Thứ ba 26/09/2023 07:16 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hơn 600 cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ Xây dựng tham gia Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

16:20 | 09/12/2021

(Xây dựng) - Ngày 9/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

hon 600 can bo dang vien thuoc dang bo bo xay dung tham gia hoi nghi can bo toan quoc ve cong tac xay dung chinh don dang
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị (Ảnh: VGP/ Nhật Bắc).

Tham dự hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Hội nghị lần này được tổ chức theo hình thức trực tuyến, nối điểm cầu chính tại Tòa nhà Quốc hội với hơn 13 nghìn điểm cầu trong cả nước, với sự tham dự của 360 nghìn đảng viên để quán triệt các Kết luận và Quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII.

Đảng ủy Bộ Xây dựng tham dự Hội nghị theo hình thức trực tuyến với 34 điểm cầu và hơn 600 cán bộ, đảng viên. Riêng đầu cầu trụ sở Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh và hơn 120 cán bộ đảng viên, là lãnh đạo Bộ và các đơn vị trực thuộc tham dự.

hon 600 can bo dang vien thuoc dang bo bo xay dung tham gia hoi nghi can bo toan quoc ve cong tac xay dung chinh don dang
Bộ Xây dựng tham gia Hội nghị với hơn 34 điểm cầu và hơn 600 cán bộ, đảng viên.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận và thống nhất cao ban hành Kết luận về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trong nội bộ; và Quy định mới về những điều đảng viên không được làm.

Để triển khai thực hiện thật tốt các Kết luận và Quy định mới này, Bộ Chính trị đã sớm xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Hội nghị cán bộ toàn quốc trực tuyến phổ biến, quán triệt những nội dung cốt lõi của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và Kế hoạch triển khai thực hiện nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng.

Hội nghị nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt Kết luận 21 “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và Quy định 37 về “Những điều đảng viên không được làm” của Ban Chấp hành Trung ương trong toàn Đảng và hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

Nâng cao nhận thức trách nhiệm, quyết định chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nhằm thực hiện quyết liệt có hiệu quả Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất rất cao sự cần thiết phải ban hành Quy định mới số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều Đảng viên không được làm thay thế Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã ban hành trong thời gian qua, nhất là các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Quy định số 37-QĐ/TW cập nhật những vấn đề phát sinh mới đặt ra trong thực tiễn tổ chức thực hiện, đặc biệt là biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Sau khi Quy định số 37-QĐ/TW có hiệu lực, thực hiện nhiệm vụ được giao, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ban hành Văn bản số 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021, hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tinh thần đẩy mạnh đấu tranh, quyết tâm quét sạch chủ nghĩa cá nhân; không chỉ chống tham nhũng, mà phải chống cả tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu bật 4 điểm mới của Hội nghị Trung ương 4 lần này. Một là, sâu rộng hơn về nội dung và phạm vi; không chỉ trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà còn bao gồm cả trong xây dựng hệ thống chính trị; không chỉ đối với đảng viên và các cấp uỷ, tổ chức đảng mà còn mở rộng ra cả đối với cán bộ, công chức, viên chức, các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị, cùng với ngăn chặn, đẩy lùi còn phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực...

Điểm mới thứ hai là, mục tiêu được xác định lần này cao hơn và sát hợp hơn với tình hình mới. Điểm mới thứ 3 là bổ sung, làm rõ, đồng bộ và sắc bén hơn một số nhiệm vụ, biện pháp trong thời gian tới. Điểm mới thứ 4 là bổ sung, hoàn thiện toàn diện hơn các thể chế, thiết chế về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Nhấn mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng liên quan đến công tác con người, vì vậy, rất khó, rất phức tạp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Khó nhưng không thể không làm, vì liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ.

Tổng Bí thư nhấn mạnh điều quan trọng có ý nghĩa quyết định là: Tất cả từ trên xuống dưới, đều phải có quyết tâm rất lớn, có sự thống nhất rất cao, có biện pháp thực hiện quyết liệt, khả thi, chỉ đạo chặt chẽ với một phương pháp tư duy đúng đắn, tỉnh táo, bình tĩnh, không cực đoan, không để các thế lực xấu lợi dụng, xuyên tạc, kích động, phá hoại.

Nhật Minh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load