Thứ hai 27/05/2024 22:20 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Chính phủ chốt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản

08:27 | 28/04/2020

(Xây dựng) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định 138/QĐ-TTg kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản.

chinh phu chot danh sach thanh vien ban chi dao trung uong ve chinh sach nha o va thi truong bat dong san

Theo đó, ông Trịnh Đình Dũng – Phó Thủ tướng làm Trưởng Ban Thường trực; ông Phạm Hồng Hà - Bộ trưởng Bộ Xây dựng làm Phó Trưởng Ban Thường trực, 15 Ủy viên còn lại đại diện cho các cơ quan Bộ, ngành liên quan và hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản cụ thể như sau:

1. Ông Trịnh Đình Dũng - Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban

2. Ông Phạm Hồng Hà - Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Trưởng Ban Thường trực

3. Ông Nguyễn Cao Lục - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên

4. Ông Nguyễn Văn Sinh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Ủy viên

5. Ông Cao Quốc Hưng - Thứ trưởng Bộ Công Thương - Ủy viên

6. Ông Phan Chí Hiếu - Thứ trưởng Bộ Tư Pháp, Ủy viên

7. Ông Nguyễn Đức Trung - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên

8. Ông Trần Xuân Hà - Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên

9. Ông Lê Tấn Dũng - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội, Ủy viên

10. Ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên

11. Bà Nguyễn Thị Phương Hoa - Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Ủy viên

12. Ông Nguyễn Duy Thăng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên

13. Ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy viên

14. Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên

15. Ông Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên

16. Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, Ủy viên

17. Ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên

Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản có chức năng, nhiệm vụ như sau:

- Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thống nhất việc triển khai thực hiện Luật Nhà ở và các chính sách liên quan đến phát triển và quản lý nhà ở trên phạm vi toàn quốc.

- Chỉ đạo thống nhất việc triển khai các chủ trương, chính sách về nhà ở trên phạm vi cả nước. Đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện cơ chế, chính sách liên quan đến nhà ở.

- Hướng dẫn việc thành lập Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của pháp luật về nhà ở.

- Kiểm tra việc thực hiện các cơ chế, chính sách về nhà ở tại các Bộ, ngành và địa phương. Định kỳ tổng kết, đánh giá việc thực hiện chính sách nhà ở và đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách về nhà ở phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ.

- Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, đình chỉ việc thi hành các văn bản liên quan đến nhà ở do các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành trái với quy định của pháp luật về nhà ở.

- Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thống nhất việc triển khai thực hiện Luật Kinh doanh bất động sản và các chính sách liên quan đến phát triển và quản lý thị trường bất động sản trên phạm vi toàn quốc;

- Nghiên cứu, định kỳ tổng kết, đánh giá tình hình thị trường bất động sản để rút kinh nghiệm, đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách liên quan đến thị trường bất động sản phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ những chủ trương, chính sách và biện pháp nhằm phát triển thị trường bất động sản lành mạnh;

- Rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thị trường bất động sản, đề xuất sửa đổi, bổ sung để đảm bảo hệ thống chính sách đồng bộ, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển;

- Đề xuất nội dung, biện pháp thu thập và phổ biến thông tin về thị trường bất động sản để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững;

- Hướng dẫn việc quản lý, điều hành hoạt động thị trường bất động sản của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách về thị trường bất động sản tại các Bộ, ngành và địa phương.

Nhi Phượng

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load