Thứ sáu 24/03/2023 10:27 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Những thông tin về đất đai công dân có quyền tiếp cận

18:07 | 07/02/2023

(Xây dựng) – Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) dự kiến quy định các quyền và nghĩa vụ của công dân với đất đai, theo đó có những thông tin về đất đai mà công dân có quyền tiếp cận.

Những thông tin về đất đai công dân có quyền tiếp cận
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Theo đó, quyền của công dân đối với đất đai được quy định trong dự thảo luật như sau: Tham gia xây dựng chính sách pháp luật về đất đai theo quy định của pháp luật; Tham gia góp ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Tham gia góp ý về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Giám sát việc tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về đất đai; Tham gia quản lý Nhà nước, thảo luận và kiến nghị với cơ quan Nhà nước về công tác quản lý, sử dụng đất đai; Quyền về bình đẳng, bình đẳng giới trong quản lý, sử dụng đất đai; Tham gia đấu giá quyền sử dụng đất; tham gia đấu thầu dự án có sử dụng đất; đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật; Nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất; mua, bán, nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp là giá trị quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; Thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật này.

Công dân được quyền tiếp cận các thông tin đất đai sau đây: Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các quy hoạch có sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt; kết quả thống kê, kiểm kê đất đai; bảng giá đất đã được công bố; phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai, kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đất đai; Thông tin về các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai; Văn bản quy phạm pháp luật về đất đai; Việc tiếp cận thông tin đất đai theo quy định của Luật này và pháp luật về tiếp cận thông tin.

Dự thảo luật cũng quy định nghĩa vụ của công dân đối với quản lý, sử dụng đất đai: Chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đất đai; Tham gia góp ý, giám sát, phản biện xã hội trong việc hoàn thiện và thực thi chính sách, pháp luật về đất đai; Giữ gìn, bảo vệ và phát triển tài nguyên đất; Tôn trọng quyền sử dụng đất của người sử dụng đất khác.

Thảo Phương

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load