Thứ tư 01/12/2021 14:00 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bộ Xây dựng triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021

19:35 | 15/10/2021

(Xây dựng) - Ngày 15/10 tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện nhiệm vụ tháng 9, phương hướng nhiệm vụ tháng 10 và 3 tháng cuối năm 2021.

bo xay dung trien khai nhiem vu trong tam 3 thang cuoi nam 2021
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị chủ trì Hội nghị.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, các Thứ trưởng: Lê Quang Hùng, Nguyễn Văn Sinh; đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện và các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế, trong đó có ngành Xây dựng. Mặc dù phải đối mặt với những khó khăn, thách thức nhưng trong 9 tháng đầu năm 2021, Bộ Xây dựng đã tích cực triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 63/QĐ-BXD ngày 19/01/2021 ban hành Chương trình hành động để triển khai với 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 74 nhiệm vụ; Bộ Xây dựng cũng đã có Quyết định số 804/QĐ-BXD ngày 12/7/2021 ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng triển khai Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tính đến ngày 15/9/2021, tình hình thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao năm 2021: 67 nhiệm vụ, trong đó nhiệm vụ hoàn thành: 26/67 (44%); nhiệm vụ đang triển khai thực hiện: 26/67, không có nhiệm vụ nào quá hạn.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, Bộ Xây dựng tiếp tục thực hiện triển khai các đề án, văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoàn thiện để ban hành. Cùng với đó, Bộ cũng triển khai ban hành các các đề án, văn bản QPPL theo thẩm quyền.

Bộ Xây dựng cũng đã chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện chương trình hành động của Bộ. Cùng với đó, một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước trọng tâm thực hiện các kế hoạch, chương trình cũng được Bộ tích cực triển khai nghiêm túc, kịp thời. Tiếp tục chuyển đổi số trong công tác quy hoạch, triển khai các Nghị định đã được Chính phủ phê duyệt trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Đáng chú ý, Bộ tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16; tổ chức hoạt động của cơ quan theo hình thức trực tuyến đảm bảo giãn cách.

Đặc biệt, Tổ công tác đặc biệt của Bộ về phòng, chống dịch Covid-19 đã tích cực chủ động cũng như tham gia vào hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện hỗ trợ các địa phương chuẩn bị phương án thực hiện xây dựng các Bệnh viện dã chiến, thiết lập các khu cách ly để phòng, chống dịch Covid-19...

Bên cạnh đó, công tác tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh những lĩnh vực bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cũng được Bộ chủ động xây dựng phương án, kế hoạch triển khai.

Công tác hoàn thiện thể chế cũng được Bộ Xây dựng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư các nguồn lực để kiểm soát tiến độ xây dựng, ban hành, nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật, tạo điều kiện cho công tác thực thi pháp luật tốt và hiệu quả.

Ngoài ra, công tác quản lý đầu tư xây dựng, quy hoạch kiến trúc, quản lý phát triển đô thị, quản lý hạ tầng kỹ thuật, phát triển nhà ở và thị trường bất động sản, quản lý vật liệu xây dựng, cải cách hành chính, quản lý phát triển doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, phát triển khoa học công nghệ, hội nhập kinh tế quốc tế... cũng được triển khai thực hiện hiệu quả.

Uớc đạt một số chỉ tiêu cơ bản ngành Xây dựng 9 tháng năm 2021 đã đạt kết quả tích cực, đó là: Tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc phấn đấu năm 2021 đạt 40,5%; Tỷ lệ dân cư khu vực thành thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung: 90,8% (tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2020); Tỷ lệ thất thoát thất thu nước sạch giảm còn: 17,8% (giảm 0,2% so với cùng kỳ năm 2020);

Chỉ số giá xây dựng tăng so với cùng kỳ năm trước 3,65%; Chỉ số giá giao dịch một số loại bất động sản tháng 9 tại một số tỉnh/thành phố lớn về cơ bản không có biến động về giá so với Quý II; Ước tính sản lượng tiêu thụ một số vật liệu xây dựng chủ yếu 9 tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ.

