Thứ sáu 21/06/2024 10:13 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

VNREA tập trung, bám sát các định hướng, chủ trương lớn về chính sách kinh tế vĩ mô, ổn định và phát triển thị trường bất động sản

19:10 | 06/04/2024

(Xây dựng) – “Năm 2024, Hiệp hội bất động sản Việt Nam (VNREA) tiếp tục bám sát chỉ đạo, định hướng của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng và các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan đến hoạt động của Hiệp hội trong xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, sự kiện của Hiệp hội; đặc biệt là các định hướng, chủ trương lớn về chính sách kinh tế vĩ mô, ổn định và phát triển thị trường bất động sản; xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá rẻ cho người thu nhập thấp, cải tạo chung cư cũ”, đó là một trong những nội dung chính trong Nghị quyết của VNREA tại hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ lần thứ 3 nhiệm kỳ V (2022 - 2027), tổ chức ngày 5/4 tại Hà Nội.

VNREA tập trung, bám sát các định hướng, chủ trương lớn về chính sách kinh tế vĩ mô, ổn định và phát triển thị trường bất động sản
Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản Hoàng Hải phát biểu tại sự kiện gặp mặt thường niên hội viên VNREA 2024.

Đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Theo Báo cáo tại hội nghị, năm 2023, kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đã đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Riêng đối với thị trường bất động sản, khó khăn đã bao trùm từ sau dịch bệnh Covid-19 và đặc biệt từ giữa năm 2022 trở đi. Các doanh nghiệp bất động sản phải đối diện chủ yếu với 3 nhóm điểm nghẽn lớn nhất về cơ sở pháp lý, nguồn vốn và quy trình, trình tự thủ tục. Số lượng doanh nghiệp phá sản, giải thể, dừng hoạt động tăng lên, đi ngược với sự thụt lùi trong số lượng doanh nghiệp bất động sản thành lập mới năm 2023.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt, sát sao chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Quốc hội cũng đã thông qua 3 bộ Luật "xương sống" của thị trường gồm: Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản và các Luật khác liên quan. Bộ, ngành đang khẩn trương lấy ý kiến các nghị định, thông tư hướng dẫn các Luật nêu trên để kịp thời thi hành từ ngày 1/1/2025.

Mới đây nhất, Thủ tướng Chính phủ đã đốc thúc, yêu cầu các Bộ, ngành sớm trình các nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Đất đai mới sửa đổi, làm cơ sở để Chính phủ đề xuất Quốc hội cho phép luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2024.

Trong bối cảnh đó, với tinh thần đồng hành, sát cánh cùng doanh nghiệp bất động sản, VNREA đã tập trung đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Các vấn đề khó khăn, vướng mắc khác đã được các Bộ, ngành, Chính phủ tiếp thu và cơ bản được đưa vào sửa đổi trong Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản. Theo đó, hoạt động tham gia góp ý sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật của VNREA được lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội đánh giá cao.

Hiệp hội cũng tiếp tục tập trung góp ý sửa đổi cơ chế chính sách tới các cấp thẩm quyền, các vấn đề về việc xây dựng các nghị định, thông tư liên quan đến thị trường bất động sản. Đặc biệt là về cơ chế, chính sách, tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp, quy trình, trình tự, thủ tục triển khai đầu tư dự án khu nhà ở và khu đô thị.

Trước thực tế thị trường bất động sản được đánh giá đã vượt qua "cơn bĩ cực" và có sự cải thiện nhưng dự báo vẫn còn đối diện khó khăn trong năm nay, hội nghị sẽ là không gian chia sẻ, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và vướng mắc, khó khăn của các hội viên để tiếp tục có kiến nghị, đề xuất phù hợp, kịp thời lên các cơ quan quản lý Nhà nước nhằm tháo gỡ nút thắt cho thị trường, hướng đến kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh cho doanh nghiệp.

Cùng với việc đánh giá tình hình thực hiện các hoạt động năm 2023 hội nghị đã chia sẻ, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và vướng mắc, khó khăn của các Hội viên để tiếp tục có kiến nghị, đề xuất phù hợp, kịp thời lên các cơ quan quản lý nhà nước nhằm tháo gỡ nút thắt cho thị trường, hướng đến kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh cho doanh nghiệp.

Tích cực tham gia góp ý xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật

Từ những kết quả tích cực đã đạt được trong năm 2023 và các năm trước đó, bước sang năm 2024, VNREA tiếp tục bám sát chỉ đạo, định hướng của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng và các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan đến hoạt động của Hiệp hội trong xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, sự kiện của Hiệp hội; đặc biệt là các định hướng, chủ trương lớn về chính sách kinh tế vĩ mô, ổn định và phát triển thị trường bất động sản; xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá rẻ cho người thu nhập thấp, cải tạo chung cư cũ…

VNREA tập trung, bám sát các định hướng, chủ trương lớn về chính sách kinh tế vĩ mô, ổn định và phát triển thị trường bất động sản
Hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ VNREA lần thứ 3 thông qua nhiều nội dung trọng tâm.

Hoạt động của toàn thể hội viên, đơn vị Hiệp hội thực hiện theo đúng nhiệm vụ và quy định của pháp luật; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm trong giai đoạn rất khó khăn và thị trường bất động sản đang có những tín hiệu dần hồi phục.

Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả và có trách nhiệm cao nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và toàn thể các đơn vị, thành viên, hội viên của Hiệp hội theo đúng Điều lệ Hiệp hội, các quy chế, nghị quyết của Hiệp hội và quy định hiện hành của pháp luật.

