Thứ năm 22/02/2024 02:34 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

An Giang: Bến tàu du lịch Tân Châu xây dựng không có Giấy phép xây dựng

16:51 | 23/11/2023

(Xây dựng) – Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Thông báo số 138/TB-TTT thông báo Kết luận Thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với dự án Bến tàu du lịch Tân Châu do Công ty TNHH MTV Ven Sông Việt Tân Châu làm chủ đầu tư. Theo Thông báo này, Công ty TNHH MTV Ven Sông Việt Tân Châu tiến hành thi công khi chưa có Giấy phép xây dựng.

An Giang: Bến tàu du lịch Tân Châu xây dựng không có Giấy phép xây dựng
Bến tàu du lịch Tân Châu.

Kết luận Thanh tra tỉnh An Giang cho biết Bến tàu du lịch Tân Châu do Công ty TNHH MTV Ven Sông Việt Tân Châu (Công ty) làm chủ đầu tư. UBND thị xã Tân Châu và các Sở, ngành có liên quan đã có nhiều cố gắng, tích cực trong việc thực hiện Dự án Bến tàu du lịch Tân Châu và tạo điều kiện cho Công ty triển khai thực hiện dự án.

Tuy nhiên, còn nhiều hạn chế, vi phạm như: UBND thị xã Tân Châu chưa thực hiện việc cập nhật, bổ sung dự án cho phù hợp với Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch sử dụng đất của phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu; Thống nhất cho Công ty tiến hành thi công khi chưa có Giấy phép xây dựng là không đúng quy định; Không có biện pháp xử lý khi Công ty triển khai thi công các hạng mục trong phần diện tích đất được giao khi chưa có Giấy phép xây dựng.

Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ đầu tư chưa có giải pháp neo đậu tàu (nhà hàng nổi) nhưng Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh An Giang chấp thuận chủ trương đầu tư; Tham mưu UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty là chưa đúng quy định về quy hoạch đô thị. Tham mưu UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận dầu tư điều chỉnh cho Công ty chưa đúng trong nội dung về số Giấy chứng nhận đầu tư được điều chỉnh. Tham mưu UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư về miễn tiền thuê đất 11 năm ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh là chưa đầy đủ theo quy định tại điểm c khoản 10 Điều 2 của Nghị định số 121/2010/NĐ-CP sửa đổi khoản 4 Điều 14 của Nghị định 142/2005/NĐ-CP của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (lần 2) là chưa đúng quy định về thủ tục tiếp nhận và biểu mẫu thực hiện. Không tham mưu UBND tỉnh chấm dứt hoạt động dự án khi hết thời gian thực hiện dự án, không có đề xuất giãn tiến độ thực hiện và chấp thuận điều chỉnh dự án theo đề nghị của Công ty. Việc chấp nhận điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (lần 3) gia hạn thời gian tiến độ thực hiện dự án và giảm diện tích đất là không có căn cứ.

Theo Thanh tra tỉnh An Giang, Công ty cũng nhiều sai phạm như: Báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án không đúng thực tế; Khi thực hiện dự án không xin phép xây dựng là không đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 (hạng mục trên bờ); Thực hiện dự án chậm tiến độ so với chủ trương đầu tư tại Văn bản số 1554/VPUBND-KTN ngày 17/5/2013 của UBND tỉnh An Giang.

Chánh Thanh tra tỉnh An Giang kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh An Giang có văn bản chỉ đạo: Giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chấm dứt hoạt động dự án Bến tàu du lịch Tân Châu, thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hủy hợp đồng cho thuê đất và tham mưu UBND tỉnh có quyết định thu hồi quyết định cho thuê đất đối với Công ty. Giao UBND thị xã Tân Châu tổ chức thực hiện việc hỗ trợ đối với nhà đầu tư về các công trình đã xây dựng (khu cà phê có mái che, phòng ăn, khu phục vụ, quản lý, quầy phục vụ, tường rào, phần nền).

Cục thuế tỉnh xác định lại đơn giá đất theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 3 Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính “Cơ quan thuế theo thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP thực hiện xác định đơn giá thuê đất đối với trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 4 Điều này”. Việc tính tiền thuế hoặc miễn giảm tiền sử dụng đất và thuế thu nhập doanh nghiệp đúng quy định thuộc thẩm quyền chuyên môn của Cục Thuế tỉnh. Thanh tra tỉnh đề nghị chuyển toàn bộ nội dung có liên quan đến Cục Thuế tỉnh thực hiện.

Đồng thời, Thanh tra tỉnh An Giang kiến nghị Chủ tịch UBND thị xã Tân Châu tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân có liên quan thuộc thẩm quyền và chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, xử lý theo thẩm quyền đối với các cá nhân có liên quan. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân có liên quan thuộc thẩm quyền.

Huỳnh Biển

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load