Thứ tư 06/12/2023 11:56 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đề cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị

17:43 | 16/05/2023

(Xây dựng) - Đây là một nội dung được đề cập tại Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho các cán bộ, đảng viên trong toàn Bộ do Đảng ủy Bộ Xây dựng tổ chức sáng 16/5.

Đề cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị
Toàn cảnh Hội nghị.

Dự và trực tiếp truyền đạt tại Hội nghị có PGS.TS Hoàng Thị Minh Tuyết - giảng viên cao cấp Học viện Báo chí tuyên truyền, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Cùng dự hội nghị có đồng chí Vũ Quang Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Xây dựng cùng toàn thể các cán bộ, đảng viên trong toàn Bộ.

Khai mạc Hội nghị, đồng chí Vũ Quang Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Xây dựng phát biểu: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa, vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội, là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Bộ Xây dựng, ngay sau khi Chỉ thị 05-CT/W, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị được ban hành.

Căn cứ hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ Xây dựng đã quán triệt, triển khai toàn diện Chỉ thị, gắn việc học tập với thực hiện chức trách, nhiệm vụ và sinh hoạt, lối sống của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ.

Ngoài việc trang bị cho các Chi bộ đầy đủ các tài liệu, sách, báo, thông tin nội bộ phục vụ cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy Bộ còn chỉ đạo các tổ chức Đảng tổ chức các hội nghị, cuộc họp, các buổi sinh hoạt chuyên đề, các về Bác Hồ và ban hành Quy định chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Bộ Xây dựng.

Đồng thời, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận 01-KL/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chuyên đề toàn khóa và các Chuyên đề năm 2022, 2003 được Đảng ủy Bộ và các cấp ủy Đảng trực thuộc triển khai nghiêm túc, kịp thời, đảm bảo kế hoạch đề ra.

Đồng chí Vũ Quang Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Xây dựng đề nghị các cấp ủy trong toàn Đảng bộ Bộ tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị. Trong đó, chú trọng 3 nội dung: “Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên”, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đồng chí cũng đề nghị các đơn vị kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị. Nêu cao trách nhiệm nêu gương, xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Tại Hội nghị, PGS.TS Hoàng Thị Minh Tuyết đã truyền đạt nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, đề cập về khái niệm, vai trò văn hóa công vụ trong xây dựng và bảo vệ đất nước giai đoạn hiện nay.

Nêu bật vấn đề đạo đức, tầm nhìn và hành động của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gần dân, trọng dân, vì dân để đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân.

Đặc biệt, đề cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình xây dựng và thực thi công vụ. Xác định rõ vấn đề nổi cộm, bức xúc, những tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của Chuyên đề để tập trung giải quyết. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, tạo sự đoàn kết, thống nhất, phát huy cao độ nguồn lực, sức mạnh của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thông qua việc học tập, quán triệt nội dung Chuyên đề năm 2023 giúp cán bộ, đảng viên trong toàn Bộ Xây dựng nhận thấy được trách nhiệm, vai trò của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện và học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là vai trò nêu gương của lãnh đạo, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng môi trường công vụ ngày một tốt đẹp hơn, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân.

Hạ Ly

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load