Thứ hai 22/04/2024 02:26 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

21:51 | 28/12/2023

(Xây dựng) - Ngày 19/12, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 6467/QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội.

Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội
Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội sẽ giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính.

Quyết định đã thông qua phương án đơn giản hóa 02 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội gồm có: Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh; Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.

Nội dung đơn giản hóa 2 thủ tục trên tập trung vào đơn giản hóa giảm thời gian thực hiện: Giảm 01 ngày làm việc (giảm từ 15 ngày làm việc xuống còn 14 ngày làm việc so với quy định tại Khoản 2 Điều 43 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và quy định tại Quyết định số 808/QĐBXD ngày 17/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính “Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng” thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng).

Lý do có sự thay đổi được lý giải trong phần phụ lục của quyết định như sau: Thực tế giải quyết thấy có thể rút ngắn được thành 14 ngày làm việc (giảm 7% thời gian). Đơn giản hóa thủ tục hành chính nhưng vẫn đảm bảo được yêu cầu trong quá trình xem xét, thẩm định hồ sơ.

Phụ lục của Quyết định cũng đã đưa ra kiến nghị thực thi đề nghị sửa đổi Khoản 2 Điều 43 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; sửa đổi Mục 1.4, Phần II Phụ lục kèm theo Quyết định số 808/QĐ-BXD ngày 17/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính “Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng” thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

Quyết định được giao cho Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được phê duyệt tại Quyết định này theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, Văn phòng UBND Thành phố được giao trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các cơ quan liên quan thực hiện Quyết định.

Vũ Trung

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load