Thứ năm 18/04/2024 14:36 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Ngành Xây dựng Bắc Ninh: Quyết tâm hoàn thành quy hoạch phân khu tạo không gian thu hút vốn đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội

09:10 | 14/02/2024

(Xây dựng) - Năm 2024 đã được tỉnh Bắc Ninh xác định: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, triển khai các quy hoạch, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, khơi thông nguồn lực, phục hồi tăng trưởng kinh tế; xây dựng văn hóa, con người Bắc Ninh - Kinh Bắc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”.

Ngành Xây dựng Bắc Ninh: Quyết tâm hoàn thành quy hoạch phân khu tạo không gian thu hút vốn đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội
Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Tuấn Dũng trực tiếp chỉ đạo hoàn thiện các đồ án quy hoạch phân khu.

Đồng bộ các quy hoạch phân khu, tạo sức hút đầu tư

Vừa qua, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 09/01/2024 về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, với chủ đề: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, triển khai các quy hoạch, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, khơi thông nguồn lực, phục hồi tăng trưởng kinh tế; xây dựng văn hóa, con người Bắc Ninh – Kinh Bắc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững” (gọi tắt là Chủ đề) cùng 3 quyết tâm chính trị, 11 nhiệm vụ trọng tâm.

Dựa trên những kết quả thực tế, nhìn nhận thẳng thắn các điểm nghẽn cần tháo gỡ liên quan đến lĩnh vực xây dựng trong thời gian qua và góp phần hoàn thành tốt Chủ đề công tác năm cùng các quyết tâm chính trị năm 2024 mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra, Sở Xây dựng đã xây dựng chương trình công tác và đưa ra các giải pháp, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập trung đồng bộ lập các đồ án quy hoạch phân khu, làm tiền đề kêu gọi, thu hút vốn đầu tư, tạo dư địa, không gian phát triển kinh tế - xã hội của toàn tỉnh.

Chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Xây dựng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Ninh Nguyễn Tuấn Dũng cho biết: Với chức năng là cơ quan chuyên môn về công tác quy hoạch, xây dựng, trên cơ sở định hướng, chiến lược phát triển dài hạn, Sở Xây dựng luôn chủ động bám sát các nhiệm vụ theo định hướng Chương trình làm việc năm 2024 số 64-CTr/TU ngày 21/12/2023 của Tỉnh ủy và các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, trong đó, tập trung tham mưu công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và quy hoạch xây dựng các đồ án chuyên ngành liên quan.

Để thực hiện tốt chương trình công tác, ngay từ những ngày đầu năm 2024, Sở Xây dựng đã chủ động quán triệt, chỉ đạo các địa phương, các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn tập trung đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác lập, trình thẩm định, phê duyệt các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, tập trung phối hợp hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tỉnh; triển khai đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2045; chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt 26 đồ án quy hoạch phân khu (QHPK) thuộc khu vực đô thị lõi, triển khai 2 đồ án quy hoạch đô thị còn lại thuộc khu vực nội thị, thị xã Thuận Thành; báo cáo UBND tỉnh cho chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung (QHC) đô thị Hồ và phụ cận, quy hoạch vùng huyện Gia Bình, Lương Tài trên cơ sở chỉ tiêu quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1589/QĐ-TTg ngày 08/12/2023.

Ngành Xây dựng Bắc Ninh: Quyết tâm hoàn thành quy hoạch phân khu tạo không gian thu hút vốn đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội
Lãnh đạo Sở Xây dựng Bắc Ninh động viên và quán triệt thực hiện nhiệm vụ năm 2024 tại Viện Quy hoạch - Kiến trúc Bắc Ninh đầu xuân mới.

“Với tinh thần làm việc nghiêm túc và khẩn trương, xuyên Tết, đến nay, Sở Xây dựng Bắc Ninh đã cơ bản hoàn thiện các phương án quy hoạch 26/26 phân khu đô thị thuộc khu vực đô thị lõi; dự kiến báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh phương án quy hoạch trong tháng 02/2024 đối với 15/26 đồ án, 11 đồ án QHPK còn lại sẽ được báo cáo trong tháng 3/2024, trình UBND tỉnh phê duyệt hoàn thành trước tháng 6/2024” - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Ninh Nguyễn Tuấn Dũng thông tin.

