Thứ năm 09/02/2023 16:26 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hậu Giang: Lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Đường tỉnh 927C

17:47 | 19/10/2022

(Xây dựng) – UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Văn bản số 1573/UBND-NCTH về chủ trương lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Đường tỉnh 927C, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Theo Văn bản này, Khu đô thị mới Đường 927C có diện tích khoảng 657,7ha.

hau giang lap do an quy hoach chi tiet xay dung ty le 1500 khu do thi moi duong tinh 927c
Một góc đô thị Ngã Sáu trung tâm huyện Châu Thành.

UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, xét Tờ trình số 136/TTr-SXD ngày 16/8/2022 của Sở Xây dựng về việc xin chủ trương bổ sung danh mục các đồ án xin quy hoạch chi tiết cần lập năm 2022 và tài trợ kinh phí lập đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Đường tỉnh 927C, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Thu hồi chủ trương giao UBND huyện Châu Thành tổ chức lập đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị mới 927C, huyện Châu Thành, với quy mô khoảng 487,7ha, thuộc địa bàn xã Đông Phú, xã Phú Hữu và thị trấn Mái Dầm tại Công văn: số 510/UBND-NCTH ngày 19/3/2020, số 1376/UBND-NCTH ngày 21/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Thống nhất chủ trương giao UBND huyện Châu Thành tổ chức lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị mới Đường tỉnh 927C, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang; với quy mô khoảng 657,7ha; tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, từ nguồn ngân sách Nhà nước.

UBND tỉnh Hậu Giang giao Sở Xây dựng hướng dẫn UBND huyện Châu Thành triển khai thực hiện theo quy định; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh cập nhật, bổ sung vào Chương trình, danh mục Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh. Giao Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí cho UBND huyện Châu Thành để tổ chức lập đồ án Quy hoạch chi tiết.

Trước đó, ngày 16/8/2022, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang đã ban hành Tờ trình số 136/TTr-SXD về việc xin chủ trương bổ sung danh mục các đồ án quy hoạch chi tiết cần lập năm 2022 và tài trợ kinh phí lập đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Đường tỉnh 927C, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang gửi UBND tỉnh Hậu Giang.

Theo Công văn này, để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh xem xét theo đề xuất của Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam (Công văn số 922/CV-ALP ngày 29/07/2022) về việc xin nghiên cứu, tài trợ kinh phí lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Khu đô thị mới 927C tại huyện Châu Thành. Ngày 09/8/2022, Sở Xây dựng tổ chức buổi họp với thành phần tham dự gồm đại diện Lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Châu Thành; đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam.

Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tài trợ kinh phí lập đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới sông Mái Dầm, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành với quy mô diện tích khoảng 136ha. Hiện tại đã được UBND huyện Châu Thành phê duyệt Nhiệm vụ lập đồ án quy hoạch chi tiết (Quyết định số 2938/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND huyện Châu Thành), đã báo cáo UBND tỉnh về ý tưởng phương án quy hoạch chi tiết dự án và Công ty dự kiến phối hợp với UBND huyện Châu Thành để hoàn thành phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết trong tháng 9 năm 2022 để làm cơ sở triển khai các thủ tục đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án theo đúng quy định.

Tuy nhiên, qua quá trình khảo sát thực tế tại các khu vực lân cận dự án đang triển khai lập quy hoạch chi tiết tại huyện Châu Thành. Công ty xin được đề xuất tài trợ kinh phí cho tỉnh Hậu Giang tổ chức lập đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Đường tỉnh 927C tại huyện Châu Thành với quy mô diện tích khoảng 487,7ha (thuộc địa bàn thị trấn Mái Dầm, xã Phú Hữu và xã Phú Tân của huyện Châu

Thành). Việc tổ chức lập đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Đường tỉnh 927C tại huyện Châu Thành sẽ khớp nối về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đối với các dự án lân cận; đồng thời cũng làm cơ sở để tỉnh Hậu Giang tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án nhằm thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng cho huyện Châu Thành trong thời gian tới.

Qua báo cáo, đề xuất của Công ty và rà soát sự phù hợp với các yêu cầu về Quy hoạch sử dụng đất, Quy hoạch xây dựng, Kế hoạch phát triển nhà ở để làm cơ sở sau khi phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết sẽ tiến hành các thủ tục lựa chọn Nhà đầu tư phù hợp theo quy định. Trên cơ sở đó, sự phù hợp với tính chất của đồ án quy hoạch được xác định cụ thể:

Vị trí đề xuất lập quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Đường tỉnh 927C tại huyện Châu Thành phù hợp quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành đến năm 2030. Tuy nhiên, chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang hiện tại đã cao hơn chỉ tiêu đã được Chính phủ giao theo Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025. Do đó, nếu triển khai dự án trong giai đoạn 2021 – 2030 thì phải rà soát, điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp cho huyện Châu Thành để dự án được triển khai phù hợp theo quy định.

Vị trí đề xuất lập quy hoạch khu đô thị mới phù hợp với đồ án quy chung đô thị Mái Dầm (được định hướng quy hoạch là đất dự trữ phát triển đô thị), quy hoạch chung xây dựng xã Phú Hữu và Phú Tân, huyện Châu Thành và phù hợp theo định hướng Quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tuy nhiên, đồ án quy hoạch chi tiết không nằm trong Danh mục các đồ án quy hoạch xây dựng (tỷ lệ 1/500) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tổ chức triển khai lập quy hoạch năm 2022 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 10/01/2022. Do đó, đề nghị UBND tỉnh xem xét bổ sung danh mục trước khi chấp thuận chủ trương tài trợ kinh phí lập quy hoạch.

hau giang lap do an quy hoach chi tiet xay dung ty le 1500 khu do thi moi duong tinh 927c
Sơ đồ vị trí Khu đô thị mới Đường 927C.

