Thứ sáu 21/06/2024 20:33 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Tĩnh: Hủy bỏ Đồ án quy hoạch phân khu thị trấn Nghèn

23:26 | 04/05/2024

(Xây dựng) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định về việc hủy bỏ Đồ án quy hoạch phân khu thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỷ lệ 1/2000 được phê duyệt tại Quyết định số 4659/QĐ-UBND ngày 04/12/2015.

Hà Tĩnh: Hủy bỏ Đồ án quy hoạch phân khu thị trấn Nghèn
UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định hủy bỏ Đồ án quy hoạch phân khu thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỷ lệ 1/2000.

Sau khi thực hiện việc sáp nhập xã Tiến Lộc vào thị trấn Nghèn theo Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, UBND tỉnh đã phê duyệt Đồ án điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000 tại Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 11/01/2022. Do vậy, Đồ án quy hoạch phân khu thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỷ lệ 1/2000 được phê duyệt tại Quyết định số 4659/QĐ-UBND ngày 4/12/2015 không còn phù hợp với đồ án điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nghèn (Can Lộc, Hà Tĩnh) đến năm 2035 tỷ lệ 1/5.000.

Theo đó, diện tích, phạm vi ranh giới, định hướng phát triển của thị trấn Nghèn có sự thay đổi. Do vậy, đồ án Quy hoạch phân khu thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỷ lệ 1/2.000 không còn phù hợp với đồ án điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000.

UBND tỉnh giao UBND huyện Can Lộc tổ chức công bố, công khai quyết định này; tổ chức quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng theo Đồ án điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000 và các quy hoạch liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, thực hiện rà soát việc cập nhật vào Đồ án điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000 đối với các quy hoạch chi tiết, dự án đã được lập, phê duyệt, triển khai thực hiện theo Đồ án quy hoạch phân khu thị trấn Nghèn; đề xuất phương án xử lý đối với các trường hợp chưa được cập nhật vào quy hoạch chung thị trấn Nghèn (nếu có) đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, kịp thời tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Các Sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền thực hiện việc quản lý trong các lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, đầu tư, đất đai… theo đúng quy định.

Trần Minh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load