Thứ hai 22/04/2024 04:19 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn

21:37 | 02/11/2023

(Xây dựng) – Ngày 2/11, Bộ Xây dựng tổ chức Hội thảo về nội dung dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn chủ trì Hội thảo.

Lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn chủ trì Hội thảo.

Nhiều điểm mới trong nội dung dự thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn cho biết, thời gian qua, để thể chế hóa các định hướng lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, chính sách về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước qua từng giai đoạn, thời kỳ. Hiện nay, pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và quy hoạch nông thôn được quy định tại Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và Luật Xây dựng năm 2014, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 62/2020/QH14 và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

Trong hơn 12 năm thi hành Luật Quy hoạch đô thị và hơn 7 năm thi hành Luật Xây dựng, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn đã cơ bản được ban hành đầy đủ, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để tổ chức triển khai thực hiện công tác quy hoạch, phát triển đô thị, nông thôn và khu chức năng, khai thác hiệu quả sử dụng đất. Đây cũng là một trong những cơ sở để xây dựng các chính sách, kế hoạch, chương trình phát triển và các dự án đầu tư, phát triển tại khu vực đô thị, nông thôn, khu chức năng. Tuy nhiên, quá trình tổ chức triển khai thực hiện các quy định pháp luật thời gian qua đã phát sinh những tồn tại cần phải được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện.

Trên cơ sở kết quả việc tổng kết thi hành pháp luật về quy hoạch theo Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng, các chính sách trong Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn đã được Chính phủ và Quốc hội thông qua. Dự thảo Luật (dự thảo 2) đã được hoàn thiện bao gồm 5 Chương, 61 Điều; đã được gửi xin ý kiến các Bộ, ngành, các địa phương, các cơ quan liên quan và xin ý kiến rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn nhấn mạnh, Hội thảo lần này nhằm tham vấn ý kiến của các địa phương, cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về quy hoạch, xây dựng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phía Bắc để rà soát, bổ sung và hoàn thiện nội dung dự thảo Luật.

Tại Hội thảo, đại diện Vụ Quy hoạch - Kiến trúc đã trình bày nội dung dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. Nội dung dự thảo có nhiều điểm mới, tập trung vào sắp xếp, quy định rõ các loại hình, cấp độ quy hoạch, rút ngắn số lượng các cấp độ quy hoạch trong một số trường hợp. Về kinh phí lập quy hoạch, các quy định sẽ thống nhất, đồng bộ theo từng cấp độ giữa các loại hình quy hoạch; làm rõ trách nhiệm quản lý kinh phí lập quy hoạch; nguồn lực hỗ trợ và sử dụng nguồn lực trong hoạt động quy hoạch.

Lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn
Đại diện Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại Hội thảo.

Về chính sách của Nhà nước trong hoạt động quy hoạch đô thị - nông thôn, dự thảo quy định rõ hoạt động do Nhà nước thực hiện, hoạt động được Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư, hỗ trợ; nội dung hợp tác quốc tế; tăng cường phân cấp cho cơ quan cấp tỉnh trong tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới và quy đinh cụ thể đối với việc tổ chức lập quy hoạch phục vụ đấu giá, đầu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Về lập quy hoạch, bổ sung hoàn thiện quy định về yêu cầu nội dung lập nhiệm vụ, đồ án theo từng loại hình, cấp độ quy hoạch; bổ sung quy định về đồ án quy hoạch không gian ngầm độ thị; quy định về bảo vệ môi trường trong nội dung đồ án quy hoạch.

Dự thảo cũng bổ sung quy định cụ thể hơn về đối tượng, thời gian, nội dung lấy ý kiến đối với từng loại hình, cấp độ quy hoạch; quy định về thành phần, trách nhiệm của Hội đồng thẩm định; hoàn thiện quy định về nội dung thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch; tiếp tục tăng cường phân cấp cho UBND cấp tỉnh thực hiện phê duyệt quy chung đô thị mới; hoàn thiện quy định về việc thông qua HĐND, lấy ý kiến của cơ quan chuyên môn cấp trên đối với đồ án quy hoạch trước khi cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh đó, bổ sung, hoàn thiện các quy đinh về nội dung rà soát quy hoạch; điều kiện điều chỉnh quy hoạch; các loại điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn và nguyên tắc điều chỉnh; trình tự điều chỉnh quy hoạch; thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch. Bổ sung và hoàn thiện các quy định công bố, công khai quy hoạch; cơ sở dữ liệu về quy hoạch; cung cấp thông tin về quy hoạch; cắm mốc theo quy hoạch; kế hoạch thực hiện quy hoạch; lưu trữ, lưu giữ hồ sơ đồ án quy hoạch; quy định về nội dung quản lý Nhà nước và trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước tại Trung ương và địa phương.

