Thứ bảy 24/02/2024 05:24 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bộ Xây dựng lập Đoàn kiểm tra lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản tại Phú Thọ

11:07 | 04/12/2023

(Xây dựng) – Mới đây, Bộ Xây dựng có văn bản gửi UBND tỉnh Phú Thọ về kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước về nhà ở, kinh doanh bất động sản, hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và công tác tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy.

Bộ Xây dựng lập Đoàn kiểm tra lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản tại Phú Thọ
Bộ Xây dựng sẽ kiểm tra việc chấp hành pháp luật về nhà ở xã hội tại Phú Thọ (ảnh minh họa: Dự án khu nhà ở và dịch vụ KCN Thụy Vân,Việt Trì).

Đoàn kiểm tra của Bộ Xây dựng dự kiến tổ chức kế hoạch và chương trình làm việc tại địa phương từ ngày 04/12 đến 08/12. Thành phần Đoàn gồm lãnh đạo và chuyên viên Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Chính sách nhà ở và thị trường bất động sản.

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về nhà ở

Nội dung Bộ Xây dựng sẽ kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về nhà ở và kinh doanh bất động sản gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành của địa phương; việc thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở (kết quả thực hiện Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2016-2022; việc xây dựng Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2030; Quy hoạch, bố trí đất, bố trí nguồn vốn để phát triển đối với từng loại hình nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư…).

Việc tuân thủ pháp luật về quản lý, phát triển nhà ở, trong đó nhà ở thương mại sẽ đánh giá thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước theo Điều 85 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, Nghị định số 30/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP: Kết quả thực hiện so với Chương trình, Kế hoạch đề ra; trình tự thủ tục đầu tư xây dựng (chấp thuận hoặc quyết định chủ trương đầu tư dự án, lựa chọn chủ đầu tư dự án, phê duyệt dự án…);

Đối với phát triển nhà ở xã hội đánh giá thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước theo Điều 30 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội: Nhu cầu về nhà ở xã hội, số lượng khu công nghiệp và nhu cầu nhà ở của công nhân khu công nghiệp. Tình hình triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.

Tình hình thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030” theo Quyết định số 338/QĐ-TTg; tình thực triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội; kết quả thực hiện.

Đối với công tác cải tạo chung cư cũ: Địa phương sẽ báo cáo kết quả triển khai thực hiện cải tạo chung cư cũ giai đoạn 2016 – 2022; việc triển khai, xây dựng chương trình, kế hoạch cải tạo chung cư cũ giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị định số 69/2021/NĐ-CP của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng xem xét, kiểm tra kết quả thực hiện các dự án đầu tư phát triển nhà ở tái định cư; kết quả thực hiện nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước. Đối với công tác quản lý, vận hành nhà chung cư, địa phương cung cấp số liệu về nhà chung cư và việc ban hành Quy chế quản lý nhà chung cư trên địa bàn theo quy định tại Thông tư số 02/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Tình hình quản lý, sử dụng nhà chung cư về số lượng chung cư đã thành lập Ban quản trị; các tranh chấp, vướng mắc liên quan đến quản lý, vận hành, bảo trì nhà chung cư nếu có.

Kiểm tra việc tuân thủ pháp luật trong kinh doanh bất động sản

UBND tỉnh Phú Thọ cần báo cáo tổng quan về tình hình thị trường bất động sản trên địa bàn giai đoạn 2016 – 2022. Việc thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ. Danh mục các sàn giao dịch bất động sản đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn tỉnh và tình hình cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Bên cạnh đó, tỉnh cần báo cáo tình hình triển khai các dự án bất động sản khác như biệt thự nghỉ dưỡng, căn hộ du lịch, căn hộ văn phòng... và tình hình thực hiện pháp luật về kinh doanh bất động sản và các pháp luật có liên quan. Số lượng dự án đã có văn bản bán nhà ở hình thành trong tương lai và việc bảo lãnh bán nhà ở hình thành trong tương lai; tình hình tồn kho bất động sản.

UBND tỉnh Phú Thọ cũng cần đánh giá thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo Nghị định số 44/2022/NĐ-CP. Chế độ báo cáo về thông tin dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản.

Công tác ban hành Quy chế phối hợp và chỉ đạo các đơn vị liên quan trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. Kiểm tra, đánh giá việc thu thập, tổng hợp, công bố công khai thông tin nhà ở, thị trường bất động sản trên hệ thống thông tin, cổng thông tin điện tử. Đoàn sẽ kiểm tra thực tế khoảng 10 dự án nhà ở, khu đô thị, dự án bất động sản lớn tại địa phương.

Trong lần kiểm tra này, Bộ Xây dựng cũng tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước về hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và công tác tiếp nhận Hồ sơ công bố hợp quy (dự kiến thời gian trong ngày 06/12).

Kiểm tra tình hình thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-BXD về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (QCVN 16:2019/BXD). Kiểm tra công tác quản lý hoạt động các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo Nghị định số 62/2016/NĐ-CP; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP và Thông tư số 06/2017/TT-BXD.

Đoàn sẽ kiểm tra theo từng lĩnh vực cụ thể, như: Tiếp nhận và ra Thông báo tiếp nhận Hồ sơ công bố hợp quy. Các tổ chức được chỉ định có hoạt động chứng nhận hợp quy trên địa bàn thành phố.

Thực hiện công tác quản lý Nhà nước về hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng: Số phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, số trạm thí nghiệm hiện trường trên địa bàn thành phố. Tình hình kiểm tra hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; trạm thí nghiệm hiện trường trên địa bàn thành phố.

Các tồn tại, vướng mắc của hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn thành phố. Kiểm tra thực địa từ 1 đến 3 phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, từ 1 đến 2 trạm thí nghiệm hiện trường trên địa bàn thành phố (nếu có).

Để công tác kiểm tra đảm bảo chất lượng, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ chuẩn bị nội dung báo cáo và giao đơn vị chủ trì cùng các đơn vị liên quan để phối hợp, làm việc với Đoàn kiểm tra.

Ngày 22/11/2023, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ký Quyết định số 1173/QĐ-BXD về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực nhà ở, thị trường bất động sản, hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và công tác tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy tại tỉnh Phú Thọ.

Đoàn công tác có nhiệm vụ kiểm tra tình hình thực hiện các nội dung về công tác quản lý Nhà nước liên quan đến lĩnh vực nhà ở, thị trường bất động sản, hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và công tác tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn từ năm 2016 – 2022.

Minh Khánh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load