Thứ sáu 25/06/2021 11:40 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bộ Xây dựng quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội

21:20 | 14/07/2020

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông báo số 87/TB-BXD Kết luận của Bộ trưởng Phạm Hồng Hà tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Bộ Xây dựng.

bo xay dung quyet liet thuc hien cac nhiem vu giai phap trong tam phuc hoi phat trien kinh te xa hoi
Bộ trưởng Phạm Hồng Hà chủ trì Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Bộ Xây dựng.

Trước đó, ngày 26/6/2020, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đã chủ trì Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Bộ Xây dựng. Tham dự cuộc họp có các Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Thủ trưởng các đơn vị chức năng trong Bộ, Viện trưởng các Viện nghiên cứu, lãnh đạo các Tổng Công ty, các trường đào tạo trực thuộc Bộ. Sau khi nghe báo cáo của Văn phòng Bộ tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020 và ý kiến của các đồng chí Thứ trưởng cùng các đơn vị tham dự cuộc họp, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà kết luận như sau:

Trong bối cảnh Việt Nam nói riêng và Thế giới nói chung bị tác động lớn bởi đại dịch Covid 19, ngành Xây dựng cũng đối mặt với nhiều ảnh hưởng tiêu cực: Hoạt động xây dựng, thị trường bất động sản, hoạt động sản xuất và xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng; Một số chỉ tiêu phát triển chủ yếu của Ngành đạt mức thấp so với nhiều năm gần đây và ảnh hưởng lớn đến việc hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch của năm 2020 (Tổng sản phẩm trong nước của ngành Xây dựng chỉ tăng 4,37% thấp hơn mức 6,68% của năm 2019). Các đơn vị trực thuộc Bộ, đặc biệt là các doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn về việc làm, doanh thu; thu nhập của cán bộ, công nhân viên. Một số công tác, các đề án lớn của Bộ cũng như hoạt động thanh tra bị chậm trễ.

Việc thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian qua cũng bộc lộ một số hạn chế của Bộ Xây dựng trong việc triển khai Chính phủ điện tử, dịch vụ công trực tuyến, khả năng tổ chức họp và làm việc trực tuyến. Ngoài ra một số đơn vị trực thuộc Bộ còn lúng túng khi triển khai công tác trong tình huống khẩn cấp, cắt giảm người làm việc tại cơ quan.

Những kết quả nổi bật

Trong tình hình, bối cảnh chung nhưng dưới sự chỉ đạo kịp thời của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ, cấp ủy các đơn vị trực thuộc Bộ và đặc biệt là sự nỗ lực cố gắng của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị trực thuộc Bộ, Bộ Xây dựng đã đạt được những kết quả hết sức đáng khích lệ, nổi bật là:

Đã thực hiện nghiêm túc, kịp thời và có kết quả các chỉ đạo, nhiệm vụ mà Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống Covid-19. Trong các đơn vị thuộc Bộ, không ghi nhận trường hợp nào phải cách ly cả đơn vị hay một cơ quan, công trường nào.

Trong bối cảnh khó khăn do Đại dịch Covid-19, Bộ Xây dựng đã theo dõi, nắm chắc tình hình và kịp thời đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho ngành Xây dựng, đặc biệt là các lĩnh vực: Hoạt động xây dựng, đầu tư và kinh doanh bất động sản, sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng. Bộ cũng đã chủ động thúc đẩy giải quyết các đề xuất, đề nghị của các địa phương và các Bộ, ngành; tập trung xử lý tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc như: Các vướng mắc về chuyển tiếp liên quan đến Nghị định 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, tham mưu đề xuất đưa một số nội dung vào Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng như miễn cấp phép cho một số loại công trình, bỏ một số nội dung cấp phép của Bộ Xây dựng…

Kiên trì và thực hiện tốt một số nhiệm vụ có tính chất cơ bản, lâu dài đối với ngành Xây dựng, cụ thể: Về thể chế: Đã đạt được nhiều kết quả tốt như tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc, ban hành một số thông tư hướng dẫn và đặc biệt là tham mưu để Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng với nhiều đổi mới quan trọng như:

Rà soát kỹ càng tính đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành, tháo gỡ, loại bỏ những vướng mắc, chồng chéo trong một số Luật liên quan đến ngành Xây dựng.

