Thứ hai 24/06/2024 01:46 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Có được cấp đổi Giấy chứng nhận theo ranh giới đất thực tế?

10:30 | 09/04/2024

(Xây dựng) - Năm 1982, gia đình ông Đào Ngọc Vinh (Hà Nội) được cấp 400m2 đất làm nhà ở. Giai đoạn 1982-1983, gia đình đã khai khẩn đất hoang khu vực liền kề (3.038m2) và sử dụng ổn định, không tranh chấp từ đó tới nay (có xác nhận của các hộ gia đình liền kề cư trú cùng thời điểm bắt đầu sử dụng đất và Tổ trưởng tổ dân phố).

Có được cấp đổi Giấy chứng nhận theo ranh giới đất thực tế?
Ảnh minh họa.

Năm 1994, gia đình ông Vinh được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ với diện tích 1.859m2, trong đó có 250m2 là đất ở. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này đã cấp không đúng ranh giới đất gia đình đang sử dụng.

Năm 2008, đơn vị tư vấn đo vẽ hiện trạng được diện tích trong ranh giới là 3.038m2.

Năm 2011, hồ sơ địa chính được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt chính thức đã thể hiện rõ thửa đất có diện tích là 3.038m2.

Năm 2017, gia đình ông Vinh được cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 1.969m2, một lần nữa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này đã cấp không đúng với ranh giới hiện trạng.

Năm 2023, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có đo đạc lại hiện trạng và kết quả ranh giới đất và diện tích không thay đổi từ trước tới nay, phù hợp với hồ sơ địa chính được phê duyệt năm 2011.

Ông Vinh hỏi, gia đình ông có được cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích 3.038m2 đúng theo ranh giới đất của gia đình hay không? Phần đất ở có được cấp đúng với diện tích 400m2 như ban đầu không? Ông có phải nộp tiền sử dụng đất trong việc cấp đổi này hay không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Hạn mức đất ở được cấp Giấy chứng nhận thực hiện theo quy định của địa phương nơi có đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận và được căn cứ về nguồn gốc sử dụng đất, giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai, do đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường không có đủ cơ sở để trả lời cụ thể. Bộ trả lời về nguyên tắc như sau:

Việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đã được quy định tại Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 24 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ).

Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với Giấy chứng nhận đã cấp được quy định tại Khoản 5 Điều 98 Luật Đất đai và Điều 24a Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, được bổ sung tại Khoản 20 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP.

Bộ Tài nguyên và Môi trường thông tin đến ông biết nghiên cứu, liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn thực hiện.

Khánh Hòa

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load