Chủ nhật 03/03/2024 16:17 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng

19:13 | 28/11/2023

(Xây dựng) - UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành Văn bản chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thực hiện đề nghị tại Văn bản số 2930 ngày 06/11/2023 của Cục Khoáng sản Việt Nam về việc triển khai thực hiện Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, triển khai thực hiện.

Văn bản số 2930 cho biết, ngày 25/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 2455 về Kế hoạch thực hiện Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 26/10/2023, Cục trưởng Cục Khoáng sản Việt Nam ban hành Quyết định số 327 về Kế hoạch thực hiện Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thực hiện các Quyết định nêu trên, Cục Khoáng sản Việt Nam đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng, các đơn vị có liên quan tại địa phương tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo các mục tiêu, nhiệm vụ đã xác định tại Kế hoạch thực hiện Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Khoáng sản Việt Nam, một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

Phối hợp kịp thời với Bộ Tài nguyên và Môi trường (Cục Khoáng sản Việt Nam, Cục Địa chất Việt Nam) trong triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu của “Chiến lược địa chất, khoáng sản” đã được Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả, gồm các mục tiêu về thăm dò khoáng sản; quản lý chặt chẽ hoạt động khoáng sản; thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin về địa chất, khoáng sản đồng bộ, tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia; báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu khoáng sản phục vụ kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021 đến 2030 tầm nhìn đến năm 2045.

Kịp thời tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện và kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện “Chiến lược địa chất, khoáng sản” trên địa bàn quản lý; đánh giá giữa kỳ kết quả thực hiện “Chiến lược địa chất, khoáng sản”, báo cáo và kiến nghị với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cần thiết, các vấn đề thực tiễn phát sinh, bảo đảm thực hiện hiệu quả “Chiến lược địa chất, khoáng sản”.

Phối hợp kịp thời với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong tham gia đóng góp ý kiến, hoàn thành xây dựng Luật Địa chất và Khoáng sản trình Quốc hội khóa XV ban hành trong năm 2024 và tổ chức triển khai thực hiện sau khi Luật được ban hành.

Kịp thời báo cáo, đề xuất, xây dựng cơ chế phối hợp giữa UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với Bộ, ngành trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về địa chất, khoáng sản. Đề xuất các giải pháp thực hiện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về hoạt động khoáng sản.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản, xử lý và kiến nghị xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp vi phạm pháp luật trong thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản.

Tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về khoáng sản. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về khoáng sản. Khai thác khoáng sản tuân thủ nội dung Giấy phép được cấp, thiết kế mỏ được phê duyệt theo quy định; tuyệt đối không thăm dò, khai thác ngoài phạm vi ranh giới giấy phép được cấp.

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, có biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an ninh trật tự, bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản. Tăng cường biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, sử dụng đất đai, cải tạo phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ khoáng sản theo quy định. Kịp thời khắc phục các tồn tại, vi phạm theo các kết luận thanh, kiểm tra.

Quang Hải

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load