Thứ năm 18/07/2024 19:02 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đảng bộ Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 14 (mở rộng)

08:40 | 26/10/2023

(Xây dựng) - Ngày 25/10, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 14 (mở rộng) với sự tham dự của đồng chí Nguyễn Văn Sinh - Phó Bí thư Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Đồng chí Nguyễn Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ.

Đảng bộ Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 14 (mở rộng)
Đồng chí Nguyễn Văn Sinh - Phó Bí thư Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu tại Hội nghị.

Trình bày báo cáo sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023 của Đảng bộ Bộ Xây dựng, đồng chí Vũ Quang Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Xây dựng cho biết: Từ đầu năm 2023, Đảng ủy Bộ Xây dựng tích cực phối hợp với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện quyết liệt Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, qua đó đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Cụ thể, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng đã ban hành Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện và chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng; phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, lập thành tích hướng tới Kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Xây dựng Việt Nam.

Tập trung cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII Đảng ủy Khối; Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ Bộ và nghị quyết đại hội các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc thành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo.

Trong 9 tháng đầu năm, Đảng ủy Bộ Xây dựng ban hành 123 văn bản, 05 chương trình, 06 Kế hoạch, 22 quyết định; Hoàn thành việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên, xét khen thưởng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2022…

Đảng ủy Bộ tổ chức 05 Hội nghị chuyên đề với hàng nghìn đảng viên tham dự; tổ chức nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng theo Hướng dẫn số 97-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với sinh hoạt về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng theo Kết luận số 21-KL/TW.

Đảng bộ Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 14 (mở rộng)
Đồng chí Nguyễn Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tích cực của Đảng bộ Bộ Xây dựng đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2023.

Ban Thường vụ ban hành Quyết định và tổ chức Hội nghị chuyển giao 06 tổ chức Đảng và 478 đảng viên khối doanh nghiệp tư vấn về trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP theo Quy định số 60-QĐ/TW ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư Trung ương.

Đảng ủy Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc tổ chức việc tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, xác định phương hướng nhiệm vụ năm 2023; kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên năm 2022 đảm bảo tiến độ và thời gian quy định…

Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị được các cấp ủy trong toàn Đảng bộ được quan tâm thực hiện. Trong 9 tháng đầu năm 2023, Đảng bộ Bộ Xây dựng đã cử 83 đảng viên mới và 55 quần chúng học tập bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ cũng đã kết nạp 65 đảng viên mới (từ đầu nhiệm kỳ đến nay kết nạp 238 đảng viên mới, đạt 94,3%) và công nhận đảng viên chính thức cho 57 đảng viên dự bị của các tổ chức đảng trực thuộc; xét tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên…

Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy Khối về chủ đề công tác năm 2023 “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát”, Đảng ủy Bộ Xây dựng chỉ đạo Ủy Ban kiểm tra tập trung nghiên cứu, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2022; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng và tổ chức có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023…

Đảng bộ Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 14 (mở rộng)
Đồng chí Vũ Quang Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Xây dựng trình bày báo cáo sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023 của Đảng bộ Bộ Xây dựng tại Hội nghị.

Trên cơ sở những kết quả quan trọng đã đạt được qua 9 tháng đầu năm, bước vào 3 tháng cuối năm 2023, Đảng bộ Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung và hoàn thiện thể chế pháp luật, khẩn trương thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và đề án năm 2023 đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ yêu cầu.

Bên cạnh đó, Đảng bộ tập trung triển khai các nhiệm vụ trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, trong đó có Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”; Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/03/2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững…

Đảng bộ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư thuộc Bộ Xây dựng và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023: Tập trung, hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao; Tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp theo đề án được duyệt, đảm bảo đúng quy định và lộ trình; Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tiến hành phân cấp, phân quyền theo thẩm quyền.

Ngoài ra, Đảng bộ Bộ tiếp tục phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối và của Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng; tham gia các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (07/11/1948-07/11/2023); phối hợp Trung tâm bồi dưỡng chính trị Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức các lớp bồi dưỡng về lý luận chính trị cho đối tượng đảng và đảng viên mới các tổ chức đảng trực thuộc theo kế hoạch; hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2023 theo quy định...

Tại Hội nghị, lãnh đạo cấp ủy các đơn vị trực thuộc Đảng ủy Bộ Xây dựng đã trình bày những nội dung trọng tâm trong việc triển khai nhiệm vụ chính trị cũng như các nhiệm vụ trong công tác đảng tại đơn vị.

Đảng bộ Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 14 (mở rộng)
Toàn cảnh Hội nghị.

Trong đó nhấn mạnh những bài học kinh nghiệm trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị trong thời gian qua và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về công tác cán bộ, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên trong thời gian tới…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tích cực của Đảng bộ Bộ Xây dựng đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2023, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Bộ Xây dựng.

Đặc biệt, Đảng ủy Bộ đã tổ chức thành công nhiều hội nghị chuyên đề bằng cả hình thức trực tiếp, trực tuyến và gửi văn bản đến các đơn vị trực thuộc; thực hiện tốt công tác đánh giá, xếp loại đảng viên, tổ chức Đảng trực thuộc; triển khai đồng bộ công tác xây dựng, phát triển đảng với các nhiệm vụ chính trị trọng tâm khác; chỉ đạo hiệu quả Đoàn Thanh niên và Công đoàn Cơ quan Bộ thực hiện các nhiệm vụ được giao, hỗ trợ các địa phương nghèo với những kết quả cụ thể…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sinh cho biết, trong 9 tháng, Đảng ủy Bộ Xây dựng đã phối hợp hiệu quả với Ban Cán sự Đảng, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Bộ và của ngành Xây dựng.

Thứ trưởng nhấn mạnh những nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, đó là: Tập trung lãnh đạo tổ chức tốt thực hiện các nhiệm vụ thực hiện chương trình xây dựng thể chế, chính sách pháp luật, các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; Thực hiện tốt các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ; nghiên cứu, đề xuất lãnh đạo Bộ những giải pháp thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ của Bộ; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng, chính trị, các công tác phổ biến, quán triệt chính sách pháp luật; Thực hiện tốt công tác bàn giao các đơn vị sự nghiệp, các trường nghề về các địa phương và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Đảng bộ thực hiện tốt quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; tiếp tục nâng cao chất lượng, sinh hoạt Chi bộ; chú trọng công tác phát triển đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện đầy đủ kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023…

Linh Đan - Ảnh: Đình Hà

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load