Thứ năm 23/05/2024 22:45 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Yên Bái: Ban hành giá dịch vụ đo đạc, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

09:15 | 16/04/2024

(Xây dựng) – UBND tỉnh Yên Bái vừa có Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ban hành giá dịch vụ đo đạc; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (không bao gồm phí và lệ phí) trên địa bàn tỉnh.

Yên Bái: Ban hành giá dịch vụ đo đạc, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Trung tâm hành chính công thành phố Yên Bái.

Một trong những đối tượng được áp dụng theo Điều 2, Quyết định này là: Tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khi có yêu cầu cung cấp dịch vụ đo đạc, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; yêu cầu cung cấp dịch vụ đăng ký đất đai theo nhu cầu về thời gian, địa điểm của người yêu cầu cung cấp dịch vụ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Mức giá dịch vụ được thực hiện theo 4 phụ lục chi tiết được ban hành kèm theo Quyết định 03/2024/QĐ-UBND, nội dung cụ thể như sau:

Về giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, được chia làm 2 loại đối tượng áp dụng là tổ chức và hộ gia đình, cá nhân. Đối với tổ chức, có 24 dịch vụ, tương ứng với giá cho từng sản phẩm, được áp dụng cho 3 khu vực. Đối với hộ gia đình, cá nhân, có 25 loại dịch vụ, chia thành 3 khu vực...

Về giá dịch vụ giải quyết các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đến tận nhà, nơi ở của chủ sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái, gồm có 12 loại công việc, giá dịch vụ thấp nhất là 5.000đ/hồ sơ; cao nhất là 1.237.000đ/hồ sơ.

Giá dịch vụ trích đo địa chính thửa đất; đo đạc chỉnh lý bản trích đo địa chính, đo đạc bổ sung tài sản gắn liền với đất được tính theo quy mô diện tích, giá sản phẩm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng được chia thành 7 khu vực, tùy theo quy mô diện tích của mỗi thửa đất.

Giá sản phẩm đo đạc chỉnh lý bản trích đo địa chính thửa đất hoặc chỉnh lý riêng từng thửa đất của bản đồ địa chính cũng được chia làm 7 khu vực. Theo đó, giá cao nhất chưa gồm thuế giá trị gia tăng của khu vực 1 là 1.089.000đ/sản phẩm, thấp nhất là 178.000đ/sản phẩm; khu vực 7 có giá cao nhất là 122.000đ/sản phẩm, thấp nhất là 198.000đ/sản phẩm.

Quyết định cũng quy định cụ thể các trường hợp được miễn thu giá dịch vụ đo đạc; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với: Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động; thương binh, bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tặng, cho quyền sử dụng đất, tự nguyện trả lại đất để xây dựng công trình công cộng; các trường hợp cấp đổi, cấp lại (do thiên tai, hỏa hoạn, sạt lở tự nhiên) hoặc đính chính giấy chứng nhận do lỗi cơ quan Nhà nước khi cấp.

Giảm 50% trên tổng mức thu giá các dịch vụ trên đối với: Thương binh, bệnh binh có tỷ lệ thương tật dưới 81%; hộ nghèo (có sổ hộ nghèo) khi đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu.

Quyết định cũng quy định cụ thể về quản lý, sử dụng khoản thu từ dịch vụ; trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính trong hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thu giá dịch vụ đo đạc, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và dịch vụ đăng ký đất đai theo nhu cầu về thời gian, địa điểm của người yêu cầu cung cấp dịch vụ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Ngọc Giang Sơn

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load