Thứ tư 06/12/2023 11:03 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

23:40 | 19/05/2022

(Xây dựng) - Ngày 19/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

hoi nghi giao ban truc tuyen toan quoc danh gia 1 nam trien khai thuc hien ket luan so 01 kltw cua bo chinh tri
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Cơ quan Bộ Xây dựng (Ảnh: Đình Hà).

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương đồng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Cơ quan Bộ Xây dựng có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ Xây dựng, lãnh đạo cấp ủy các cấp thuộc Đảng ủy Bộ Xây dựng.

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương, sau khi Kết luận số 01-KL/TW được Bộ Chính trị ban hành, tiếp nối các kết quả đã đạt được trong giai đoạn trước, công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản và hệ thống, bước đầu đạt hiệu quả trong toàn hệ thống chính trị. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai nhiệm vụ quan trọng này trong toàn Đảng và toàn xã hội.

Là cơ quan tham mưu, hướng dẫn triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 58-KH/BTGTW, ngày 27/8/2021 về thực hiện Kết luận và Hướng dẫn số 16-HD/BTGTW ngày 27/7/2021 về học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Trên cơ sở đó, các Tỉnh uỷ, Thành ủy, Đảng ủy, Đảng đoàn trực thuộc Trung ương đã nhanh chóng triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, xây dựng chương trình hành động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các khâu đột phá phát triển kinh tế xã hội, các vấn đề trọng tâm, bức thiết của thực tiễn.

Đồng chí Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, kết quả thực hiện đã cho thấy tác động, sức sống, sức lan tỏa mạnh mẽ của Kết luận số 01-KL/TW trong toàn Đảng và toàn xã hội, góp phần tạo một bước chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, từng bước đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Từ đó, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, chất lượng đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong 1 năm qua đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm mới, sáng tạo, thể hiện sự linh hoạt, thích ứng trong bối cảnh mới có nhiều diễn biến phức tạp về dịch bệnh và bước đầu phát huy hiệu quả rõ rệt.

Để việc học tập và làm theo Bác hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu đề ra, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận số 01-KL/TW, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21 KL/TW về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 08 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Bên cạnh đó, cần tập trung hơn nữa vào thực hiện các nội dung: học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác; kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức thiết của thực tiễn; nghiên cứu, triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ, đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm cho việc học tập và làm Bác được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất…

Đan Linh - Đình Hà

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load