Chủ nhật 03/03/2024 17:17 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thừa Thiên – Huế: Yêu cầu đóng cửa mỏ và phục hồi môi trường 3 mỏ khoáng sản làm vật liệu san lấp

21:05 | 04/12/2023

(Xây dựng) - Ông Phan Quý Phương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa ký Quyết định về việc thu hồi đất của 3 doanh nghiệp khai thác khoáng sản đã hết hạn thuê đất. Ngoài ra, doanh nghiệp phải thực hiện các biện pháp đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường… theo quy định.

Thừa Thiên – Huế: Yêu cầu đóng cửa mỏ và phục hồi môi trường 3 mỏ khoáng sản làm vật liệu san lấp
Yêu cầu các doanh nghiệp lập đề án đóng cửa mỏ và cải tạo phục hồi môi trường theo đúng quy định của pháp luật.

Quyết định nêu rõ: Thu hồi diện tích 28.569,0m2 đất, tại xã Lộc Bình (huyện Phú Lộc) do Công ty TNHH MTV Sơn Đình Thu sử dụng và giao toàn bộ diện tích đất, đã thu hồi nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc quản lý.

Nguyên nhân do Công ty TNHH MTV Sơn Đình Thu đã hết hạn thuê đất và tự nguyện trả lại đất theo quy định tại điểm c điểm d Khoản 1 Điều 65 của Luật Đất đai năm 2013. Vị trí giới hạn khu đất được xác định theo tờ bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/2000 do Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 20/8/2021.

Quyết định cũng giao trách nhiệm cho Cục Thuế tỉnh thông báo cho Công ty TNHH MTV Sơn Đình Thu nộp tiền thuê đất đến ngày 23/10/2023. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính. Theo dõi, đôn đốc Công ty TNHH MTV Sơn Đình Thu thực hiện đóng cửa mỏ theo đúng quy định của pháp luật.

Quyết định thu hồi diện tích 68.312,7m2 đất tại phường Hương Chữ (thị xã Hương Trà) do Liên danh Công ty Cổ phần Thành An và Công ty TNHH MTV Hải Quốc Toàn sử dụng và giao toàn bộ diện tích đất đã thu hồi nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà quản lý.

Nguyên nhân thu hồi do Liên danh Công ty Cổ phần Thành An và Công ty TNHH MTV Hải Quốc Toàn tự nguyện trả lại đất theo quy định. Vị trí giới hạn khu đất được xác định theo tờ bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/2000 do Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 25/02/2022.

Giao trách nhiệm cho Cục Thuế tỉnh thông báo cho Liên danh Công ty Cổ phần Thành An và Công ty TNHH MTV Hải Quốc Toàn nộp tiền thuê đất đến ngày 11/10/2023. Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc Liên danh Công ty Cổ phần Thành An và Công ty TNHH MTV Hải Quốc Toàn thực hiện đóng cửa mỏ theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính.

Quyết định thu hồi diện tích 65.071,9m2 đất tại thôn Hiền Sỹ, xã Phong Sơn (huyện Phong Điền) do Công ty TNHH Quý Hưng sử dụng và giao toàn bộ diện tích đất đã thu hồi nêu trên, cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền quản lý.

Nguyên nhân thu hồi đất do Công ty TNHH Quý Hưng tự nguyện trả lại đất theo quy định. Vị trí giới hạn khu đất được xác định theo tờ bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/1000 do Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 20/7/2023.

Quyết định giao trách nhiệm Cục Thuế tỉnh thông báo cho Công ty TNHH Quý Hưng nộp tiền thuê đất đến ngày 27/10/2023. Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc Công ty TNHH Quý Hưng thực hiện đóng cửa mỏ theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính.

Theo Quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh, giao UBND huyện Phú Lộc Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc, UBND thị xã Hương Trà chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà, UBND huyện Phong Điền chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền quản lý chặt chẽ diện tích đất được giao, chống lấn chiếm, xây dựng phương án khai thác hiệu quả khu đất nêu trên và báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng quy định của pháp luật.

Yêu cầu các doanh nghiệp trên lập đề án đóng cửa mỏ để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện các biện pháp đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý khu đất trong thời gian thực hiện thủ tục đóng cửa mỏ.

Trí Đức

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load