Thứ năm 20/06/2024 15:15 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đề nghị điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Bắc thành phố Hà Tĩnh

14:23 | 19/03/2024

(Xây dựng) - UBND thành phố Hà Tĩnh vừa có Văn bản số 653/UBND-QLĐT đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở Xây dựng xem xét đồng ý chủ trương cho phép UBND thành phố, tổ chức lập điều chỉnh tổng thể Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Bắc thành phố Hà Tĩnh.

Đề nghị điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Bắc thành phố Hà Tĩnh
UBND thành phố Hà Tĩnh đề nghị tổ chức lập điều chỉnh tổng thể Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Bắc.

Theo đó, Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Bắc thành phố Hà Tĩnh, tỷ lệ 1/2.000 được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 3455/QĐ-UBND ngày 02/12/2008, với quy mô 254,3ha thuộc địa phận phường Nguyễn Du và phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh.

Quy hoạch được phê duyệt là cơ sở để triển khai các dự án đầu tư xây dựng về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan đô thị và là cơ sở để tiến hành lập các quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng mặt bằng các dự án nhà đầu tư trong khu vực. Thời gian qua, thành phố Hà Tĩnh đã thực hiện công bố, quản lý quy hoạch và quy định quản lý được phê duyệt theo quy định.

Sau khi đồ án quy hoạch được phê duyệt, UBND thành phố Hà Tĩnh đã thực hiện các dự án đầu tư về hạ tầng nhằm cụ thể hóa quy hoạch, đồng thời giới thiệu địa điểm xây dựng các trụ sở cơ quan hành chính, các khu nhà ở, khu đô thị do các nhà đầu tư thực hiện và đầu tư các khu hạ tầng dân cư đô thị do UBND thành phố làm chủ đầu tư. Trong quá trình triển khai, để đảm bảo phù hợp với tình hình phát triển đô thị của địa phương và thu hút đầu tư, đồ án quy hoạch đã nhiều lần được UBND tỉnh cho phép điều chỉnh cục bộ quy hoạch.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai quy hoạch vẫn còn một số bất cập như: Năm 2008, thời điểm phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Bắc thành phố Hà Tĩnh, tỷ lệ 1/2.000, việc lập Đồ án được căn cứ theo Luật Xây dựng ngày 26/11/2003. Tuy vậy, hiện nay đối với các khu vực trong địa bàn thành phố Hà Tĩnh, quy hoạch chi tiết được quy định thể hiện theo tỷ lệ 1/500 và tỷ lệ 1/2.000 chỉ áp dụng đối với bản vẽ của đồ án quy hoạch phân khu. Do đó, việc cấp Đồ án là quy hoạch chi tiết xây dựng là không còn phù hợp với quy định hiện nay, cần xác định lại cấp đồ án thành quy hoạch phân khu đô thị.

Một số tuyến đường trong Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Bắc, thành phố Hà Tĩnh không còn phù hợp với định hướng trong Quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 3926/QĐ-UBND ngày 09/10/2015; do đó, để đảm bảo kết nối khu vực, đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố, cần phải điều chỉnh các tuyến đường để phù hợp về hướng tuyến và quy mô.

Hiện nay, UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 06/3/2023, theo đó bổ sung tuyến đường Xô Việt Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông; từ đó thay đổi định hướng về không gian phát triển của thành phố Hà Tĩnh.

Trục đường nêu trên hình thành sẽ tạo ra trục kết nối chính của thành phố, kết nối thành phố Hà Tĩnh với các khu du lịch biển; do đó, việc bố trí, sắp xếp lại các quỹ đất để phát triển thương mại dịch vụ thay vì các trụ sở cơ quan như trước đến nay để phù hợp với tình hình phát triển của thành phố, phù hợp với nhu cầu của người dân trên địa bàn và nâng cao hiệu quả sử dụng đất đối với một số khu đất còn lại dọc theo tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh là cần thiết.

Ngoài ra, một số nội dung về hạ tầng kỹ thuật được thể hiện trong Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Bắc, thành phố Hà Tĩnh hiện nay không còn phù hợp với tình hình triển khai trên địa bàn thành phố. Do đó, cần cập nhật, điều chỉnh để phục vụ cho việc triển khai nâng cấp kênh N1-9, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, ngầm hóa hệ thống kỹ thuật trong khu vực.

Với những bất cập nêu trên, căn cứ quy định tại Điều 46 và Điều 47, Luật Quy hoạch đô thị về rà soát quy hoạch và điều kiện điều chỉnh quy hoạch, UBND thành phố Hà Tĩnh đã đề nghị UBND tỉnh, Sở Xây dựng xem xét đồng ý chủ trương cho phép UBND thành phố tổ chức lập điều chỉnh tổng thể Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Bắc, thành phố Hà Tĩnh về các nội dung: Điều chỉnh tên gọi từ Đồ án “Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/2000” sang “Quy hoạch phân khu xây dựng”; Điều chỉnh tổng thể Đồ án trong đó, cập nhật các khu vực đã được điều chỉnh cục bộ trước đảm bảo phù hợp với thực trạng và điều chỉnh một số chức năng sử dụng đất phù hợp với tình hình phát triển của địa phương, phù hợp với các quy định hiện hành và khắc phục các tồn tại.

Uyên Uyên

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load