Thứ sáu 29/09/2023 07:15 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Ninh: Quy hoạch lấy chất lượng dân sinh làm trung tâm

23:34 | 24/05/2023

(Xây dựng) - Ngày 24/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp để chỉ đạo về công tác lập và triển khai quy hoạch chung đô thị, quy hoạch xây dựng vùng huyện của các địa phương và Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế (KKT) ven biển Quảng Yên đến năm 2040, đã thống nhất chỉ đạo quy hoạch phải đảm bảo đồng bộ và hiện đại, lấy chất lượng cuộc sống nhân dân làm trung tâm.

Quảng Ninh: Quy hoạch lấy chất lượng dân sinh làm trung tâm
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh, Quy hoạch phải đảm bảo đồng bộ và hiện đại, lấy chất lượng cuộc sống nhân dân làm trung tâm.

Tại Hội nghị, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo tình hình lập, triển khai quy hoạch chung đô thị, quy hoạch xây dựng vùng huyện của các địa phương và Quy hoạch chung xây dựng KKT ven biển Quảng Yên đến năm 2040.

Hiện, có 6/7 huyện đã có quy hoạch xây dựng vùng huyện được phê duyệt, còn duy nhất huyện là Hải Hà đang triển khai, chưa được phê duyệt. Về quy hoạch chung đô thị đã có 5/6 thị xã, thành phố đã có quy hoạch chung đô thị được phê duyệt, chỉ còn thành phố Uông Bí đang triển khai. Đối với quy hoạch chung đô thị đã có 5/7 thị trấn hoàn thành, còn thị trấn Đầm Hà và thị trấn Bình Liêu đang triển khai.

Về các khu kinh tế, có 3 KKT là: KKT ven biển Vân Đồn, KKT Cửa khẩu Móng Cái và KKT Cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung xây dựng. KKT ven biển Quảng Yên vẫn đang trong quá trình triển khai lập. Riêng KKT Cửa khẩu Bắc Phong Sinh chưa có quy hoạch.

Những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã quan tâm, cân đối, bố trí nguồn vốn để triển khai lập các đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng; thường xuyên rà soát để điều chỉnh và hủy bỏ các đồ án quy hoạch không còn phù hợp, đảm bảo tính đồng bộ, phủ kín, chất lượng, đảm bảo công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch tạo thuận lợi thu hút đầu tư, xây dựng các dự án trên địa bàn tỉnh. Hiện đã có 74 đồ án quy hoạch phân khu được UBND tỉnh phê duyệt, 12 đồ án được UBND các địa phương phê duyệt.

Qua thảo luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất một số nội dung. Trong quá trình phát triển, Quảng Ninh luôn xác định quy hoạch phải đi trước một bước và luôn luôn dành sự quan tâm đặc biệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đối với công tác quy hoạch. Từ năm 2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 20/3/2012 về “tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng chiến lược, lập, quản lý và thực hiện quy hoạch trên địa bàn tỉnh". Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành đồng thời 7 quy hoạch chiến lược trên các lĩnh vực trọng yếu của tỉnh với sự tham gia của các đơn vị tư vấn hàng đầu trong nước và quốc tế. Đây là cơ sở, nền tảng quan trọng để tỉnh Quảng Ninh khơi thông các nguồn lực và tạo động lực cho thúc đẩy phát triển bền vững giai đoạn vừa qua. Quy hoạch cũng là công cụ quản lý của Nhà nước, là phương tiện giám sát của Nhân dân, là niềm tin lựa chọn của nhà đầu tư và doanh nghiệp. Quảng Ninh thực sự vươn lên đã và đang trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc.

Cũng trong tháng 2/2023, Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên trong vùng Đồng bằng sông Hồng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040 - đây là cơ sở quan trọng để triển khai quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và thu hút đầu tư dự án, công trình trọng điểm, động lực.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, các ngành chức năng phải sớm hoàn thành các nội dung theo yêu cầu đề ra, trong đó, những địa phương, đơn vị đã xong quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch chung đô thị phải khẩn trương triển khai quy hoạch chung khu chức năng và quy hoạch phân khu trong phạm vi của mình, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm. Tiếp tục rà soát việc lập quy hoạch KKT Cửa khẩu Bắc Phong Sinh để đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch, gắn với KKT Cửa khẩu Móng Cái và KKT Vân Đồn. Trong năm 2023, phải hoàn thành việc lập KKT Quảng Yên và quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch chung đô thị.

Quảng Ninh: Quy hoạch lấy chất lượng dân sinh làm trung tâm
Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy tiếp thu ý kiến, Quy hoạch lấy dân sinh làm trung tâm.

