Thứ ba 16/07/2024 06:19 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thừa Thiên - Huế: Ngành Xây dựng tập trung hoàn thiện hạ tầng để phục vụ chuyển đổi số

13:02 | 09/10/2023

(Xây dựng) – Nhằm chuyển đổi số ngành Xây dựng hướng tới phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội, Sở Xây dựng Thừa Thiên – Huế đã tập trung đầu tư, nâng cấp hạ tầng, trang thiết bị đáp ứng các mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số.

Thừa Thiên - Huế: Ngành Xây dựng tập trung hoàn thiện hạ tầng để phục vụ chuyển đổi số
Đầu tư, nâng cấp hạ tầng, trang thiết bị đáp ứng các mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số.

Sở Xây dựng Thừa Thiên – Huế cho biết: Thực hiện nội dung chuyển đổi số của Chính phủ, Bộ Xây dựng, UBND tỉnh, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số ngành Xây dựng tỉnh Thừa Thiên - Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo kế hoạch đề ra, sẽ tập trung vào nhiệm vụ triển khai hệ thống GIS quy hoạch phục vụ quản lý quy hoạch, quản lý đô thị. Trên cơ sở hệ thống GIS, quy hoạch sẽ triển khai các dịch vụ công trực tuyến liên quan việc cung cấp thông tin quy hoạch, cấp phép xây dựng.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên – Huế, Sở này cũng đang triển khai Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Chuyển đổi số ngành Xây dựng tỉnh Thừa Thiên - Huế”. Mục tiêu dự án nhằm hỗ trợ tăng cường năng lực trong việc chuyển đổi số ngành Xây dựng, trong đó chú trọng tập trung vào 3 nội dung: Xây dựng quy trình chuyển đổi số phục vụ việc số hóa tài liệu quy hoạch tỉnh; ứng dụng hỗ trợ thẩm định, công bố quy hoạch; ứng dụng cấp phép xây dựng qua dịch vụ công trực tuyến dựa trên nền tảng GIS.

Dự án triển khai gồm có 3 hợp phần. Hợp phần 1, nâng cao năng lực chuyển đổi số cho các Sở, ban, ngành tỉnh Thừa Thiên - Huế. Nội dung hợp phần tập trung vào việc nâng cao nhận thức, kỹ năng quản trị số và các kỹ năng làm việc với dữ liệu của lãnh đạo cũng như cán bộ, công chức tỉnh. Hợp phần xây dựng 2 chương trình đào tạo gồm: Chương trình dành cho lãnh đạo điều hành cấp cao; chương trình cho cấp quản lý, kỹ thuật.

Hợp phần 2 hỗ trợ xây dựng và thể chế hóa quy trình công việc khi ứng dụng công nghệ đột phá vào quản lý tài sản công, gồm 3 tiểu hợp phần: Tiểu hợp phần 1, xây dựng quy trình chuyển đổi số phục vụ việc số hóa tài liệu quy hoạch xây dựng của tỉnh; Tiểu hợp phần 2, xây dựng và thể chế hóa quy trình thẩm định và công bố quy hoạch xây dựng và các quy định liên quan để đưa ứng dụng thẩm định, công bố quy hoạch xây dựng vào triển khai trong thực tế; Tiểu hợp phần 3, xây dựng và thể chế hóa quy trình cấp giấy phép xây dựng qua dịch vụ công trực tuyến dựa trên nền tảng GIS và các quy định liên quan để đưa ứng dụng này vào triển khai trong thực tế.

Hợp phần 3, ứng dụng công nghệ đột phá vào quản lý tài sản công, gồm 2 tiểu hợp phần: Tiểu hợp phần 1, ứng dụng hỗ trợ thẩm định, công bố quy hoạch; Tiểu hợp phần 2, ứng dụng cấp giấy phép xây dựng qua dịch vụ công trực tuyến dựa trên nền tảng GIS.

Giai đoạn đầu, dự án sẽ hỗ trợ việc ứng dụng công nghệ đột phá vào quản lý tài sản công, gồm ứng dụng hỗ trợ thẩm định, công bố quy hoạch và ứng dụng cấp giấy phép xây dựng qua dịch vụ công trực tuyến dựa trên nền tảng GIS. Song song với dự án, Sở Xây dựng cũng đã và đang chuẩn bị dữ liệu để sẵn sàng kết nối, tích hợp vào các hệ thống do Bộ Xây dựng triển khai cho toàn ngành Xây dựng và các hệ thống của tỉnh phục vụ công tác chỉ đạo điều hành.

Đại diện Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết: Để triển khai chuyển đổi số ngành Xây dựng hướng tới phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội, Sở sẽ triển khai hệ thống GIS quy hoạch để công bố thông tin, phục vụ quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, tra cứu, khai thác dữ liệu. Nâng cấp phần mềm quản lý cấp phép xây dựng trực tuyến. Xây dựng, triển khai và vận hành hệ thống hồ sơ quản lý nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý Nhà nước của cơ quan, đơn vị liên quan; giải quyết dịch vụ công việc cho thuê, mua, bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.

Xây dựng, triển khai và vận hành hệ thống quản lý hồ sơ năng lực của cá nhân, tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu giải quyết các dịch vụ công trong lĩnh vực hoạt động xây dựng. Xây dựng, triển khai cung cấp thông tin quy hoạch trực tuyến. Xây dựng, triển khai và vận hành hệ thống quản lý dữ liệu về định mức, chỉ số giá, giá xây dựng và dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý Nhà nước của cơ quan, đơn vị liên quan; nhu cầu tra cứu, khai thác và sử dụng của công dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Xây dựng, triển khai và vận hành hệ thống quản lý đối tượng đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu đăng ký trực tuyến của công dân, tổ chức. Xây dựng, triển khai và vận hành hệ thống quản lý dự án, công trình xây dựng đã nghiệm thu đưa vào sử dụng trên địa bàn tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý Nhà nước liên quan quá trình khai thác, sử dụng các công trình.

Triển khai số hóa tài liệu lưu trữ điện tử tại Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc vào hệ thống “Số hóa dữ liệu tỉnh. Nâng cấp Trang thông tin điện tử công bố thông tin các lĩnh vực do ngành Xây dựng quản lý nhằm đáp ứng nhu cầu tra cứu, khai thác, sử dụng dịch vụ công của người dân và doanh nghiệp. Đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho công chức, viên chức ngành Xây dựng đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số”.

Theo Kế hoạch phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế năm 2023, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với UBND các huyện, các thị xã, thành phố Huế lập danh mục các tuyến đường trong các đô thị cần phải xây dựng sửa chữa, nâng cấp công trình hạ tầng viễn thông sử dụng chung; tiếp nhận thông tin phản ánh về các trường hợp xây dựng công trình hạ tầng viễn thông sử dụng chung không đúng quy định, không đảm bảo an toàn; các sự cố về công trình hạ tầng viễn thông sử dụng chung để kịp thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khắc phục và xử lý theo quy định. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan liên quan hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn thực hiện việc xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động phù hợp với quy hoạch kiến trúc, đô thị của tỉnh và quy định của pháp luật về xây dựng.

Trí Đức

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load