Thứ hai 24/06/2024 11:13 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Rà soát tổng thể, chấn chỉnh sử dụng đất đai tại Kon Tum

16:12 | 16/11/2023

(Xây dựng) - Nhằm đảm bảo việc sử dụng đất theo đúng quy hoạch và kế hoạch, UBND tỉnh Kon Tum thực hiện chấn chỉnh đất đai bằng cách rà soát, kiểm tra và điều chỉnh quyết định không phù hợp, đồng thời tổ chức kiểm tra định kỳ và báo cáo kết quả để đưa ra phương án sử dụng đất phù hợp nhất.

Rà soát tổng thể, chấn chỉnh sử dụng đất đai tại Kon Tum
Kon Tum tiếp tục rà soát, kiểm tra, thanh tra các trường hợp đã quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo đó, UBND tỉnh Kon Tum đề nghị UBND các huyện và thành phố tiếp tục kiểm tra và đánh giá sự phù hợp của quyết định chuyển mục đích sử dụng đất với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt cấp huyện. Mọi quyết định không phù hợp sẽ được xem xét, hủy bỏ hoặc điều chỉnh để đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và tình hình thực tế ở địa phương. Điều này không bao gồm các trường hợp đã được Thanh tra Chính phủ ban hành Kết luận số 1595/KL-TTCP ngày 14/9/2022. Mục tiêu là khắc phục kịp thời hạn chế và thiếu sót.

Song song với đó, UBND tỉnh yêu cầu tổ chức lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định. Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải tuân thủ mục đích đã được phê duyệt tại Kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng.

Định kỳ hằng quý, UBND các huyện, thành phố sẽ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum được giao trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc lập, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn các huyện, thành phố. Đồng thời, chịu trách nhiệm phát hiện và đề xuất biện pháp xử lý các vấn đề tồn tại, vướng mắc theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường bố trí kế hoạch để kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ về chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa đất ở các địa phương trong thời gian qua. Điều này nhằm đảm bảo kịp thời hướng dẫn địa phương xử lý những vấn đề khó khăn, vướng mắc (nếu có). Các địa phương cũng được yêu cầu tổng hợp kết quả thực hiện và báo cáo tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện theo quy định.

Bá Tứ

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load