Thứ bảy 25/06/2022 20:20 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hệ thống phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) góp phần đảm bảo chất lượng công trình xây dựng

05:25 | 19/05/2022

(Xây dựng) - Hiện nay, trên cả nước có 1.620 phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, trải dài từ Bắc vào Nam, riêng hai thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chiếm khoảng 40% số phòng thí nghiệm trên cả nước. Hệ thống phòng thí nghiệm chuyên ngành đã và đang góp phần đảm bảo chất lượng các công trình xây dựng trên cả nước. Để có cái nhìn khách quan hơn về hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, phóng viên Báo điện tử Xây dựng đã có cuộc trò chuyện với PGS.TS Vũ Ngọc Anh – Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ Xây dựng.

he thong phong thi nghiem chuyen nganh xay dung las xd gop phan dam bao chat luong cong trinh xay dung
PGS.TS Vũ Ngọc Anh – Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ Xây dựng.

PV: Thưa ông, hiện nay hệ thống phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được quản lý theo hệ thống pháp luật nào?

PGS.TS Vũ Ngọc Anh: Hiện nay, hệ thống phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng hoạt động theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật Xây dựng và các nghị định có liên quan như Nghị định 81/2017/NĐ-CP quy định chức năng quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng, Nghị định 62/2016/NĐ-CP quy định Điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (Nghị định 62/2016). Tại Điều 3 trong Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật nêu rõ: “Hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật là việc xây dựng, ban hành và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, đánh giá sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật. Trong đó, việc đánh giá sự phù hợp là việc xác định đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý quy định trong tiêu chuẩn tương ứng và quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Đánh giá sự phù hợp bao gồm hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn, giám định, chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy, công nhận năng lực của phòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn, tổ chức chứng nhận sự phù hợp, tổ chức giám định. Như vậy, muốn đánh giá sự phù hợp trong mọi lĩnh vực thì phải có các phòng thử nghiệm. Tại Điều 60 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật quy định trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ phải xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật có liên quan.

Tại Điều 3 của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa cũng giao trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước phải thực hiện việc kiểm tra Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Tại Điều 2, Nghị định 81/2017/NĐ-CP thì Bộ Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn các hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, kiểm định, giám định chất lượng xây dựng, giám định tư pháp xây dựng, giám định nguyên nhân, giải quyết sự cố trong thi công xây dựng và trong quá trình khai thác, sử dụng công trình; Bộ Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động thí nghiệm, kiểm định, đánh giá, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng. Như vậy, hệ thống pháp luật về quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng rất đầy đủ, rõ ràng.

PV: Vậy ông có thể nói rõ hơn, những năm vừa qua, các phóng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng có những đóng góp như thế nào cho ngành Xây dựng?

PGS.TS Vũ Ngọc Anh: Hệ thống phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được chia làm các nhóm khác nhau, như nhóm: thí nghiệm về địa kỹ thuật, thí nghiệm về kết cấu xây dựng, thí nghiệm về vật liệu xây dựng… các phòng thí nghiệm phân bổ khắp các tỉnh thành, địa phương và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp (loại hình kinh doanh có điều kiện). Những năm vừa qua, các hoạt động xây dựng diễn ra sôi động trên khắp mọi miền của Tổ quốc, tăng trưởng ngành Xây dựng lĩnh vực xây lắp bình quân trong 5 năm qua (2017-2021) đạt khoảng 8%. Để có tăng trưởng đó thì hệ thống phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng đóng góp một vai trò quan trọng trong việc khoan thăm dò địa chất phục vụ công tác lập quy hoạch xây dựng, xác định chỉ tiêu cơ lý của đất nền phục vụ tính toán nền móng công trình (kể cả công trình giao thông), quan trắc lún công trình trong quá trình thi công và theo dõi lún trong quá trình vận hành công trình, công tác thí nghiệm vật liệu xây dựng (cát, đá, xi măng, thép, bê tông…) để đưa vật liệu vào công trường xây dựng công trình, phục vụ công tác cho tư vấn giám sát, phục vụ công tác nghiệm thu, phục vụ công tác giám định… Công tác thí nghiệm cấu kiện đối với các cấu kiện lắp ghép, cấu kiện đúc sẵn (dầm cầu, tấm sàn, ống cống…). Nhìn chung, ở đâu có công trình sẽ và đang xây dựng là ở đó có hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. Hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng là công việc không thể thiếu để đảm bảo chất lượng công trình xây dựng.

he thong phong thi nghiem chuyen nganh xay dung las xd gop phan dam bao chat luong cong trinh xay dung
Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế quy hoạch xây dựng COZY_LAS XD 1803.

PV: Trong thời gian ảnh hưởng của dịch Covid-19, công tác quản lý, đánh giá phục vụ cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận được thực hiện như thế nào, thưa ông?