Tiếp tục làm rõ khu chức năng, loại hình quy hoạch

Tại Hội thảo, đại diện UBND các tỉnh, thành phố, các Sở, ngành phía Bắc đều cơ bản thống nhất với dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn và dự thảo tờ trình, đồng thời đóng góp thêm nhiều ý kiến để hoàn thiện nội dung dự thảo.

Theo đại diện Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ), nguyên Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật (Bộ Xây dựng) Nguyễn Hồng Tiến, cần phải làm rõ mối quan hệ Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn và Luật Quy hoạch; làm rõ quy hoạch khung hạ tầng kỹ thuật và các nội dung về quy hoạch chung thành phố trong dự thảo Luật.

Lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn
Đại diện Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên đóng góp ý kiến.

Còn theo đại diện Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hà Nội, cần phải giải thích từ ngữ sử dụng trong dự thảo rõ ràng; tiếp tục bổ sung, làm rõ các khu chức năng, các loại hình quy hoạch; làm rõ thêm về quy hoạch vùng, huyện; giải thích cụ thể hơn về khu chức năng trong phạm vi xã; làm rõ trách nhiệm của tổ chức tư vấn, cá nhân lập quy hoạch.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh Đỗ Xuân Điệp thì cho rằng, không gian ngầm là nội dung quan trọng, do đó cần phải nêu cụ thể hơn về nội dung này cũng như về không gian dưới mặt nước. Ngoài ra địa phương đề nghị chỉ lập quy hoạch phân khu cho đô thị đặc biệt, cắt giảm thủ tục hành chính; tổ chức tư vấn tham mưu lập đồng thời các đồ án quy hoạch và trình phê duyệt; xem xét cắm mốc ngay tại bước quy hoạch phân khu để thực hiện quản lý.

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Sơn La Hà Ngọc Chung kiến nghị, cần có sự thống nhất giữa quy hoạch vùng liên huyện và quy hoạch huyện; làm rõ địa giới hành chính đối với đô thị; có sự điều chỉnh nguồn vốn trong công tác tổ chức lập, thực hiện quy hoạch; xem xét quy định cụ thể hơn quy hoạch chung thuộc địa giới hành chính cấp tỉnh để thuận lợi xác định trách nhiệm các bên.

Lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn
Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Duy Đông trình bày ý kiến tại Hội thảo.

Còn Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Duy Đông cho rằng, dự thảo cần phải thống nhất trong việc sử dụng từ ngữ; làm rõ luận cứ hình thành điểm dân cư nông thôn và khu chức năng; quy định rõ về khu vực cửa khẩu, biên giới, khu di tích; cơ sở thực hiện quy hoạch phân khu trong huyện.

Bên cạnh đó, các địa phương còn đề xuất các nội dung khác như cần phải nghiên cứu thêm về khái niệm quy hoạch huyện và vai trò của quy hoạch huyện; cần linh động, rút ngắn thời gian lập quy hoạch, trình tự thủ tục của các đồ án quy hoạch; rút ngắn bước lấy ý kiến của lập nhiệm vụ quy hoạch chung xã; nghiên cứu phân cấp ủy quyền phê duyệt quy hoạch các khu vực trong đô thị mới; nghiên cứu thời gian lập quy hoạch hợp lý; quy định về đô thị mới…

Lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn
Toàn cảnh Hội thảo.

Kết luận tại Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đề nghị, các địa phương tiếp tục cho ý kiến bằng văn bản về nội dung dự thảo, đồng thời rà soát, đánh giá tồn tại, vướng mắc. Bên cạnh đó, khi tham gia đóng góp ý kiến cần lưu ý tính đồng bộ của pháp luật, chủ động quan tâm góp ý sao cho phù hợp với các Luật liên quan cũng như các quy hoạch khác; chú ý đến quy hoạch đất đai, quy hoạch ngành, quy hoạch của các thành phố trực thuộc Trung ương với quy hoạch tỉnh.

Các đơn vị cần phải chủ động góp ý kiến về đối tượng lập quy hoạch, các nội dung liên quan đến hệ thống nông thôn, khu vực nông thôn định hướng là đô thị; lập quy hoạch khi xác định khu chức năng; quy hoạch hạ tầng, không gian ngầm; trình tự thủ tục, phân cấp, đặc biệt là UBND cấp tỉnh, cấp huyện; rà soát lại việc lấy ý kiến về đồ án quy hoạch; kiểm soát quá trình, rút ngắn về thủ tục hành chính; làm rõ trách nhiệm các bên…

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn cho biết, các ý kiến trao đổi, thảo luận, tham luận tại Hội thảo sẽ góp phần giúp Bộ Xây dựng và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các cơ chế chính sách trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị trong thời gian tới.

Yến Mai – Nhật Minh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load