Thứ sáu 14/06/2024 12:11 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bắc Ninh: Thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Gia Bình và Tiên Du

10:49 | 15/05/2024

(Xây dựng) – Theo Quyết định của UBND tỉnh Bắc Ninh, Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Gia Bình và Chủ tịch UBND huyện Tiên Du giai đoạn 2021-2022.

Bắc Ninh: Thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Gia Bình và Tiên Du
Trụ sở UBND huyện Gia Bình.

Theo Quyết định, Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra trách nhiệm về việc thực hành chính sách pháp luật của Chủ tịch UBND huyện Gia Bình với các nội dung: Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; thực hiện các quyết định, kết luận sau thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Bên cạnh đó, Đoàn thanh tra sẽ thanh tra trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến nội dung thanh tra và trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Thời kỳ thanh tra từ năm 2021 - 2023, những nội dung liên quan có thể xem trước và sau thời điểm trên.

Tại huyện Tiên Du, Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Tiên Du, giai đoạn 2021-2022 với các nội dung: Việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; thực hiện các quyết định, kết luận sau thanh tra, giải quyết đơn.

Thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách và các nguồn thu khác; việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (thực thi công vụ trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp).

Ngoài thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Tiên Du, Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra Trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến nội dung thanh tra. Thời kỳ thanh tra từ 01/01/2021 đến 31/12/2022, những nội dung liên quan có thể xem trước và sau thời điểm trên.

Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra đối với 2 huyện kể trên trong vòng 45 ngày làm việc và thực hiện kiến nghị xử lý các sai phạm phát hiện qua thanh tra và các kiến nghị khác (nếu có).

Theo Quyết định, Chánh Thanh tra tỉnh sẽ giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra và các quy định của pháp luật về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra. Được biết, 2 Quyết định thanh tra trên được thực hiện theo Kế hoạch thanh tra năm 2024 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt.

Nguyên Khánh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load