Thứ ba 06/06/2023 03:04 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bà Rịa – Vũng Tàu: Xử lý các dự án du lịch chậm triển khai

15:29 | 20/02/2023

(Xây dựng) – UBND tỉnh vừa có cuộc họp nhằm rà soát lại các dự án du lịch chậm triển khai để đề xuất phương án, giải pháp xử lý phù hợp theo quy định, đảm bảo các dự án hoạt động hiệu quả.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Xử lý các dự án du lịch chậm triển khai
Bà Rịa – Vũng Tàu là tỉnh có tiềm năng về du lịch rất lớn.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến cuối tháng 01/2023, trên địa bàn tỉnh có 133 dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch (117 dự án đầu tư trong nước và 16 dự án đầu tư nước ngoài), trong đó có 50 dự án đang hoạt động hoặc hoạt động 01 phần; 37 dự án đang xây dựng; 46 dự án đang thực hiện các thủ tục đầu tư.

Tính từ năm 2014 đến nay, Tỉnh đã chấm dứt hoạt động 36 dự án chậm triển khai. Sau đó, các cơ quan chức năng đã tiến hành rà soát, xử lý, kết quả là: Có một số khu đất có nhà đầu tư mới thực hiện dự án; một số khu đất có nguồn gốc đất do Nhà nước quản lý đang thực hiện các thủ tục tạo đất sạch và các thủ tục khác để tổ chức đấu giá; một khu đất thuộc quyền sử dụng của người dân, tiếp tục giữ quy hoạch để thu hút đầu tư; một số khu đất sau khi có chủ trương chấm dứt dự án, nhà đầu tư có kiến nghị được tiếp tục thực hiện dự án.

Cũng ở thời điểm năm 2014 đến nay, tỉnh đã tiến hành giãn tiến độ cho 37 dự án (khi thực hiện thủ tục giãn tiến độ cho dự án, nhà đầu tư phải thực hiện ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án để chứng minh năng lực, thể hiện cam kết triển khai thực hiện). Sau khi được đồng ý giãn tiến độ, hiện có 06 dự án đi vào hoạt động; 02 dự án còn trong tiến độ điều chỉnh, đang triển khai thực hiện; 29 dự án đã hết thời gian giãn tiến độ/điều chỉnh tiến độ đầu tư.

Việc thực hiện các dự án du lịch chậm triển khai vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Do đó, tại cuộc họp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ngành liên quan trên địa bàn tỉnh tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh xử lý các dự án còn vướng mắc do có phần diện tích đất có nguồn gốc do Nhà nước quản lý; rà soát, theo dõi việc sử dụng đất của dự án để báo cáo UBND tỉnh xử lý theo quy định pháp luật về đất đai; tăng cường công tác theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện dự án trên địa bàn.

Thành Nhân

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load