Thứ ba 03/10/2023 17:33 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bình Dương: Khẩn trương triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận Thanh tra

15:20 | 16/09/2023

(Xây dựng) - Ngày 15/9, ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương đã làm việc và tiếp thu những ý kiến của Đoàn Thanh tra Chính phủ do ông Đặng Công Huẩn - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn, về việc thông báo nội dung Kết luận Thanh tra.

Bình Dương: Khẩn trương triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận Thanh tra
Kết luận Thanh tra 785 đã được công bố tại Bình Dương.

Công bố Kết luận Thanh tra 785 thời kỳ 2011 - 2019

Tại buổi làm việc, ông Trần Văn Mây - Cục trưởng Cục III – Thanh tra Chính phủ đã công bố Kết luận số 785/KL-TTCP ngày 22/3/2023 của Thanh tra Chính phủ (Kết luận Thanh tra 785) về kết quả thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng; việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở; thanh tra các dự án, công trình có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị và thanh tra việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương (thời kỳ 2011 - 2019).

Kết luận Thanh tra trong thời kỳ trên cho thấy, UBND tỉnh Bình Dương đã có nhiều cố gắng, tạo được nhiều thành quả quan trọng đưa Bình Dương phát triển mạnh mẽ như: Huy động được nguồn lực từ đất đai để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, kinh tế đạt mức tăng trưởng nhanh và liên tục trong một giai đoạn dài; hệ thống hạ tầng cơ sở và hạ tầng xã hội được quan tâm đầu tư, bộ mặt đô thị và nông thôn được đổi mới nhanh chóng; đời sống nhân dân từng bước được cải thiện và ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, qua quá trình thanh tra đã phát hiện một số bất cập trong các quy định của pháp luật về lĩnh vực đất đai cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Cụ thể, Bình Dương cần chấm dứt ngay việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái với quy hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt; giao đất, cho thuê đất công, đất sạch do Nhà nước trực tiếp quản lý không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất; tổ chức thanh tra toàn diện việc phân lô, bán nền trái phép trên địa bàn toàn tỉnh và xử lý triệt để các vi phạm đối với tổ chức và cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật; chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức xác định lại giá đất cụ thể đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại mà Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra những sai phạm.

Kiểm tra, xử lý chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi chưa đảm bảo điều kiện chuyển nhượng. Yêu cầu các cơ quan chức năng tổ chức xác định lại giá đất cụ thể đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại mà Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra những sai phạm. Đồng thời, rà soát lại phương án giá đất đối với các trường hợp tương tự trên toàn tỉnh.

Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo… trong giai đoạn 2011 - 2019 của tỉnh Bình Dương còn nhiều hạn chế. Do đó, tỉnh Bình Dương cần làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra những sai sót như đã nêu tại phần kết quả thanh tra, Kết luận Thanh tra. Trên cơ sở đó, có hình thức xử lý phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật đối với các tập thể, cá nhân liên quan.

Thanh tra toàn diện, xử lý triệt để vi phạm đối với việc phân lô, bán nền trái phép

Ông Đặng Công Huẩn - Phó Chánh tra Chính phủ đã đề nghị UBND tỉnh Bình Dương ngay sau khi công bố, tỉnh Bình Dương cần nghiêm túc thực hiện các yêu cầu trên cơ sở các biên bản Kết luận Thanh tra, có sự phân công cụ thể cho từ Sở, ngành, thành lập các tổ để xây dựng triển khai thực hiện kế hoạch khắc phục các nội dung, yêu cầu kết luận thanh tra để tránh bị động, thiếu sót đối với các yêu cầu kết luận. Triển khai kế hoạch kiểm điểm, chấn chỉnh lại các hoạt động của các Sở, ngành, huyện thị, thành phố. Thực hiện nhanh công tác kiểm điểm các nội dung tại kết luận thanh tra, khắc phục các sai phạm, chấn chỉnh các thiếu sót.

Đặc biệt là việc phân lô, bán nền trái phép trên địa bàn tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức thanh tra toàn diện và xử lý triệt để các vi phạm đối với các tổ chức và cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

Tổ chức xác định lại giá đất cụ thể đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại mà Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra những sai phạm, trình UBND tỉnh phê duyệt làm căn cứ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các dự án theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, rà soát lại phương án giá đất đối với các trường hợp tương tư trên toàn tỉnh.

Tổ chức thanh tra các dự án nhà ở thương mại triển khai chậm tiến độ, vi phạm pháp luật về đầu tư, đất đai. Rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, cương quyết thu hồi chủ trương đầu tư hoặc thu hồi dự án gắn với thu hồi quyền sử dụng đất đối với các dự án chậm triển khai, vi phạm pháp luật về đầu tư và đất đai do lỗi chủ quan của chủ đầu tư.

Kiểm tra, xử lý chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi chưa đảm bảo điều kiện chuyển nhượng. Làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, xử lý sai phạm theo quy định pháp luật.

Ngay sau khi công bố Kết luận Thanh tra, UBND tỉnh Bình Dương cho biết, đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Kết luận Thanh tra. UBND tỉnh sẽ cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp, phân công trách nhiệm của từng đơn vị, địa phương có liên quan có trách nhiệm khắc phục những hạn chế, thiếu sót liên quan.

May May

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load