Thứ năm 20/06/2024 02:26 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Lạng Giang (Bắc Giang): Chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 1.230ha đất nông nghiệp

13:19 | 20/05/2024

(Xây dựng) - Đây là số diện tích đất nông nghiệp chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp vừa được UBND tỉnh Bắc Giang thông qua tại Quyết định về việc việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Lạng Giang (Bắc Giang): Chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 1.230ha đất nông nghiệp
Huyện Lạng Giang (Bắc Giang) sẽ thu hồi, chuyển mục đích sử dụng của hàng nghìn ha đất nông nghiệp cho mục đích phát triển công nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng.

Theo Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024 của huyện Lạng Giang, địa phương này sẽ chuyển đổi 1.230,68ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Trong đó, đất trồng lúa được chuyển đổi là hơn 821ha, đất trồng cây lâu năm là hơn 122ha, đất rừng sản xuất hơn 196ha, đất trồng cây lâu năm khác và đất nuôi trồng thủy sản khoảng hơn 90ha. Các địa phương có diện tích phải chuyển đổi nhiều là xã Mỹ Thái (139ha), xã Đại Lâm (125ha), xã Tân Hưng (112ha)…

UBND tỉnh Bắc Giang cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, kết quả thẩm định hồ sơ, tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt các nội dung tại Quyết định bảo đảm phù hợp quy định pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

Lưu trữ đầy đủ hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Lạng Giang được phê duyệt theo quy định. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Lạng Giang bảo đảm nguyên tắc kịp thời, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

UBND huyện Lạng Giang chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các nội dung thông tin, số liệu, tài liệu, hệ thống bản đồ, cơ sở dữ liệu trong hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Lạng Giang được phê duyệt.

Hoàn thành việc đăng tải toàn bộ hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 được phê duyệt trên cổng/trang thông tin điện tử của UBND huyện Lạng Giang trong thời hạn 5 ngày làm việc, đồng thời tổ chức công bố, công khai nội dung kế hoạch trên theo quy định của pháp luật.

Thực hiện công tác quản lý đất đai, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt; triển khai thực hiện các công trình, dự án bảo đảm theo quy định của pháp luật. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Lạng Giang của UBND cấp xã.

Chương Huyền

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load