Thứ năm 20/06/2024 21:39 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Những trường hợp từ chối hồ sơ đề nghị điều chỉnh sổ đỏ

10:40 | 19/04/2024

(Xây dựng) - Ông Phan Quốc Quế (Đắk Nông) đã được UBND thị xã cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 4/5/2010 (vì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi đơn vị hành chính cũ là huyện), đứng tên là hộ ông Phan Quốc Quế, tổng diện tích 307m2, trong đó, đất ở đô thị 60m2, đất trồng cây lâu năm khác 247m2.

Những trường hợp từ chối hồ sơ đề nghị điều chỉnh sổ đỏ
Những trường hợp từ chối hồ sơ đề nghị điều chỉnh sổ đỏ.

Ngày 7/6/2010, UBND thị xã có thông báo về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu thương mại dịch vụ, trong đó có diện tích đất của gia đình ông Quế, nhưng gia đình không nhận được thông báo này.

Ngày 17/1/2024, gia đình ông Quế thực hiện các thủ tục để điều chỉnh thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ hộ ông Phan Quốc Quế thành ông Phan Quốc Quế và bà Đinh Thị Thành, đổi số Chứng minh nhân dân thành Căn cước công dân và đổi địa chỉ đơn vị hành chính thị xã thành thành phố.

Ngày 18/1/2024, Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh thành phố có thông báo về việc từ chối giải quyết hồ sơ với lý do, đất nhà ông Quế có thông báo thu hồi từ năm 2010 nên theo Điểm đ Khoản 1 Chỉ thị số 03/CT-BTNMT ngày 1/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì không được thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất đối với các khu vực đất nằm trong quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt mà đã có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hộ gia đình ông Quế cũng chỉ có 2 vợ chồng (ông Quế và bà Thành kết hôn từ năm 1981), có đầy đủ xác nhận của cơ quan công an và đăng ký kết hôn. Do đó, việc chuyển thông tin từ hộ ông Phan Quốc Quế thành ông Phan Quốc Quế và bà Đinh Thị Thành không phát sinh bất cứ quyền và nghĩa vụ gì của các thành viên trong hộ.

Ông Quế hỏi, trong trường hợp của ông thì có được phép điều chỉnh thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không? Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh thành phố từ chối giải quyết hồ sơ có đúng quy định hiện hành không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường chia sẻ với những vướng mắc, bất cập mà ông gặp phải khi thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.

Tuy nhiên, để giải quyết thủ tục hành chính đối với trường hợp cụ thể của ông cần căn cứ vào nguồn gốc đất đai và hồ sơ địa chính được quản lý tại địa phương. Vì vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường không có cơ sở để trả lời cụ thể về tình huống mà ông nêu ra. Để bảo vệ quyền lợi của mình đề nghị ông liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được xem xét giải quyết.

Tuy nhiên, tại Khoản 11 Điều 7 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai có quy định các trường hợp từ chối hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

"1. Việc từ chối hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được thực hiện khi có một trong các căn cứ sau:

a) Không thuộc thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ;

b) Hồ sơ không có đủ thành phần để thực hiện thủ tục theo quy định;

c) Nội dung kê khai của hồ sơ không đảm bảo tính đầy đủ, thống nhất và hợp lệ theo quy định của pháp luật;

d) Thông tin trong hồ sơ không phù hợp với thông tin được lưu giữ tại cơ quan đăng ký hoặc có giấy tờ giả mạo;

đ) Khi nhận được văn bản của cơ quan thi hành án dân sự hoặc Văn phòng Thừa phát lại yêu cầu tạm dừng hoặc dừng việc cấp Giấy chứng nhận đối với tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là đối tượng phải thi hành án theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự hoặc văn bản thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án; khi nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai về việc đã tiếp nhận đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất;

e) Không đủ điều kiện thực hiện quyền theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan".

Đề nghị ông tham khảo và liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được xem xét giải quyết.

Anh Thư

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load