Thứ tư 24/04/2024 20:07 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hậu Giang: Lập Quy chế quản lý kiến trúc đô thị 2 thành phố trung tâm

18:30 | 01/03/2024

(Xây dựng) – UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Công văn số 233/UBND-NCTH về chủ trương lập Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Vị Thanh và Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Ngã Bảy. Theo đó, UBND tỉnh thống nhất chủ trương và giao Sở Xây dựng hướng dẫn UBND thành phố: Vị Thanh, Ngã Bảy triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Hậu Giang: Lập Quy chế quản lý kiến trúc đô thị 2 thành phố trung tâm
Một góc đô thị Vị Thanh.

UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, xét Tờ trình số 182/TTr-SXD ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Sở Xây dựng về việc xin chủ trương lập Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Vị Thanh và Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Ngã Bảy; căn cứ kết luận của tập thể Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 23 tháng 02 năm 2024, UBND tỉnh thống nhất hủy Công văn số 830/UBND-KT ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ trương lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040 và Công văn số 1472/UBND-KT ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ trương lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040. Giao UBND thành phố Vị Thanh, UBND thành phố Ngã Bảy rà soát hủy các thủ tục có liên quan theo quy định hiện hành.

Thống nhất chủ trương cho UBND thành phố Vị Thanh tổ chức lập Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Vị Thanh (Bao gồm toàn bộ địa giới hành chính thành phố Vị Thanh) với kinh phí thực hiện khoảng 1.400.000.000 đồng, từ nguồn sự nghiệp kinh tế.

Thống nhất chủ trương cho UBND thành phố Ngã Bảy tổ chức lập Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Ngã Bảy (Bao gồm toàn bộ địa giới hành chính thành phố Ngã Bảy) với kinh phí thực hiện khoảng 1.400.000.000 đồng, từ nguồn sự nghiệp kinh tế.

Trước đó, ngày 29 tháng 12 năm 2023, Sở Xây dựng Hậu Giang đã ban hành Tờ trình số 182/TTr-SXD về việc xin chủ trương lập Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Vị Thanh và Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Ngã Bảy, gửi UBND tỉnh Hậu Giang. Tờ trình Sở Xây dựng Hậu Giang cho biết: Ngày 20 tháng 12 năm 2023, Sở Xây dựng có chủ trì, tổ chức buổi họp, với thành phần tham dự gồm đại diện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, UBND thành phố Vị Thanh, UBND thành phố Ngã Bảy.

Lãnh đạo các đơn vị dự họp đều thống nhất trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho UBND thành phố Vị Thanh và UBND thành phố Ngã Bảy tổ chức lập Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Vị Thanh và Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Ngã Bảy cho phù hợp theo quy định hiện hành, với phạm vi nghiên cứu bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của thành phố Vị Thanh và địa giới hành chính thành phố Ngã Bảy, về nguồn vốn thực hiện: Sử dụng nguồn sự nghiệp kinh tế. Đồng thời, khi báo cáo UBND tỉnh cần làm rõ một sô nội dung về cơ sở pháp lý, sự cần thiết phải xây dựng quy chế quản lý kiến trúc đô thị như sau:

Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040 được UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho UBND thành phố Vị Thanh tổ chức lập (tại Công văn số 830/UBND-KT ngày 11/4/2019) và Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040 được UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho UBND thành phố Ngã Bảy tổ chức lập (tại Công văn số 1472/UBND-KT ngày 18/6/2019) trên cơ sở Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện thì Luật Kiến trúc có hiệu lực và Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc được ban hành, thay thế các nội dung Quy định về việc lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc theo Luật quy hoạch đô thị và Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ. Do đó, các địa phương đã tạm dừng việc tổ chức triển khai thực hiện để rà soát và tham mưu xin chủ trương tổ chức thực hiện lại cho phù hợp theo quy định hiện hành.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Luật Kiến trúc năm 2019 “Quy chế quản lý kiến trúc được lập cho các đô thị và điểm dân cư nông thôn của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”. Do đó, để làm cơ sở quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, kiểm soát việc xây dựng, chỉnh trang và phát đô thị theo định hướng phát triển kiến trúc, bảo vệ cảnh quan đô thị, hài hoà với bản sắc văn hóa tại địa phương, thì việc lập Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Vị Thanh và Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Ngã Bảy là phù hợp theo quy định.

Đồng thời, theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, được sửa đổi bổ sung một số điều tại Nghị quyết sô 26/2022/UBTVQH15 ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, Quy chế quản lý kiến trúc đô thị cũng là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá về phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan khu vực nội thành, nội thị.

Hậu Giang: Lập Quy chế quản lý kiến trúc đô thị 2 thành phố trung tâm
Một góc đô thị Ngã Bảy.

Mặt khác, để khắc phục các nội dung theo Kết luận số 101/KL-TTr ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Thanh tra Bộ Xây dựng trong công tác quản lý kiến trúc, xây dựng và ban hành quy chế quản lý kiến trúc đô thị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, việc lập và ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Vị Thanh và Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Ngã Bảy là cần thiết.

Theo Quyết định số 1588/QĐ-TTg ngày 08/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, xây dựng thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy và thị xã Long Mỹ trở thành các đô thị trung tâm, hiện đại, hỗ trợ các hoạt động thương mại, dịch vụ và các đô thị vệ tinh phát triển.

Thành phố Vị Thanh là đô thị loại II, trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, thương mại, dịch vụ và du lịch của tỉnh. Tổ chức không gian đô thị dọc theo hai bên tuyến kênh xáng Xà No; kết nối với thành phố Cần Thơ và các đô thị theo mạng lưới giao thông. Thành phố Ngã Bảy là đô thị loại III, phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch; là cực phát triển phía Đông của tỉnh Hậu Giang.

Huỳnh Biển

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load