Thứ hai 15/07/2024 08:44 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bình Dương: Lấy ý kiến làm căn cứ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

20:15 | 10/07/2024

(Xây dựng) – Để xác định cụ thể các loại giấy tờ khác được quy định trong Khoản 1 Điều 137 Luật Đất Đai, tỉnh Bình Dương đã ban hành dự thảo Quyết định quy định các loại giấy tờ khác về quyền sử dụng đất có trước ngày 15/10/1993. Tỉnh Bình Dương lấy ý kiến của người dân, tổ chức xã hội về Quyết định này trong khoảng thời gian từ ngày 05/7/2024 đến hết ngày 04/8/2024.

Bình Dương: Lấy ý kiến làm căn cứ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ khác về quyền sử dụng đất có trước ngày 15/10/1993 thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành dự thảo Quyết định quy định các loại giấy tờ khác về quyền sử dụng đất có trước ngày 15/10/1993 làm căn cứ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn.

Theo đó, Quyết định này quy định về các loại giấy tờ khác về quyền sử dụng đất có trước ngày 15/10/1993 ngoài các loại giấy tờ quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g, h, i, k, l, m khoản 1 Điều 137 của Luật Đất đai, làm căn cứ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Đối tượng áp dụng là cơ quan có chức năng quản lý đất đai và công chức làm công tác địa chính ở cấp xã; cơ quan thuế và các cơ quan khác có liên quan; hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định; tổ chức và cá nhân khác có liên quan.

Cụ thể, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ khác về quyền sử dụng đất có trước ngày 15/10/1993 thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất gồm: Giấy tờ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất cho hộ gia đình, cá nhân; giấy tờ về việc chứng nhận đất, nhà của UBND cấp xã, cấp huyện hoặc cấp tỉnh cấp cho cho hộ gia đình, cá nhân; đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Biên bản đo đạc thực tế được UBND cấp xã xác nhận; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (màu trắng) do UBND cấp huyện cấp cho hộ gia đình, cá nhân; sơ đồ địa chính, bản đồ địa chính có tên người sử dụng đất và danh sách người được cấp Giấy chứng nhận được cơ quan có thẩm quyền xác nhận; văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, hợp đồng chuyển nhượng tặng cho được UBND cấp xã, cấp huyện xác nhận.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương được giao nhiệm vụ tổng hợp các khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình thực hiện, trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định.

Đồng thời, UBND huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định này và tổ chức thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn phải tuân thủ đúng theo Quyết định này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Công Danh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load