Bên cạnh đó, VNREA cũng tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của Hiệp hội trong năm 2024 bao gồm: tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, liên tục của Thường trực Hiệp hội hoạt động chuyên trách trong công việc điều hành các hoạt động của Hiệp hội theo Nghị quyết Đại hội và phân công của Chủ tịch Hiệp hội.

Tiếp tục kiện toàn nhân sự các cơ quan, đơn vị của VNREA trong năm 2024; thống nhất chủ trương, thủ tục thành lập Chi hội bất động sản ở một số địa bàn đang có tiềm năng phát triển thị trường bất động sản; kiện toàn Hội đồng chuyên gia do Chủ tịch Hiệp hội làm Chủ tịch, lãnh đạo Viện nghiên cứu bất động sản làm Thường trực, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn của các chuyên gia.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, VNREA tổ chức tiệc gặp mặt Hội viên thường niên 2024. Đây cũng là cơ hội gặp gỡ, giao lưu để tăng cường sự thấu hiểu, gắn kết giữa lãnh đạo Hiệp hội và các doanh nghiệp hội viên, thành viên VNREA; đồng thời trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm các cơ hội đầu tư kinh doanh giữa các doanh nghiệp với nhau để cùng hướng tới một mục tiêu chung - phục hồi và phát triển bền vững.

Tham dự sự kiện, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản Hoàng Hải trình bày những nội dung cơ bản của Luật Nhà ở (2023), Luật Kinh doanh bất động sản (2023) trong đó nhấn mạnh những điểm mới liên quan đến triển khai dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội; cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; hoạt động kinh doanh bất động sản.

Theo Cục trưởng Hoàng Hải, hiện nay Bộ Xây dựng đang tích cực lấy ý kiến hoàn thiện các dự thảo các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản. Các chính sách mới được xây dựng theo hướng cụ thể, rõ rang, minh bạch hóa hoạt động trong các lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản, có sự nghiên cứu tích hợp với các ngành khác như thế, tài nguyên môi trường.

VNREA tập trung, bám sát các định hướng, chủ trương lớn về chính sách kinh tế vĩ mô, ổn định và phát triển thị trường bất động sản
Ban tổ chức và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện.

Cục trưởng Hoàng Hải ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm, nỗ lực của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và các doanh nghiệp thành viên trong việc tham gia góp ý xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật ngành Xây dựng, nhất là trong lĩnh vực nhà ở và kinh doanh bất động sản; đồng thời mong muốn trong thời gian tới, VNREA tiếp tục phát huy mạnh mẽ những kết quả đã đạt được, quan tâm, hỗ trợ Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Mộc Miên

Theo

Cùng chuyên mục
 • Phát triển nhà ở xã hội: Cần cơ chế, nguồn lực

  (Xây dựng) - Tính đến tháng 6/2024, cả nước có 503 dự án nhà ở xã hội (NƠXH) đã được triển khai, quy mô 418.200 căn. Tín hiệu tích cực từ các hành lang chính sách và pháp lý đang được đẩy mạnh trong thời gian tới, dự báo sẽ giúp nguồn cung NƠXH hồi phục, người dân dễ dàng tiếp cận nhà ở giá rẻ hơn.

 • Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực, phương án bồi thường, tái định cư thay đổi ra sao?

  (Xây dựng) - Thay vì ngày 1/1/2025, Luật Nhà ở 2023 dự kiến có hiệu lực ngay từ ngày 1/8/2024 tới đây. Người dân cần nắm rõ nội dung của phương án bồi thường, tái định cư theo quy định mới.

 • Có quy định nào về đất xen kẹt không?

  (Xây dựng) - Bà Nguyễn Thị Hương (Quảng Ninh) hỏi, thế nào là đất xen kẹt? Văn bản nào quy định các vấn đề về đất xen kẹt?

 • Luật Kinh doanh BĐS 2023 có hiệu lực: Thị trường BĐS khởi sắc

  (Xây dựng) - Quốc hội thông qua Luật Kinh doanh BĐS năm 2023, dự kiến có hiệu lực từ 01/8/2024, được kỳ vọng sẽ giúp thị trường BĐS phát triển lành mạnh, bền vững, bởi nhiều quy định mới chặt chẽ hơn, giải quyết tồn tại, hạn chế, bảo đảm tính hợp hiến, sự thống nhất, đồng bộ giữa Luật này với các luật khác có liên quan.

 • Thành phố Hồ Chí Minh: 6 tháng có 4 dự án nộp hồ sơ nhưng đều không đủ điều kiện bán nhà

  (Xây dựng) – Theo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: 6 tháng đầu năm 2024, Sở Xây dựng nhận được 04 hồ sơ đề nghị thông báo xác nhận 04 dự án đủ điều kiện để bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai. Tuy nhiên khi Sở Xây dựng xem xét thì cả 04 dự án đều chưa đủ điều kiện bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định pháp luật.

 • Bắc Ninh: Tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu dự án đấu giá quyền sử dụng đất

  (Xây dựng) – Chiều 20/6, Sở Xây dựng Bắc Ninh tổ chức hội nghị nhằm giải quyết các vướng mắc, khó khăn liên quan đến việc nghiệm thu dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Hội nghị có sự tham gia của đại diện các thành phố, huyện, thị xã, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, cùng các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở Xây dựng tỉnh.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load