PGS.TS Vũ Ngọc Anh: Nghị định 62/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định trước khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thì cơ quan quản lý Nhà nước phải tiến hành đánh giá trực tiếp tại nơi đăng ký hoạt động của phòng thí nghiệm, công tác đánh giá gồm hai bước: Bước 1 sẽ kiểm tra hồ sơ gồm có: đăng ký kinh doanh, hồ sơ nhân sự, hồ sơ máy móc, trang thiết bị, hồ sơ quy trình thí nghiệm và quản lý theo ISO 17025… Bước 2 là kiểm tra thực tế bao gồm: kiểm tra địa chỉ đăng ký kinh doanh, kiểm tra địa điểm đặt phòng thí nghiệm, kiểm tra diện tích, sơ đồ bố trí thiết bị máy móc, kiểm tra các máy, thiết bị thí nghiệm, tình trạng máy móc thiết bị (đã được kiểm định hay chưa), kiểm tra các phép thử có phù hợp với năng lực của chuyên viên thí nghiệm và máy móc…

Trong thời gian dịch Covid-19 vừa qua, các địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội nên nhiều hoạt động kinh tế, xã hội bị đình trệ trong đó có công tác đánh giá đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm. Thực tế năm 2020, 2021 cho thấy số hồ sơ đăng ký cấp mới, cấp lại, cấp bổ sung về hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giảm lần lượt là 60%, 53% và 41%. Trong đó, 90% số hồ sơ được gửi qua cổng dịch vụ công của Bộ. Các hồ sơ hợp lệ, đầy đủ theo quy định của pháp luật được đánh giá, kiểm tra kết hợp bằng nhiều hình thức và phụ thuộc vào mức độ giãn cách xã hội như 100% online qua camera; kết hợp online và cơ quan quản lý chuyên môn ở địa phương; kết hợp hậu kiểm. Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin và giải pháp linh hoạt nên công tác quản lý phòng thí nghiệm không bị gián đoạn hoặc gây khó khăn cho doanh nghiệp.

he thong phong thi nghiem chuyen nganh xay dung las xd gop phan dam bao chat luong cong trinh xay dung
Công ty Cổ phần Kiểm định công trình xây dựng Sài Gòn – SaiGon Test Las – XD- 643

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang xây dựng dự thảo Nghị định để bổ sung, thay thế các điều mà trong đó điều tiết các nội dung quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng để tháo giỡ các vướng mắc, khó khăn cho người dân và doanh nghiệp khi phải thực hiện giãn cách xã hội do dịch bệnh, trong đó có Nghị định 62/2016. Dự thảo Nghị định đã bổ sung, cập nhật, làm rõ các trường hợp được đánh giá trực tuyến thay cho trực tiếp khi phải giãn cách xã hội, thành phần hồ sơ lưu sau khi đánh giá… và một số nội dung khác liên quan đến việc nâng cao công tác quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng cũng được bổ sung.

PV: Xin chân thành cảm ơn ông!

Mỹ Hà

Theo

Cùng chuyên mục
 • ung dung cac nghien cuu khoa hoc cong nghe trong phat trien nganh xay dung

  (Xây dựng) – Để đẩy nhanh việc ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển ngành Xây dựng, Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học Công nghệ đã thực hiện ký kết Chương trình phối hợp nhằm đẩy mạnh các hoạt động khoa học công nghệ trong ngành Xây dựng từ năm 2015. Sau khi có chương trình phối hợp được lãnh đạo hai bộ ký kết, đã tạo động lực lớn thu hút sự tham gia của các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp. Các kết quả nghiên cứu khoa học, trong đó có nghiên cứu ứng dụng công nghệ in 3D trong chế tạo vật liệu xây dựng tính năng cao mà Bộ Xây dựng giao cho Viện Vật liệu xây dựng triển khai là bước đi đột phá trong bối cảnh cuộc cách mạng Công nghệ lần thứ 4 nhằm giải quyết các yêu cầu của ngành Xây dựng, sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng, được ứng dụng và phát triển trong thực tiễn.

 • trung quoc thu nghiem cong nghe co the truyen nang luong mat troi tu vu tru ve trai dat

  Nhóm phát triển cho biết các tấm pin Mặt trời đặt trên quỹ đạo sẽ có lợi thế hơn so với hệ thống trên mặt đất, do không thể hoạt động vào ban đêm hoặc bị mây che phủ.

 • ngam lai nhung nguoi di dau ung dung cong nghe activate tai viet nam

  (Xây dựng) - Ra mắt thị trường Việt Nam trong vài năm trở lại đây, ACTIVATE™ - công nghệ mạ ma trận 4 lớp độc quyền của NS BlueScope Việt Nam đã thổi một làn gió mới cho ngành tôn mạ trong nước khi công bộ một chuẩn mực mới về chống ăn mòn, giúp tăng cường khả năng bảo vệ công trình ngay cả trong những điều kiện khắc nghiệt nhất như môi trường sát biển và công nghiệp ô nhiễm, cho vẻ đẹp bền vững với thời gian. Hãy cùng chúng tôi chiêm ngưỡng những công trình tiên phong ứng dụng công nghệ này tại Việt Nam.

 • so xay dung lang son day manh cong tac quan ly chuyen doi so

  (Xây dựng) - Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn vừa có văn bản báo cáo về tình hình triển khai chuyển đổi số 6 tháng đầu năm và tiếp tục triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

 • giai phap nha may thong minh xu huong chuyen doi so cua doanh nghiep san xuat nganh vat lieu xay dung

  (Xây dựng) - Trong bối cảnh dịch Covid 19 diễn ra mạnh mẽ và Cách mạng Công nghiệp 4.0 bùng nổ, các đơn vị kinh doanh đứng trước nhiều cơ hội và không ít những thách thức lớn. Vì vậy, tìm hiểu và từng bước triển khai giải pháp nhà máy thông minh đã trở thành xu hướng chuyển đổi số tất yếu của nhiều doanh nghiệp sản xuất trên thị trường, trong số đó đặc biệt phải nhắc đến ngành vật liệu xây dựng.

 • tinh an giang dua vao van hanh trung tam dieu hanh thong minh

  Trung tâm điều hành thông minh là khởi đầu cho một quá trình xây dựng, phát triển lâu dài trong tiến trình phát triển đô thị thông minh, xây dựng chính quyền số của tỉnh An Giang.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load