Thứ hai 24/06/2024 09:47 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bắc Ninh: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 41 về phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân

21:28 | 10/05/2024

(Xây dựng) – Sáng 10/5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 41 ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Bắc Ninh: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 41 về phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân (ảnh: T/L).

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và đội ngũ doanh nhân để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị phù hợp với chức năng nhiệm vụ, tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ quan đơn vị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương báo cáo nội dung chủ yếu của Nghị quyết; đồng chí Trần Duy Đông - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết; đồng chí Phạm Tấn Công - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam báo cáo Chương trình hành động của Đảng đoàn VCCI thực hiện Nghị quyết.

Các báo cáo tại Hội nghị đã truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết; quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết đã đề ra; xác định nội dung, nhiệm vụ cụ thể để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Theo đó, Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị được ban hành ngày 10/10/2023 đặt mục tiêu: Phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hóa kinh doanh mang bản sắc dân tộc; có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước. Nghị quyết đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện các mục tiêu đã nêu.

Để triển khai hiệu quả Nghị quyết, ngày 9/5/2024, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66/NQ-CP ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023, của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Bắc Ninh: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 41 về phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung gửi gắm, các Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hội Doanh nhân trẻ phải là chỗ dựa tin cậy, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và doanh nghiệp để quán triệt, lan tỏa tinh thần và khát vọng vươn lên.

Trong đó, mục tiêu từ nay đến năm 2030, có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp; hình thành và phát triển nhiều doanh nhân lãnh đạo các tập đoàn kinh tế mạnh, có tiềm lực, có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, phát huy vai trò mở đường dẫn dắt các ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế; khu vực doanh nghiệp đóng góp khoảng 65-70% GDP cả nước, 32-38% tổng việc làm trong nền kinh tế, 98-99% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu.

Tỷ lệ doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động xuất nhập khẩu trong tổng số doanh nghiệp đạt khoảng 10%; có ít nhất 70 doanh nghiệp có vốn hóa thị trường đạt trên 1 tỷ USD. Có ít nhất 10 doanh nhân Việt Nam lọt vào danh sách tỷ phú USD thế giới, 5 doanh nhân quyền lực nhất châu Á do các tổ chức uy tín thế giới bình chọn.

Đến năm 2045, phấn đấu một số doanh nhân làm chủ các tập đoàn có khả năng dẫn dắt các chuỗi giá trị công nghiệp, nông nghiệp, tiến tới hình thành một số chuỗi giá trị của Việt Nam trong các ngành ưu tiên, có thế mạnh của đất nước. Hình thành và phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu quốc gia phát triển, thu nhập cao, có vị thế, uy tín trong khu vực và quốc tế.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu: Cả hệ thống chính trị, toàn xã hội cần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước. Phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh ngang tầm mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Phát huy vai trò của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các tổ chức đại diện đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp, các Tỉnh ủy, Thành ủy, Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc, nhất là người đứng đầu tập trung quán triệt và triển khai Nghị quyết 41 một cách sâu rộng, thực chất, chuyển biến thành kết quả phát triển hiện thực của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập, phát triển của đất nước - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Bắc Ninh: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 41 về phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân
Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân tại điểm cầu Bắc Ninh.

Để triển khai hiệu quả Nghị quyết 41, tại điểm cầu Bắc Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung yêu cầu: Cấp ủy các cấp chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tại hội nghị, qua đó nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của doanh nghiệp, doanh nhân.

Trên cơ sở Nghị quyết và Chương trình hành động của tỉnh, cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị; thực hiện nghị quyết đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh cũng đề nghị, thực hiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả các cơ quan quản lý Nhà nước, đồng hành, hỗ trợ thiết thực hơn nữa, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh nhân phát triển và cống hiến. Đồng thời, mỗi doanh nghiệp, doanh nhân cần nỗ lực hơn nữa, thực hiện chuẩn mực đạo đức, văn hóa kinh doanh gắn với bản sắc văn hóa Bắc Ninh – Kinh Bắc, đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, chủ động nắm bắt cơ hội, tích cực đổi mới, xây dựng kế hoạch, chiến lược rõ ràng nhằm tạo ra sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh gửi gắm, các Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hội Doanh nhân trẻ phải là chỗ dựa tin cậy, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và doanh nghiệp để quán triệt, lan tỏa tinh thần và khát vọng vươn lên của doanh nhân và doanh nghiệp.

Nguyên Khánh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load