Dự án chưa nằm trong Kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Nếu được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương lập quy hoạch chi tiết dự án, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với UBND huyện Châu Thành cập nhật vào Kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm 2021 – 2025 cho phù hợp.

Giao UBND huyện Châu Thành tiếp nhận và lựa chọn đơn vị tư vấn để tổ chức lập đồ án Quy hoạch chi tiết đảm bảo chất lượng và năng lực theo quy định tại Điều 92 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Giao Sở Xây dựng phối hợp với UBND huyện Châu Thành và các đơn vị có liên quan kiểm tra, hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam triển khai thực hiện theo đúng quy định. Trong thời gian 09 tháng kể từ ngày có chủ trương của UBND tỉnh, nếu không triển khai thực hiện hoàn thành các thủ tục lập quy hoạch chi tiết để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thì giao Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh thu hồi chủ trương theo quy định.

Huỳnh Biển

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
 • Bình Định: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu công nghiệp Nhơn Hòa

  (Xây dựng) - UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Nhơn Hòa thuộc phường Nhơn Hòa và xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn.

  14:59 | 26/01/2023
 • Quảng Bình: Quy hoạch kiến tạo động lực phát triển

  (Xây dựng) - Trong quá trình lập Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Tỉnh ủy - UBND tỉnh Quảng Bình chú trọng đến thực trạng và những ý tưởng đề xuất về quy hoạch đô thị và nông thôn của các chuyên gia, kiến trúc sư, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển trong tương lai.

  09:00 | 23/01/2023
 • Quảng Ngãi thành lập Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc cầu Trà Khúc 1

  (Xây dựng) – Hội đồng gồm 11 chuyên gia trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng và văn hóa… có trách nhiệm tuyển chọn thiết kế ấn tượng nhất để xây dựng lại cầu Trà Khúc 1 bắc qua sông Trà Khúc, đoạn chảy qua trung tâm thành phố Quảng Ngãi.

  21:40 | 22/01/2023
 • Cung Triển lãm kiến trúc quy hoạch xây dựng quốc gia: Không gian triển lãm và tổ chức sự kiện

  (Xây dựng) - Cung Triển lãm kiến trúc quy hoạch xây dựng quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia - Bộ Xây dựng; là nơi tổ chức sự kiện hội chợ, triển lãm ngành Xây dựng và ngành nghề khác theo chức năng nhiệm vụ.

  07:09 | 21/01/2023
 • Sở Xây dựng Quảng Ninh: Hành trang vào

  (Xây dựng) - Xuân Quý Mão, Quảng Ninh kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh (1963 - 2023); nhiệm vụ chỉnh trang, kiến thiết đô thị, đặc biệt là đầu tư xây dựng công trình trọng điểm rất nặng nề. Đây là thách thức, là vận hội mới của ngành Xây dựng địa phương. Phóng viên Báo Xây dựng đã phỏng vấn ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Giám đốc Sở Xây dựng về vấn đề này.

  15:00 | 20/01/2023
 • Thông báo thi tuyển thiết kế phương án kiến trúc Dự án đầu tư khu nhà ở liền kề phố Tre Ngà thuộc Dự án ĐTXD khu dân cư mới Bình Giang (Hải Dương)

  (Xây dựng) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND thông báo mời thi tuyển Thiết kế phương án kiến trúc, nhằm chọn được phương án thiết kế tối ưu đáp ứng yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan, công năng sử dụng và hiệu quả kinh tế đầu tư xây dựng dự án Đầu tư Khu nhà ở liền kề phố Tre Ngà thuộc Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới tại thôn Phủ, xã Thái Học và thôn Nhuận Đông, xã Bình Minh, huyện Bình Giang.

  14:00 | 17/01/2023
 • Sở Xây dựng Bắc Ninh: Quản lý quy hoạch, kiến trúc, phát triển đô thị có điểm nhấn và bứt phá

  (Xây dựng) – Với mục tiêu góp phần quan trọng cùng tỉnh Bắc Ninh phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại I trước năm 2030, năm 2023 và những năm tiếp theo, Sở Xây dựng Bắc Ninh chú trọng công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc, phát triển đô thị với định hướng dài hạn, bền vững và phải có điểm nhấn, sự bứt phá.

  09:57 | 13/01/2023
 • Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia đảm bảo công tác nghiên cứu, tiến đến tự chủ vào năm 2025

  (Xây dựng) – Ngày 11/1, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (Bộ Xây dựng) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023 và Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

  22:15 | 11/01/2023
 • Quy hoạch tổng thể quốc gia định hướng phát triển 04 vùng động lực quốc gia và 04 cực tăng trưởng

  (Xây dựng) - Chiều 09/01/2023, tại Kỳ họp bất thường thứ hai, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, với 449/489 đại biểu có mặt tại hội trường biểu quyết tán thành (chiếm 90,52%), Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

  19:58 | 09/01/2023
 • Đổi mới công tác làm quy hoạch trong phát triển đô thị

  (Xây dựng) – Chiều 6/1, Sở Xây dựng Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, ông Hồ Văn Hà – Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Năm 2022 là năm phục hồi, có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Kế hoạch 5 phát triển kinh tế- xã hội năm 2021-2025. Do đó, kết quả thực hiện chỉ tiêu theo nghị quyết đề ra, như hoàn thành 200 căn nhà ở xã hội (đạt mục tiêu Nghị quyết). Bên cạnh đó, quy hoạch xây dựng vùng huyện đạt 77,8%; Quy hoạch chung đô thị được phê duyệt đến nay đạt 100%...

  16:29 | 09/01/2023
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load