nhà nước phân công. Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Bộ.

Thứ hai, tiếp tục kế thừa, xây dựng tập thể Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Xây dựng thực sự đoàn kết, thống nhất. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức Bộ Xây dựng phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, chủ động trong công việc, tất cả vì lợi ích chung của đất nước.

Tiếp tục kế thừa và phát huy kết quả của các nhiệm kỳ trước, đồng thời tích cực, chủ động đổi mới, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ để tăng cường công tác quản lý nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi hơn, thông thoáng hơn cho người dân, doanh nghiệp, trong đó, đặc biệt tập trung cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính phủ điện tử, chuyển đổi số, tăng cường phân cấp cho các địa phương.

bo truong nguyen thanh nghi chi dao quan diem dinh huong nguyen tac lam viec trong nhiem ky 2021 2025
Toàn cảnh hội nghị.

Thứ ba, thủ trưởng các đơn vị và các cán bộ, công chức tăng cường tính chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, nhưng đồng thời phải thận trọng, nắm vững nguyên tắc, quy định của đảng và pháp luật nhà nước; tăng cường phối hợp giữa các đơn vị một cách chủ động, có trách nhiệm cao. Phải chủ động theo dõi, nắm chặt tình hình mới phát sinh để kịp thời tham mưu, đề xuất xử lý.

Thứ tư, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đi đối với phân cấp, phân quyền phù hợp. Việc thanh tra, kiểm tra, giám sát phải đảm bảo không chồng chéo, gây phiền hà, khó khăn đối với địa phương, đơn vị, người dân và doanh nghiệp.

Thứ năm, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công chức, viên chức, đảm bảo nâng lên về trình độ chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ, nâng lên đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ và có các giải pháp giám sát phù hợp trong quá trình thực hiện công vụ; Đảm bảo công tác phòng chống tiên cực, tham nhũng, lãng phí có hiệu quả. Các đơn vị phải tăng cường quản lý nội bộ, quản lý cán bộ.

Thứ sáu, hết sức cầu thị, lắng nghe, tôn trọng các ý kiến phản biện, góp ý của người dân, doanh nghiệp và tổ chức, đi đôi với kiên trì tuyên truyền, thuyết phục, triển khai thực hiện những vấn đề phù hợp, có cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn.

Quý Anh (ghi) - Ảnh: Bạch Tuấn, Bích Ngọc

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load