Thứ ba 23/07/2024 01:16 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Sở Xây dựng Sơn La đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển bền vững

17:16 | 13/10/2023

(Xây dựng) – Xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La đã và đang tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch chuyển đổi số góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững.

Sở Xây dựng Sơn La đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển bền vững
Sơn La hướng đến xây dựng một nền hành chính điện tử, hiện đại, đồng bộ các cấp.

Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu công khai

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 125/KH-SXD ngày 22/9/2021 về việc chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tính đến thời điểm báo cáo, Sở Xây dựng đã hoàn thành 03 cơ sở dữ liệu bao gồm: Cơ sở dữ liệu quản lý quy hoạch, cung cấp thông tin quy hoạch trực tuyến; cơ sở dữ liệu nguồn nguyên liệu dùng cho sản xuất vật liệu xây dựng; cơ sở dữ liệu nguồn nhân lực ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La... Trên cơ sở đó xác định lộ trình rõ ràng, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Đề án, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; tuyên truyền phổ biến về các chủ trương, chính sách, pháp luật, chiến lược về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), thực hiện chuyển đổi số của Đảng và Nhà nước; nâng cao nhận thức của tập thể công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện chuyển đổi số để xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; chuyển đổi số ngành Xây dựng là nội dung rất quan trọng cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả để góp phần tăng năng suất lao động, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hoá và doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng dịch vụ công.

Sở đã lồng ghép tối đa các nội dung về chuyển đổi số trong quá trình xây dựng các chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành Xây dựng. Đồng thời thường xuyên phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị có chức năng trong việc tập huấn, đào tạo cán bộ, công chức về nội dung chuyển đổi số, an toàn an ninh mạng. Thông qua đó, số lượng công chức, viên chức, người lao động được nâng cao trình độ, nhận thức về chuyển đổi số, số lượng được tuyên truyền, quán triệt đạt 100%. Các chuyên mục, chuyên trang về chuyển đổi số trên các phương tiện thông tin đại chúng đều được thiết lập và duy trì thường xuyên; tổ chức đưa tin, đặt bài, viết bài trên trang tin điện tử, diễn đàn trực tuyến; triển khai tuyên truyền trên cổng/trang thông tin điện tử, mạng nội bộ của các cơ quan, tổ chức nhà nước; thành lập chuyên mục chuyển đổi số trên Cổng thông tin điện tử tại địa chỉ https://soxaydung.sonla.gov.vn/chuyen-doi-so.

Sở Xây dựng Sơn La đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển bền vững
Cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử.

Giải quyết TTHC nhanh chóng trên môi trường điện tử

Xác định chuyển đổi số giúp tạo đột phá về phát triển hạ tầng số, Sở Xây dựng đã đầu tư sửa chữa, nâng cấp, thay mới các trang thiết bị điện tử, duy trì các dịch vụ công nghệ tại đơn vị. Hạ tầng kỹ thuật cơ bản đáp ứng việc triển khai ứng dụng CNTT; 100% cán bộ công chức viên chức, người lao động thuộc Sở đã được trang bị máy tính phục vụ công việc; 100% máy tính đều được kết nối Internet và được trang bị phần mềm diệt virus có bản quyền (ngoại trừ một máy tính được dùng để soạn thảo văn bản mật).

Đối với công tác phát triển chính quyền số, Sở chỉ đạo các phòng thực hiện hoàn toàn công việc trên môi trường điện tử, để hiện đại hóa hành chính, các nhiệm vụ công việc được giao trên hệ thống quản lý điều hành văn bản. Hiện nay, Sở đang triển khai thực hiện phần mềm một cửa điện tử tại cơ quan; số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, huyện, xã, có 46 TTHC sử dụng dịch vụ công mức độ 4; cung cấp 46/46 TTHC sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và các dịch vụ công trong lĩnh vực xây dựng đều được tích hợp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia.

Về công tác phát triển kinh tế số, Sở chủ động xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành để cung cấp, kết nối, chia sẻ dữ liệu dùng chung toàn tỉnh nhằm giúp các cá nhân, doanh nghiệp có thể dễ dàng khai thác số liệu phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh; xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý quy hoạch, cung cấp thông tin quy hoạch trực tuyến trên nền tảng hệ thống công nghệ thông tin địa lý toàn cầu, điện toán đám mây tại địa chỉ https://tracuuquyhoachsonla.vn; xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn nguyên liệu dùng cho sản xuất vật liệu xây dựng trong nước để quản lý, đã được chuẩn hóa thông tin tại địa chỉ https://csdlnguyenlieuxd.sonla.gov.vn; xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn nhân lực ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La tại địa chỉ https://csdlnguonnhanlucxd.sonla.gov.vn.

Đối với công tác phát triển xã hội số, Sở đã hướng dẫn cho các chủ đầu tư thanh toán tiền phí, lệ phí thẩm định các công trình dự án bằng hình thức chuyển khoản thông qua tài khoản ở kho bạc nhà nước tỉnh Sơn La.

Để đảm bảo cấp độ an toàn của hệ thống thông tin được phê duyệt theo Quyết định số 54/QĐ-STTTT ngày 19/4/2021, Sở phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và các đơn vị cung cấp dịch vụ trong việc xây dựng, tổ chức triển khai phương án đảm bảo an toàn hệ thống thông tin đúng theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Theo ông Nguyễn Đức Luyến - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Sơn La, nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về xây dựng, trong thời gian tới Sở Xây dựng tỉnh Sơn La sẽ tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; nâng cao tính năng động, tiên phong của lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc. Đồng thời, sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả việc số hóa các dữ liệu về quy hoạch, hạ tầng đô thị và triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số do UBND tỉnh giao.

Phượng Nguyễn

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load