Chủ nhật 14/07/2024 14:10 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi)

11:15 | 28/06/2024

(Xây dựng) – Sáng 28/6, Luật Thủ đô (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua với 462/470 đại biểu biểu quyết tán thành (chiếm 95,06%).

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi)
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) tại phiên họp sáng 28/6 tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: Quốc hội)

Chỉnh sửa một số quy định để đảm bảo tính thống nhất trong dự thảo Luật

Báo cáo tóm tắt giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, ngày 28/5/2024, Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi). Tại phiên họp, đã có 26 lượt ý kiến phát biểu và 07 vị đại biểu Quốc hội gửi ý kiến tham gia bằng văn bản.

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo Luật được chỉnh lý nội dung giải thích thuật ngữ “đô thị trung tâm” tại khoản 1 Điều 3; “khu vực nội đô lịch sử” tại khoản 2 Điều 3; rà soát các quy định về cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục chất lượng cao để bảo đảm tính thống nhất trong toàn bộ dự thảo Luật.

Về tổ chức chính quyền đô thị (Chương II), trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật đã được rà soát, chỉnh lý theo hướng quy định cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp chính quyền tại thành phố Hà Nội (TP Hà Nội) không chỉ thực hiện theo quy định của Luật Thủ đô mà cả quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương (khoản 1 Điều 8); bổ sung thẩm quyền của UBND phường trong việc quyết định các nội dung mà theo quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật khác phải do HĐND cấp xã quyết định hoặc phải được HĐND cấp xã thông qua trước khi quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định (điểm e khoản 1 Điều 13).

Bên cạnh đó, cùng với quy định về việc phân cấp, ủy quyền giữa các cấp chính quyền của Thành phố Hà Nội (Điều 14), dự thảo Luật đã bổ sung quy định về việc phân cấp, ủy quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành cho các cơ quan của Thành phố Hà Nội (Điều 49 và Điều 50) để cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng, đối với các chính sách xây dựng, phát triển, quản lý, bảo vệ Thủ đô và huy động nguồn lực phát triển Thủ đô (Chương III, Chương IV), trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội và ý kiến của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu, chỉnh lý các quy định về quản lý, sử dụng đất tại bãi sông, bãi nổi ở các tuyến sông có đê, bảo đảm phù hợp với quy hoạch và yêu cầu về phòng, chống lũ (tại các điều 17, 18, 21 và 32).

Đối với cải tạo, chỉnh trang đô thị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho rà soát các trường hợp cần thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị tại khoản 3 Điều 20 để bảo đảm không trùng lặp; bỏ quy định giao UBND Thành phố Hà Nội tổ chức bán nhà ở cũ tại điểm e khoản 10 Điều 20 (dự thảo Luật trình Quốc hội tại đầu Kỳ họp thứ 7); thể hiện lại điểm a khoản 9 Điều 20 theo hướng giao HĐND quy định chi tiết điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị trên địa bàn Thành phố.

Liên quan đến phát triển giáo dục và đào tạo, dự thảo Luật đã bổ sung quy định giao UBND Thành phố quy định trình tự, thủ tục công nhận, thu hồi quyết định công nhận cơ sở giáo dục chất lượng cao, việc đánh giá, kiểm định, bảo đảm duy trì chất lượng của cơ sở giáo dục chất lượng cao (điểm b khoản 5 Điều 22) để bảo đảm tính khả thi, chặt chẽ trong quá trình thực hiện.

Về chính sách đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, của Chính phủ và ý kiến của UBND Thành phố Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho chỉnh lý các quy định liên quan đến hình thức giao đất, cho thuê đất, thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, quản lý đất đai trong Khu công nghệ cao Hòa Lạc để vừa phù hợp với thực tiễn, vừa kết nối với các quy định của Luật Đất đai năm 2024, tránh gây xáo trộn quá lớn trong lĩnh vực này ở Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 và điểm đ khoản 3 Điều 24).

Dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý thử nghiệm có kiểm soát theo hướng: Không cho phép thử nghiệm trong lĩnh vực ảnh hưởng trực tiếp đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lĩnh vực về biến đổi, chỉnh sửa gen người (điểm b khoản 3 Điều 25); Đưa ra nguyên tắc giới hạn các nhóm quy định của pháp luật mà tổ chức, doanh nghiệp thực hiện thử nghiệm có kiểm soát có thể được phép không áp dụng, trên cơ sở đó, HĐND Thành phố sẽ quyết định phạm vi không áp dụng các quy định của pháp luật phù hợp với từng dự án cụ thể cũng như yêu cầu, mục đích thử nghiệm (khoản 5 Điều 25).

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi)
Thủ đô Hà Nội. (Ảnh minh họa)

Tiếp tục nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung các luật, pháp lệnh, nghị quyết có liên quan

Bên cạnh đó, dự thảo Luật quy định cụ thể hơn việc miễn trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại gây ra cho Nhà nước, loại trừ trách nhiệm hành chính, trách nhiệm hình sự đối với tổ chức, doanh nghiệp thử nghiệm, cá nhân thực hiện thử nghiệm trong trường hợp đã tuân thủ đúng và đầy đủ nội dung quy định và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền (điểm d khoản 4, điểm h khoản 7 Điều 25)

Đồng thời bổ sung, chỉnh lý quy định về điều chỉnh, gia hạn, chấm dứt thử nghiệm và làm rõ chế độ báo cáo của UBND Thành phố, của cơ quan hướng dẫn quá trình thử nghiệm (điểm b và điểm e khoản 6, điểm e và điểm g khoản 7 Điều 25); Bổ sung trách nhiệm của Chính phủ trong việc tổ chức xem xét, đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện các nội dung thử nghiệm để hoàn thiện pháp luật làm cơ sở cho việc áp dụng chính thức (khoản 10 Điều 25).