Cụ thể Xi măng tiêu thụ ước đạt khoảng 77,2 triệu tấn, tăng khoảng 4,5%; Kính xây dựng khoảng 132 triệu m2, tăng khoảng 10%; Sứ vệ sinh khoảng 11,5 triệu sản phẩm, giảm khoảng 12%; Đá ốp lát khoảng 11,7 triệu m2, tăng khoảng 5% ; Gạch ốp lát khoảng 315 triệu m2, giảm khoảng 12%; Với công nghiệp khoảng 1,7 triệu tấn, tăng khoảng 5%; Tấm lợp amimăng khoảng 30 triệu m2, giảm khoảng 10%; Gạch nung 12,4 tỷ viên, giảm khoảng 14%; Gạch không nung 2,25 tỷ viên, giảm khoảng 30%.

Những kết quả trên là tiền đề Bộ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các kế hoạch, chương trình nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2021.

Theo Bộ Xây dựng, trong 3 tháng cuối năm, Bộ Xây dựng tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021, kịch bản tăng trưởng ngành Xây dựng năm 2021 là 7%.

Cụ thể, nghiên cứu hoàn thiện thể chế và tổ chức thực thi pháp luật, theo dõi, đôn đốc các đề án, dự án, văn bản QPPL đã đề ra; rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến quy hoạch xây dựng và quản lý kiến trúc đảm bảo đồng bộ, chặt chẽ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước...

Tăng cường công tác quản lý quy hoạch kiến trúc; quản lý đầu tư xây dựng, giám sát công trình; quản lý phát triển đô thị; quản lý hạ tầng kỹ thuật; phát triển nhà ở và thị trường bất động sản; quản lý vật liệu xây dựng;

Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh gắn với xây dựng Chính phủ điện tử; tiếp tục tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu...

Cũng tại Hội nghị, nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận của các đơn vị tham dự đã nêu bật được sự cố gắng nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Đáng chú ý, mặc dù tình hình kinh tế khó khăn, ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nhưng một số doanh nghiệp trong ngành Xây dựng đã có nhiều cố gắng xây dựng và hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh điển hình như: Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam; Tổng Công ty Viglacera - CTCP; Tổng Công ty xây dựng Hà Nội...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị biểu dương nỗ lực của các đơn vị, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Xây dựng đã đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị chung của Ngành, từ công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện thể chế chính sách đến việc thực hiện các công tác quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực quy hoạch kiến trúc, đầu tư xây dựng, vật liệu xây dựng, phát triển đô thị, phát triển nhà ở và quản lý thị trường bất động sản…

bo xay dung trien khai nhiem vu trong tam 3 thang cuoi nam 2021
Toàn cảnh Hội nghị.

Để thực hiện tốt nhất những nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, đồng thời hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch năm 2021, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị chỉ đạo trong 3 tháng cuối năm 2021, ngành Xây dựng tiếp tục tăng cường, tập trung cao độ cho công tác nghiên cứu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện thể chế chính sách trong lĩnh vực xây dựng. Trong đó, chú ý đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, phù hợp thực tiễn, bảo đảm chất lượng của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường phân cấp, phân quyền cho địa phương; có chế độ kiểm tra, giám sát chặt chẽ.

Đồng thời, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ tích cực phối hợp với các địa phương rà soát hệ thống quy định liên quan công tác thẩm định, cấp phép xây dựng; quy hoạch, kiến trúc; phát triển đô thị; đảm bảo chất lượng công trình xây dựng; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chính sách về nhà ở tại các địa phương; tiếp tục thúc đẩy lĩnh vực phát triển nhà ở, trong đó quan tâm đến phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở dành cho công nhân; theo dõi, cập nhật nhanh chóng thông tin thị trường bất động sản, chú trọng công tác đánh giá nguy cơ rủi ro của thị trường bất động sản; chủ động, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch đã đề ra…

Linh Anh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load