Thứ tư 04/10/2023 04:06 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hậu Giang: Điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Sông Hậu 2

20:52 | 15/05/2023

(Xây dựng) – UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Quyết định số 771/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Sông Hậu 2, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Theo Quyết định này, diện tích quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Sông Hậu 2 sẽ được điều chỉnh xuống còn khoảng 380ha.

Hậu Giang: Điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Sông Hậu 2
Phía Đông Nam Khu công nghiệp sông Hậu 2 giáp rạch Ngã Bát.

Vị trí quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Sông Hậu 2, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang tại thị trấn Mái Dầm và xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, có tứ cận tiếp giáp: Phía Đông Bắc giáp Sông Hậu, Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 2 và một phần giáp Quốc lộ Nam Sông Hậu; Phía Đông Nam giáp rạch Ngã Bát, Đường tỉnh 925; Phía Tây Bắc giáp Cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A – giai đoạn 3 và sông Cái Dầu; Phía Tây Nam giáp đất nông nghiệp. Khu vực lập quy hoạch với tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 380ha.

Trước đó, ngày 31/3/2023, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định 490/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Sông Hậu 2, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Theo đó, vị trí quy hoạch tại thị trấn Mái Dầm và xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, có tứ cận tiếp giáp: Phía Đông Bắc giáp sông Hậu, một phần giáp Quốc lộ Nam Sông Hậu; Phía Đông Nam giáp rạch Ngã Bát, Đường tỉnh 925; Phía Tây Bắc giáp sông Cái Dầu; Phía Tây Nam giáp đất nông nghiệp. Tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 430ha.

Đây là khu công nghiệp tổng hợp đa ngành, trong đó tập trung phát triển các ngành, sản phẩm công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, tiết kiệm tài nguyên; Đẩy mạnh công nghiệp công nghệ hiện đại, công nghiệp hỗ trợ, có giá trị gia tăng cao, có thị trường để tiêu thụ sản phẩm, ít sử dụng lao động, ít gây ô nhiễm môi trường. Khu công nghiệp đáp ứng linh hoạt nhu cầu đa dạng về quy mô sử dụng đất của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Khu công nghiệp với hệ thông hạ tầng kỹ thuật hiện đại, bảo vệ môi trường, tạo tiền đề phát triển bền vững.

Ngày 10/5/2023, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang đã gửi Tờ trình số 59/TTr-SXD về việc đề nghị điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Sông Hậu 2, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến UBND tỉnh Hậu Giang.

Tờ trình Sở Xây dựng Hậu Giang cho biết sau khi xem xét, thẩm định nội dung hồ sơ đề nghị điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của UBND tỉnh để phù hợp với Công văn số 329/TTg-CN ngày 28/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc Đề án quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và Công văn số 637/UBND-NCTH ngày 09/5/2023 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc điều chỉnh quy mô lập quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Sông Hậu 2, huyện Châu Thành. Sở Xây dựng kính trình UBND tỉnh xem xét: Thống nhất điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Sông Hậu 2, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Hậu Giang: Điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Sông Hậu 2
Phía Tây Bắc giáp sông Cái Dầu.

Như vậy, Quyết định số 771/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hậu Giang đã điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp sông Hậu 2 diện tích từ 430ha xuống còn khoảng 380ha.

UBND tỉnh Hậu Giang giao Giám đốc Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Châu Thành; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Huỳnh Biển

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load