Xác định rõ ràng vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn về xây dựng của quản lý nhà nước, của người quyết định đầu tư, đơn vị tư vấn.

Tích hợp, giảm thiểu một số thủ tục, nội dung trong công tác cấp phép xây dựng và thẩm định dự án; giảm thời gian cấp phép công trình từ 30 ngày xuống còn 20 ngày, tăng cường quản lý cấp phép xây dựng ở nông thôn, tạo sự minh bạch trong hoạt động thi công xây dựng. Xác định rõ hơn về phân loại các công trình xây dựng cơ bản để thống nhất về quản lý và áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan.

Đưa ra khái niệm dự án phát triển đô thị và quy định rõ ràng về thẩm định, kiểm tra, nghiệm thu để đảm bảo sự phát triển của các dự án đô thị. Đây là một căn cứ để tiến tới sửa đổi Nghị định 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý phát triển đô thị.

Lần đầu tiên đưa ra định hướng về phát triển vật liệu xây dựng để làm cơ sở tiến tới tham mưu trình Chính phủ ban hành một nghị định về quản lý vật liệu xây dựng. Giải quyết các tồn tại liên quan đến “quy hoạch treo”, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng và quyền lợi của nhân dân và xã hội.

Quản lý và kiểm soát phát triển đô thị: Đã phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương để xây dựng và trình Bộ Chính trị Đề án Phát triển đô thị thông minh Việt Nam, trong đó đề xuất Bộ Chính trị có Nghị quyết riêng về lĩnh vực này, tạo điều kiện cơ bản cho công tác quản lý phát triển đô thị.

Kiểm soát và thúc đẩy thị trường bất động sản: Đã tham mưu để Chính phủ về việc ban hành chính sách mới đối với phát triển nhà ở thương mại giá thấp và nhà ở xã hội, dự kiến sẽ tạo nên đột phá mới trong phát triển thị trường bất động sản.

Nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng: Các Đề án lớn như Đề án Đổi mới hệ thống định mức và giá xây dựng, Đề án Đổi mới hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng đã bước đầu phát huy hiệu quả thực tế.

Đề án Mô hình thông tin công trình (BIM) cũng đang được triển khai, tuy gặp nhiều khó khăn. Đề án Chuyển đổi số ngành Xây dựng cũng được Lãnh đạo Bộ quan tâm và chỉ đạo, tập trung giải quyết các vấn đề cụ thể, cấp bách của Ngành, đặc biệt trong bối cảnh Đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên Thế giới.

Công tác đổi mới các đơn vị sự nghiệp, đổi mới doanh nghiệp tuy gặp nhiều khó khăn, hạn chế nhưng cơ bản vẫn đang được thực hiện đúng tiến độ và đạt được một số kết quả đáng khích lệ.

Các hoạt động của Bộ Xây dựng đã nhanh chóng chuyển sang trạng thái “bình thường mới”, tận dụng thời gian để bám sát cơ sở; giải quyết, tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch năm 2020.

Quyết liệt thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn

Để đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra trong bối cảnh Đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp và cả nước bước vào trạng thái “bình thường mới”, đề nghị các đồng chí thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ: Phải bám sát tình hình, diễn biến thực tế của nền kinh tế, của xã hội, của ngành Xây dựng để kịp thời có các đề xuất, tham mưu để Lãnh đạo Bộ đưa ra các quyết sách kịp thời.

Tập trung chỉ đạo cụ thể việc thực hiện nghiêm túc Kế hoạch đã ban hành của Bộ Xây dựng về thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch Covid-19.

Tập trung tốt cho công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp để tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đồng thời, tập trung thực hiện các công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các địa phương; góp ý cho Văn kiện Đại hội của các địa phương. Đề nghị các đồng chí Thứ trưởng phụ trách địa bàn chỉ đạo sát sao công tác định hướng về lĩnh vực xây dựng khi góp ý cho Văn kiện Đại hội của các địa phương mình phụ trách.

Tập trung xây dựng kế hoạch 5 năm 2021 – 2025 và kế hoạch năm 2021 của ngành Xây dựng, tiếp tục hoàn thiện các đề xuất để đưa vào Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Phạm Hồng Hà tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Bộ Xây dựng. Đề nghị các đơn vị liên quan nghiên cứu, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện.

Khánh Hòa

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load