Ngoài ra, đối với quy định về việc áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo rà soát kỹ và bổ sung các trường hợp áp dụng biện pháp này để khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật về phòng, chống cháy, nổ trên địa bàn Thành phố thời gian qua (điểm c, điểm d khoản 2 Điều 33); bổ sung quy định chuyển tiếp về trách nhiệm bổ sung hợp đồng cung cấp dịch vụ điện, nước đã được giao kết trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành (khoản 8 Điều 54)...

Đáng chú ý, Luật Thủ đô chỉ quy định những cơ chế, chính sách đặc thù, thể hiện sự phân quyền mạnh mẽ cho chính quyền Thành phố Hà Nội nên ngoài Luật này, Thủ đô vẫn chịu sự điều chỉnh của các luật, văn bản khác trong tổng thể hệ thống pháp luật.

Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin ghi nhận các ý kiến tâm huyết, xác đáng, trách nhiệm của các vị đại biểu Quốc hội để tiếp tục nghiên cứu, chỉ đạo việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các luật, pháp lệnh, nghị quyết có liên quan nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật trong thời gian tới; đồng thời, cùng với Chính phủ, chính quyền Thành phố Hà Nội tiếp tục quán triệt trong quá trình ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và tổ chức thực hiện Luật Thủ đô.

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) sau khi tiếp thu, chỉnh lý vẫn giữ bố cục gồm 07 chương và 54 điều, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chỉ đạo, kết luận của Trung ương, của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô; bám sát 09 nhóm chính sách đã được Quốc hội quyết định khi bổ sung dự án Luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Linh Đan

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
 • Việt Nam-Campuchia hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 20 tỷ USD

  Việt Nam-Campuchia nhất trí đẩy mạnh hợp tác và kết nối kinh tế, đặc biệt là kinh tế khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia, cùng hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 20 tỷ USD trong những năm tới.

  16:10 | 13/07/2024
 • Thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên tháo gỡ vướng mắc nhà ở xã hội và nhà ở trên kênh rạch

  (Xây dựng) - Chiều 12/7, Đoàn giám sát của Quốc hội (Đoàn công tác số 3) có buổi giám sát UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) từ năm 2015 đến hết năm 2023.

  12:11 | 13/07/2024
 • Phát huy giá trị khu du lịch Măng Đen

  (Xây dựng) - Ngày 12/7, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị thẩm định Đồ án Quy hoạch chung (QHC) xây dựng Khu du lịch (KDL) Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đến năm 2045. Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì Hội nghị.

  12:08 | 13/07/2024
 • Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 8-12/7/2024

  Quyết liệt thực hiện thành công toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024; xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 8-12/7/2024.

  09:11 | 13/07/2024
 • Đảm bảo cao tốc Bắc - Nam hoàn thành đúng tiến độ

  (Xây dựng) - Chiều 12/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra và làm việc về Dự án cao tốc Cần Thơ – Cà Mau (thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam trên địa bàn tỉnh Hậu Giang). Cùng đi theo đoàn có lãnh đạo các Bộ, ngành, lãnh đạo tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau.

  08:56 | 13/07/2024
 • Chuyến thăm của Chủ tịch nước Tô Lâm củng cố hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia

  Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen khẳng định chuyến thăm của Chủ tịch nước Tô Lâm góp phần củng cố hơn nữa quan hệ hữu nghị, gắn bó giữa hai nước.

  07:58 | 13/07/2024
 • Phong Điền (Thừa Thiên - Huế): Đạt tiêu chí đô thị loại IV

  (Xây dựng) – Sáng 12/7, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị thẩm định Đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Phong Điền đạt tiêu chí đô thị loại IV (Đề án); báo cáo rà soát trình độ phát triển cơ sở hạ tầng các khu vực dự kiến thành lập phường. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh cùng tham dự Hội nghị.

  21:39 | 12/07/2024
 • Hội nghị Báo cáo viên Trung ương toàn quốc

  (Xây dựng) - Ngày 11/7, tại thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 7/2024. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy và hơn 400 đại biểu là lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; Thường trực các Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và báo cáo viên của 63 tỉnh, thành trên cả nước tham dự Hội nghị.

  19:19 | 12/07/2024
 • Việt Nam luôn dành ưu tiên hàng đầu cho phát triển quan hệ với Campuchia

  Tại cuộc hội kiến Quốc vương Norodom Sihamoni, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố và phát triển quan hệ với Campuchia.

  19:08 | 12/07/2024
 • Chủ tịch nước Tô Lâm đến Phnom Penh, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Campuchia

  Dự kiến trong thời gian ở thăm, Chủ tịch nước sẽ dự lễ đón chính thức, hội kiến Quốc vương Campuchia; hội đàm với Chủ tịch đảng CPP, Chủ tịch Thượng viên Hun Sen; hội đàm với Thủ tướng Hun Manet...

  15:59 | 12/07/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load