Thứ tư 17/07/2024 23:48 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Sở Xây dựng Thanh Hóa: Triển khai thực hiện chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

15:03 | 09/10/2023

(Xây dựng) - Triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, về chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan như: Kế hoạch số 2130/KH-SXD ngày 01/4/2022 về chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.

Sở Xây dựng Thanh Hóa: Triển khai thực hiện chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa Phan Lê Quang trao đổi với phóng viên.

Thực hiện Kế số 53/KH-UBND ngày 03/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 25/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về kế hoạch truyền thông thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; ngày 5/4/2022, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch 2223/KH-SXD về nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực và truyền thông thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” tại Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Xây dựng, ông Phan Lê Quang - Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: “Đơn vị đã tổ chức phổ biến, nâng cao nhận thức đến người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số, tiến hành chuyển đổi số thông qua việc sử dụng nguồn lực, hệ thống kỹ thuật sẵn có để số hóa toàn bộ tài sản thông tin của ngành mình, cấp mình, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, cơ cấu tổ chức và chuyển đổi các mối quan hệ từ môi trường truyền thống sang môi trường số.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến trên trang thông tin của Sở về chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, chia sẻ; tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức về sử dụng dịch vụ công trực tuyến và bưu chính công ích để người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết và sử dụng.

Tiếp đó, triển khai thực hiện tuyên truyền về giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử nhằm giới thiệu các lợi ích khi sử dụng dịch vụ công của Sở được đặt tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của sở tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Và triển khai tại các hội nghị sơ kết, tổng kết cơ quan và hội nghị trực tuyến của ngành được Bộ Xây dựng tổ chức, tuyên truyền chuyển đổi số trên trang thông tin điện tử của Sở và ban hành các văn bản chỉ đạo, Kế hoạch tổ chức thực hiện...”.

Tìm hiểu thêm, ngày 10/11/2021, Ban lãnh đạo Sở và các Trưởng phó phòng, đơn vị thuộc tham gia hội thảo Diễn đàn cấp cao về Công nghiệp 4.0-Industry Summit 4.0; trong đó Sở Xây dựng được Ban Kinh tế Trung ương mời (Công văn số 1035-V/BKTTW ngày 29/10/2021) tham gia chuyên đề số 3 phát triển đô thị thông minh trong quá trình đô thị hóa gắn với công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Việc triển khai tuyên truyền Nghị quyết, Chỉ thị các văn bản chỉ đạo về chuyển đổi số của cấp trên được toàn thể cán bộ đảng viên, công chức, người lao động tham gia tổ chức thực hiện và chấp hành nghiêm túc đảm bảo đúng quy định.

Sở Xây dựng đã ban hành các chính sách về công nghệ thông tin (CNTT) như: Thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số, chính quyền điện tử; thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo; tổ chức thực hiện việc ứng dụng CNTT tại đơn vị theo Kế hoạch ứng dụng CNTT hàng năm và nhiều văn bản chỉ đạo việc ứng dụng CNTT như: Phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TDofice); sử dụng địa chỉ thư điện tử công vụ; ứng dụng chữ ký số; triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Sở Xây dựng Thanh Hóa: Triển khai thực hiện chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Dịch vụ công của Sở được đặt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Đến nay, Sở Xây dựng đã triển khai phần mềm Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh trên trang thông tin điện tử của Sở, phục vụ công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cho tổ chức, công dân. Kết quả trên cơ sở dữ liệu cổng dịch vụ công của tỉnh và trên phần mềm hành chính công tỉnh Sở Xây dựng đã công khai 59 TTHC và đã hoàn thành đồng bộ giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC với Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh. Bên cạnh đó, triển khai, ứng dụng zalo để thực hiện tra cứu kết quả giải quyết TTHC (tra cứu mã hồ sơ, quét mã QR code qua Zalo...) cung cấp thông tin chỉ đạo điều hành, các thông tin về kinh tế - xã hội nhanh chóng, hiệu quả; Trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ https://sxd.thanhhoa.gov.vn cung cấp thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp; 100% văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của sở được cập nhật trên trang thông tin điện tử của Sở; bảo đảm hệ thống chỉ đạo, điều hành và trao đổi thông tin thông suốt từ Sở đến các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Hệ thống văn bản điện tử đã được triển khai đồng bộ đến 100% các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc. Tỷ lệ văn bản được gửi qua mạng giữa Sở và các cơ qua Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 100% (trừ những văn bản mật hoặc tuyệt mật) và 100% văn bản nội bộ của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở được thực hiện dưới dạng điện tử.

