Thứ hai 27/03/2023 15:06 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hậu Giang: Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới đường Võ Nguyên Giáp lên 77ha

18:33 | 08/02/2023

(Xây dựng) – UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Công văn số 150/UBND-NCTH về việc điều chỉnh quy mô diện tích và gia hạn thời gian lập đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới đường Võ Nguyên Giáp phường IV, thành phố Vị Thanh. Theo đó, Khu đô thị mới đường Võ Nguyên Giáp phường IV, thành phố Vị Thanh điều chỉnh từ 59,2ha lên 77ha.

Hậu Giang: Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới đường Võ Nguyên Giáp lên 77ha
Bản đồ quy hoạch Khu đô thị mới đường Võ Nguyên Giáp.

Công văn UBND tỉnh Hậu Giang cho biết: Xét Tờ trình số 04/TTr-SXD ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Sở Xây dựng về việc xin điều chỉnh quy mô diện tích và gia hạn thời gian lập đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới đường Võ Nguyên Giáp, phường IV, thành phố Vị Thanh; căn cứ kết luận của tập thể Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 01 tháng 02 năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang có ý kiến:

Thống nhất điều chỉnh tăng quy mô lập quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới đường Võ Nguyên Giáp, phường IV, thành phố Vị Thanh từ 59,2ha thành 77ha. Đồng thời, thống nhất gia hạn thời gian hoàn thành các thủ tục trình phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới đường Võ Nguyên Giáp, phường IV, thành phố Vị Thanh thêm 03 tháng kể từ ngày được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương gia hạn.

UBND tỉnh Hậu Giang giao UBND thành phố Vị Thanh xem xét, phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới đường Võ Nguyên Giáp, phường IV, thành phố Vị Thanh theo thẩm quyền. Giao Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành các thủ tục lập đồ án Quy hoạch chi tiết trình cấp thẩm quyền phê duyệt đảm bảo theo đúng thời gian quy định. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư thương mại tại phường IV, thị xã Vị Thanh (nay là thành phố Vị Thanh) và xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang phù hợp; hướng dẫn Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng lập các thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu dân cư thương mại Vị Thanh, phường IV, thành phố Vị Thanh đảm bảo phù hợp theo quy định.

Trước đó, ngày 09/01/2023, ông Nguyễn Công Tâm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang đã ký ban hành Tờ trình số 04/TTr-SXD về việc xin điều chỉnh quy mô diện tích và gia hạn thời gian lập đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới đường Võ Nguyên Giáp phường IV, thành phố Vị Thanh, gửi UBND tỉnh Hậu Giang.

Theo Tờ trình Sở Xây dựng Hậu Giang: Dự án Khu đô thị mới đường Võ Nguyên Giáp, phường IV, thành phố Vị Thanh đã được UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho Tập đoàn Sao Mai tài trợ 100% kinh phí (không hoàn lại) cho Sở Xây dựng tổ chức lập quy hoạch chi tiết (trên cơ sở điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư thương mại tại phường IV, thành phố Vị Thanh và xã Vị Đông, huyện Vị Thủy), với diện tích khoảng 59,2ha và thời gian thực hiện phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết là 09 tháng kể từ ngày có chủ trương của UBND tỉnh (Công văn số 820/UBND-NCTH ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh).

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện trong thời điểm giản cách xã hội do dịch bệnh, đồng thời trong quá trình nghiên cứu tổ chức lập quy hoạch có phát sinh thêm một số nội dung công việc mới như: Tính toán, cập nhật điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu dân cư thương mại tại phường IV, thành phố Vị Thanh và xã Vị Đông, huyện Vị Thuỷ; điều chỉnh hệ thống giao thông trục chính (Đường số 18) cho phù hợp điểm đấu nối theo hiện trạng đường Võ Nguyên Giáp và đồ án quy hoạch chung thành phố Vị Thanh và vùng phụ cận tỉnh Hậu Giang đến năm 2040; điều chỉnh mở rộng ranh giới và phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch cho đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật, giao thông khu vực của dự án. Do đó, việc tổ chức lập đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới đường Võ Nguyên Giáp, phường IV, thành phố Vị Thanh có phần chậm trễ so với chủ trương của UBND tỉnh.

Qua quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo nội dung Kết luận của Thường trực UBND tỉnh, đến nay Sở Xây dựng đã phối hợp với các sở ngành, địa phương và đơn vị tư vấn cập nhật, điều chỉnh xong nội dung điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu dân cư thương mại tại phường IV, thành phố Vị Thanh và xã Vị Đông, huyện Vị Thủy. Đồng thời, hoàn chỉnh lại nội dung đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới đường Võ Nguyên Giáp, phường IV, thành phố Vị Thanh theo ý kiến góp ý của các sở ngành, địa phương và nội dung Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại Thông báo số 72/TB-VP.UBND ngày 11/5/2022 và Thông báo số 174/TBVP.UBND ngày 15/11/2022 của Văn phòng UBND tỉnh. Tuy nhiên, về cơ sở pháp lý thì hiện tại vị trí khu đất lập quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới đường Võ Nguyên Giáp, phường IV, thành phố Vị Thanh nằm trong phạm vi ranh giới quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư thương mại phường IV, thị xã Vị Thanh (nay là thành phố Vị Thanh) và xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2976/QĐ-UBND ngày 03/11/2009.

Do đó, để làm cơ sở xem xét thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới đường Võ Nguyên Giáp, phường IV, thành phố Vị Thanh theo đúng quy định, Sở Xây dựng kính trình UBND tỉnh xem xét, chấp thuận một số nội dung sau:

Thống nhất điều chỉnh quy mô khu đất quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư thương mại phường IV, thị xã Vị Thanh (nay là thành phố Vị Thanh) và xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2976/QĐ-UBND ngày 03/11/2009 từ 195,63ha thành 83,46ha cho phù hợp với quy mô dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh, phường IV, thành phố Vị Thanh do Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng đang thực hiện và đồ án điều chỉnh một phần Quy hoạch chi tiết Khu dân cư thương mại phường IV, thành phố Vị Thanh và xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang (điều chỉnh lần 2) đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1642/QĐ-UBND ngày 01/10/2019.

Đối với quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới đường Võ Nguyên Giáp, phường IV, thành phố Vị Thanh (Công văn số 820/UBND-NCTH ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh) kính đề nghị: Thống nhất điều chỉnh tăng quy mô lập quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới đường Võ Nguyên Giáp, phường IV, thành phố Vị Thanh từ 59,2ha thành 77ha để đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật, giao thông khu vực của dự án.

Hậu Giang: Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới đường Võ Nguyên Giáp lên 77ha
Một góc thành phố Vị Thanh.

Thống nhất gia hạn thời gian hoàn thành các thủ tục trình phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới đường Võ Nguyên Giáp, phường IV, thành phố Vị Thanh thêm 03 tháng, kể từ ngày UBND tỉnh có văn bản chấp thuận chủ trương cho gia hạn và mở rộng quy mô dự án. Giao UBND thành phố Vị Thanh rà soát, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới đường Võ Nguyên Giáp, phường IV, thành phố Vị Thanh theo thẩm quyền.

Giao Sở Xây dựng tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư thương mại tại phường IV, thị xã Vị Thanh (nay là thành phố Vị Thanh) và xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang cho phù hợp; đồng thời hướng dẫn Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng lập các thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu dân cư thương mại Vị Thanh, phường IV, thành phố Vị Thanh cho phù hợp theo quy định.

Huỳnh Biển

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load