Thứ năm 20/06/2024 03:12 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Chương trình khung đào tạo kiến thức hành nghề môi giới bất động sản

08:22 | 06/04/2024

(Xây dựng) - Bộ Xây dựng đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Chương trình khung đào tạo kiến thức hành nghề môi giới bất động sản
Ảnh minh họa.

Dự thảo Thông tư này quy định về chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản được quy định tại khoản 3 Điều 69 Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15.

Theo dự thảo, chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản gồm kiến thức về kinh doanh bất động sản và kiến thức chuyên môn về môi giới bất động sản.

Kiến thức về kinh doanh bất động sản

Kiến thức về kinh doanh bất động sản, bao gồm 11 chuyên đề và nội dung sau:

Chuyên đề 1: Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản, bao gồm các nội dung chính: Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân khi kinh doanh bất động sản; điều kiện các loại bất động sản đưa vào kinh doanh; quy định về chuyển nhượng dự án bất động sản; kinh doanh quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản; hợp đồng trong hoạt động kinh doanh bất động sản; thông tin về bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh; các nội dung khác trong pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Chuyên đề 2: Pháp luật liên quan đến đất đai, bao gồm các chuyên đề và nội dung chính sau đây: Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; các hình thức sử dụng đất và thu tiền sử dụng đất.

Chuyên đề 3: Pháp luật về đầu tư, bao gồm nội dung chính: Trình tự, thủ tục thực hiện một dự án đầu tư kinh doanh bất động sản; nội dung các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản;

Chuyên đề 4: Pháp luật về dân sự liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản: Các vấn đề liên quan đến pháp nhân; các quy định về giao dịch dân sự

Chuyên đề 5: Pháp luật về công chứng liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản: Quy định pháp luật về công chứng hợp đồng liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản; hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Chuyên đề 6: Pháp luật về doanh nghiệp liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản.

Chuyên đề 7: Pháp luật về thuế, phí trong giao dịch bất động sản trong Pháp luật về thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Chuyên đề 8: Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản.

Chuyên đề 9: Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản.

Chuyên đề 10: Tổng quan chung về thị trường bất động sản.

Chuyên đề 11: Nguyên lý định giá bất động sản và tư vấn giá bất động sản.

Kiến thức chuyên môn về môi giới bất động sản

Kiến thức chuyên môn về môi giới bất động sản, bao gồm 2 chuyên đề và nội dung sau đây:

Chuyên đề 1: Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản, gồm các nội dung chính: Giới thiệu về dịch vụ môi giới bất động sản; vai trò của môi giới bất động sản trong thị trường bất động sản; nguyên tắc hoạt động môi giới bất động sản; điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản và yêu cầu chuyên môn của nhà môi giới bất động sản; những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển nghề môi giới bất động sản; kinh nghiệm của các nước về dịch vụ môi giới bất động sản; đạo đức nghề nghiệp của nhà môi giới bất động sản.

Chuyên đề 2: Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản, gồm các nội dung chính như: Thu thập thông tin về cung, cầu bất động sản; xác định đối tượng và các bên tham gia thương vụ môi giới bất động sản; lập hồ sơ thương vụ môi giới; thời hạn và những bước thực hiện thương vụ môi giới; marketing bất động sản; kỹ năng giao tiếp và đàm phán trong giao dịch bất động sản; tổ chức và quản lý tổ chức môi giới bất động sản; kỹ năng soạn thảo hợp đồng.

Lê Đức

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load