Thứ ba 31/01/2023 07:31 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Bình: Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch

16:29 | 21/01/2022

(Xây dựng) - Triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, từ đầu năm 2022, Sở Xây dựng đã báo cáo UBND tỉnh các nội dung về xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống đô thị tỉnh Quảng Bình năm 2022-2023; trong đó, đề xuất giải pháp để đạt mục tiêu đến năm 2023 tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đạt 40% trở lên.

quang binh nang cao chat luong cong tac quy hoach quan ly quy hoach
Việc nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng được thắt chặt trong thời gian gần đây.

Báo cáo UBND tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy phương án tổ chức Quy hoạch chung xây dựng thành phố Đồng Hới và vùng phụ cận đến năm 2045; làm cơ sở triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và triển khai các dự án. Tham mưu lập Quy hoạch điều chỉnh Quy hoạch chung Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và điều chỉnh đô thị du lịch Phong Nha. Tổ chức lập Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện hai bên bờ Sông Gianh và Quốc lộ 12A, giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030…

Đi đôi với quy hoạch, phát triển đô thị, Sở Xây dựng đã phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan, các địa phương nâng cao hiệu quả công tác quản lý quy hoạch, gắn với quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. Thực tế cho thấy, công tác quản lý quy hoạch và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh được quan tâm thực hiện theo quy định, việc đầu tư xây dựng các dự án đều tuân thủ theo quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt; không có tình trạng tự ý điều chỉnh quy hoạch, trường hợp điều chỉnh quy hoạch thì đều thực hiện theo quy trình về điều chỉnh quy hoạch theo quy định tại Luật Xây dựng 2014, Luật Quy hoạch đô thị 2009 và Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến quy hoạch.

Theo đánh giá của Sở Xây dựng, trong quá trình lập quy hoạch cho thấy, nội dung các đồ án bảo đảm hàm lượng nghiên cứu lập quy hoạch bài bản, chuyên sâu nên những năm gần đây các đồ án được cải thiện rõ rệt, chất lượng không ngừng được nâng lên. Bên cạnh đó, việc kiểm soát năng lực của đơn vị tư vấn cũng đã góp phần không nhỏ nâng cao tầm nhìn chiến lược, chất lượng của đồ án quy hoạch.

Công tác quản lý quy hoạch xây dựng được triển khai thực hiện chặt chẽ trong thực tiễn thông qua tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy hoạch được phê duyệt và tăng cường kiểm tra thực hiện quy hoạch xây dựng qua việc cấp giấy phép xây dựng. Để thực hiện tốt chức năng quản lý ngành, Sở Xây dựng đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản, chỉ thị quản lý về quy hoạch xây dựng, nhất là các địa bàn có khối lượng đầu tư xây dựng lớn...

Tại Khu kinh tế Hòn La, Cha-lo và các khu công nghiệp, nhằm tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư, lấp đầy các khu vực, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh đã tổ chức thực hiện lập đồ án quy hoạch bảo đảm kế hoạch đề ra.

Ban đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo lập quy hoạch chi tiết các khu chức năng, triển khai xây dựng kết cấu hạ tầng và thu hút đầu tư. Đến nay, tỷ lệ phủ quy hoạch đối với phần diện tích có thể phát triển công nghiệp, dịch vụ thương mại, du lịch của khu kinh tế đạt trên 80%.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có 8 khu công nghiệp, với tổng diện tích 1.907ha và đã có 4 khu công nghiệp được đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, đi vào hoạt động, thu hút các dự án đầu tư. Công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm gắn liền với công tác giải phóng mặt bằng các dự án nhằm tạo thuận lợi thu hút đầu tư, xây dựng các dự án; phát triển sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp tại Khu kinh tế Hòn La; hằng năm, UBND huyện Quảng Trạch đã xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, kiến trúc trên địa bàn.

Ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch, quản lý quy hoạch, cần nâng cao trách nhiệm của chính quyền đô thị các cấp. Đồng thời, chú trọng hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ làm công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, bằng nhiều hình thức phù hợp với thực tế trong quá trình phát triển đô thị, khu kinh tế và khu công nghiệp. Chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm làm chủ của cộng đồng, của người dân đô thị trong việc quản lý quy hoạch.

Thời gian tới, Sở tập trung chỉ đạo để tăng cường công tác lập quy hoạch, nâng cao chất lượng quy hoạch; đồng thời, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quản lý quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nhất Linh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load