Trong quá trình thực hiện phải bám sát các quan điểm Nghị quyết số 18 ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao" và Chương trình hành động số 31 ngày 19/5/2023 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18. Theo đó, phải đổi mới tư duy, lý luận và phương pháp quy hoạch đô thị; bảo đảm quy hoạch đô thị phải có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại, lấy con người và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân làm trung tâm; văn hóa và văn minh đô thị làm nền tảng phát triển; kết hợp hài hòa giữa quá trình đô thị hóa, phát triển đô thị với công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng NTM nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và cơ cấu lại nền kinh tế, quản lý phát triển xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Quy hoạch đô thị và phát triển kết cấu hạ tầng các đô thị phải đi trước một bước và tạo ra nguồn lực chủ yếu cho phát triển đô thị.

Kiên quyết xóa bỏ tư duy nhiệm kỳ và tình trạng “quy hoạch treo”, cơ chế “xin-cho”, lợi ích nhóm trong xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch. Quá trình thực hiện bảo đảm công khai, minh bạch và thực hiện hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Rà soát tổng thể việc tài trợ lập quy hoạch xây dựng từ tỉnh đến địa phương, trong đó, tập trung vào quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, nhất là các quy hoạch trước đây để thực hiện đúng theo yêu cầu của Nghị quyết số 18; kiên quyết không nhận tài trợ lập quy hoạch. Ngân sách Nhà nước bảo đảm đủ nguồn lực phục vụ công tác lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, các quy hoạch xây dựng và các quy hoạch có liên quan đến đất đai của tỉnh và địa phương. Rà soát các quy hoạch định hướng liên quan đã được cấp thẩm quyền phê duyệt để cập nhật, bổ sung các định hướng quy hoạch lớp trên đang được tỉnh triển khai thực hiện. Thường xuyên rà soát, kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng, vi phạm quy định pháp luật trong lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, nhất là quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết.

Vũ Phong Cầm (ảnh: Thu Chung)

Theo

Cùng chuyên mục
 • Thành phố Nam Định: Công bố quy hoạch phân khu I, phân khu II

  (Xây dựng) - Quy hoạch phân khu I (phân khu trung tâm), phân khu II (phân khu phía Bắc) của thành phố Nam Định là căn cứ pháp lý quan trọng để tổ chức quản lý quy hoạch và triển khai đầu tư xây dựng đô thị. Tạo điều kiện khai thác có hiệu quả những tiềm năng để phát triển thành phố Nam Định theo hướng bền vững; tăng cường quản lý phát triển đô thị, tạo điều kiện thu hút đầu tư, phù hợp với định hướng điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

 • Quy hoạch tổng thể của tỉnh Lào Cai – Tư duy tầm nhìn và khát vọng phát triển bền vững

  (Xây dựng) - Công tác quy hoạch có vai trò quan trọng trong sự phát triển, là một tất yếu để phát triển bền vững. Thực hiện lời dạy của Bác về khơi dạy về khát vọng phát triển, phát huy ý chí tự lực, tự cường và quan điểm chỉ đạo của Đảng, Lào Cai là một trong những địa phương đã xây dựng thành công quy hoạch tổng thể phát triển tỉnh: 1 trục động lực, 2 cực phát triển, 3 vùng kinh tế, 4 trụ cột phát triển kinh tế, 5 nhiệm vụ trọng tâm - thể hiện tư duy tầm nhìn và khát vọng phát triển bền vững và quyết tâm nỗ lực của cấp ủy, chính quyền nhân dân Lào Cai.

 • Hà Nội: Điều chỉnh quy hoạch chi tiết đô thị Tây Hồ Tây

  (Xây dựng) - UBND Thành phố vừa ban hành Quyết định số 4466/QĐ-UBND phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây, tỷ lệ 1/500 tại lô đất H2CC1.

 • Hà Nội: Điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị Nam Thăng Long giai đoạn III

  (Xây dựng) - Các ô đất được điều chỉnh quy hoạch có ký hiệu NT01, TH02, CT05, CT06 thuộc địa bàn phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, với tổng diện tích khoảng 84.301m2.

 • Bắc Giang: Quy hoạch xây dựng Vùng huyện Lục Ngạn đến năm 2040

  (Xây dựng) – UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng Vùng huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đến năm 2040, tỷ lệ 1/25.000.

 • Hậu Giang: Lập đồ án Quy hoạch chung đô thị Ngã Sáu hướng tới đô thị loại IV

  (Xây dựng) – UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Công văn số 1464/UBND-NCTH về chủ trương lập đồ án Quy hoạch chung đô thị Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load