Hệ thống thư điện tử công vụ được triển khai đồng bộ tại tất cả các phòng chuyên môn đơn vị thuộc Sở; tỷ lệ cán bộ, công chức của sở được cấp hộp thư điện tử công vụ đạt 100%; tỷ lệ cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc ước đạt trên 80%; Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công cho các tổ chức cá nhân trên trang thông tin điện tử của đơn vị giúp cho các tổ chức cá nhân thuận lợi trong việc tiếp cận các dịch vụ công.

Năm 2022, xây dựng xong cơ sở dữ liệu (CSDL) về nhà ở, công sở; thông tin về các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội được cấp phép hàng năm, chỉ số giá một số loại bất động sản tại các đô thị được công khai trên trang Website của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản; CSDL cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức, cá nhân được đăng tải tập trung trên website của Bộ Xây dựng...

Năm 2023, các hồ sơ quy hoạch xây dựng thẩm định tại Bộ Xây dựng hoặc các cơ quan chuyên môn về xây dựng ở địa phương đều đăng tải trên trang của Bộ Xây dựng.

Xác định việc chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, Sở Xây dựng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giải quyết TTHC, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Đến nay, 100% hồ sơ được các tổ chức, công dân nộp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh đã được số hóa giải quyết trên môi trường mạng tạo điều kiện giảm thời gian và chi phí đi lại cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình ứng dụng CNTT trong giải quyết hồ sơ công việc.

Sở đã thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số và Tổ giúp việc để triển khai thực hiện và Văn phòng Sở là đơn vị thường trực. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực mới, khó nên cần sự quan tâm, phát huy trí tuệ của tập thể Sở Xây dựng để thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số đạt kết quả tốt.

Tiến Anh

Theo

Cùng chuyên mục
 • Tập huấn khai thác, sử dụng ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

  (Xây dựng) - Ngày 16/7, Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn khai thác, sử dụng ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi” để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai đến người dân Thủ đô.

 • Phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số tỉnh Hà Giang phiên bản 3.0

  (Xây dựng) – UBND tỉnh Hà Giang vừa Quyết định ban hành kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh. Đây là phiên bản phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, kiến trúc chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số tỉnh Hà Giang (phiên bản 3.0) và các văn bản hướng dẫn liên quan.

 • Hà Nội: Phấn đấu là địa phương đi đầu trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế số, xã hội số

  (Xây dựng) - Ngày 15/7, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 323/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị của Thành phố Hà Nội sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện Đề án 06; đánh giá kết quả thí điểm lập hồ sơ sức khỏe điện tử, cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID và công bố vận hành một số nền tảng, ứng dụng của Đề án 06.

 • Tháo gỡ “điểm nghẽn” trong triển khai Đề án 06

  (Xây dựng) - Ngày 12/7/2024, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 316/TB-VPCP thông báo kết luận Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ “điểm nghẽn” Đề án 06 và đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.

 • Giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

  (Xây dựng) - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh, để hoạt động truyền thông khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp chặt chẽ với các viện, trường đào tạo báo chí, truyền thông tổ chức các khóa tập huấn; tăng cường gắn kết, chia sẻ thông tin về các định hướng cơ chế chính sách, thành tựu, vấn đề thực tiễn đặt ra của ngành… để nâng cao hiệu quả công tác truyền thông thông khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

 • Bộ Xây dựng đang cung cấp 35 dịch vụ công trực tuyến

  (Xây dựng) - Hiện Bộ Xây dựng đang cung cấp 35 dịch vụ công (DVC) trực tuyến, trong đó 29 DVC trực tuyến toàn trình và 06 DVC trực tuyến một phần.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load