Bên cạnh đó, để đảm bảo chất lượng các đồ án quy hoạch phân khu nói riêng và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh nói chung, góp phần đưa Bắc Ninh phát triển ổn định, bền vững theo định hướng quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung đô thị, Sở Xây dựng thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn ngoài việc tuân thủ đầy đủ các quy hoạch cấp trên, các quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng, cần lưu ý một số đặc điểm như: Khi đánh giá thực trạng công tác quản lý, phát triển đô thị - nông thôn cần làm rõ các khó khăn, bất cập tồn tại, đồng thời phát huy tối đa các lợi thế, tiềm năng sẵn có, trong đó, “lấy con người làm trung tâm, lấy không gian di sản văn hóa đặc trưng vùng Bắc Ninh - Kinh Bắc làm nền tảng cho sự phát triển”.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Ninh đánh giá, việc quy hoạch cũng cần được xem xét cụ thể ở từng cấp độ quy hoạch, từng đồ án. Đối với các khu vực dân cư, khu đô thị cũ trong quy hoạch phân khu, cần phải ưu tiên rà soát, cải tạo, bổ sung tối đa về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cấp đơn vị ở như: Hệ thống văn hóa, y tế, giáo dục, thương mại cây xanh, bãi đỗ xe, đường giao thông… nhằm cải thiện môi trường sống, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa "làng", phát huy giá trị nghề “truyền thống” cho cư dân hiện hữu. Đồng thời, cần rà soát các đồ án, dự án đang thực hiện, các đồ án, dự án nếu chưa thực hiện hoặc chưa đủ cơ sở pháp lý, không phù hợp quy hoạch cấp trên có thể xem xét, điều chỉnh, thu hồi, để tập trung cho các giải pháp, định hướng lớn, nhằm kiến tạo không gian cho việc hình thành các dự án lớn đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội cấp đơn vị ở, cấp vùng… Ngoài ra, cần tiếp tục rà soát các tiêu chí đô thị loại I còn thiếu, còn yếu, chưa đảm bảo quy định theo các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để bổ sung và hoàn thiện phục vụ công tác nâng cấp đô thị trong thời gian tới.

Ngành Xây dựng Bắc Ninh: Quyết tâm hoàn thành quy hoạch phân khu tạo không gian thu hút vốn đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội
Phát triển các khu đô thị, khu chức năng quy mô lớn, đồng bộ, hiện đại, tạo sức hút trong đầu tư là ưu tiên của tỉnh Bắc Ninh.

Phát triển đô thị thông minh, bền vững

Nhằm triển khai, đồng bộ các giải pháp đưa tỉnh Bắc Ninh đảm bảo các tiêu chí đô thị loại I vào năm 2030, Sở Xây dựng tập trung tham mưu UBND tỉnh 4 nhóm giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, về công tác quy hoạch, việc đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng phê duyệt hệ thống khung quy hoạch sẽ góp phần cải thiện tốc độ phát triển, tăng sức hút cho môi trường đầu tư của tỉnh; tuân thủ nghiêm túc các chỉ tiêu, mô hình, cấu trúc phát triển không gian theo quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung đô thị được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; xác định rõ trong quy hoạch các khu đô thị, khu chức năng có cấp đô thị, cấp vùng còn thiếu trong bộ tiêu chí đô thị để đề xuất ưu tiên đầu tư; triển khai linh hoạt, đảm bảo nguyên tắc, đồng bộ các giải pháp trong triển khai thực hiện quy hoạch.

Thứ hai, đề xuất điều chỉnh chương trình phát triển đô thị phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung đô thị, đảm bảo sự phát triển đồng bộ, hiện đại cho hệ thống đô thị toàn tỉnh, cùng với đó đề xuất danh mục đầu tư, nhằm hoàn thiện, đáp ứng các tiêu chí đô thị ngay từ cơ sở.

Thứ ba, xây dựng chương trình phát triển nhà, trong đó đề xuất các dự án phát triển đô thị hỗn hợp có quy mô lớn, đồng bộ gắn với các công trình, khu chức năng có quy mô cấp vùng, vừa là cơ sở thu hút dân cư, vừa làm cơ sở đánh giá, làm rõ tính chất, chức năng trong đô thị.

Thứ tư, về định hướng nguồn lực, để xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I trên cơ sở các cấp quy hoạch và chương trình phát triển đô thị, cần rà soát các tiêu chí còn thiếu, còn yếu; tập trung xây dựng và ban hành danh mục các dự án ưu tiên đầu tư trên các lĩnh vực, trong đó tập trung vào các lĩnh vực có tính chất dẫn dắt, đảm bảo tính đồng bộ và khả thi, vừa tạo sức hút các nguồn lực đầu tư xã hội, vừa hoàn thiện các tiêu chí nâng cấp đô thị theo mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, nguồn ngân sách Nhà nước có hạn, việc thu hút nguồn lực xã hội cho công tác đầu tư xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí nâng cấp đô thị là cần thiết.

Và để tạo sức hấp dẫn cho môi trường đầu tư, ngoài việc tạo các cơ chế, chính sách hỗ trợ, cần đề xuất các dự án tiềm năng ở các khu vực đô thị, có quy mô lớn, có tính khả thi cao, có lợi thế về thương mại, dịch vụ, có sức hút lớn để ưu tiên triển khai, từ đó hình thành các dự án vệ tinh và quy tụ dân cư, đồng thời góp phần ổn định xã hội và tăng thu ngân sách cho tỉnh.

Năm 2024 được đánh giá là năm bản lề để triển khai các nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra, ngành Xây dựng Bắc Ninh đã và đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, đặc biệt về công tác quy hoạch, phát triển đô thị, góp phần đưa tỉnh Bắc Ninh vào “top” những điểm sáng về mô hình phát triển đô thị thông minh, bền vững của vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước, đồng thời giữ được cái “hồn của đô thị Bắc Ninh - Kinh Bắc” xưa.

Nguyên Khánh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load