Thứ năm 30/05/2024 07:19 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bộ Xây dựng: Đôn đốc triển khai thi hành Luật Kiến trúc

19:17 | 15/04/2024

(Xây dựng) - Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố Trung ương tiếp tục tăng cường thi hành Luật Kiến trúc, thực hiện Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc theo Chiến lược phát triển ngành Xây dựng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bộ Xây dựng: Đôn đốc triển khai thi hành Luật Kiến trúc
Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục tăng cường thi hành Luật Kiến trúc, thực hiện Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mới đây, Bộ Xây dựng có Công văn 1502/BXD-QHKT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đôn đốc triển khai thi hành Luật Kiến trúc theo Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 16/8/2019; Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 16/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Kiến trúc; Quyết định số 1246/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 179/QĐ-TTg ngày 16/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Xây dựng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục tăng cường thi hành Luật Kiến trúc, thực hiện Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng thời, khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc theo Chiến lược phát triển ngành Xây dựng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 179/QĐ-TTg ngày 16/02/2024.

Thực hiện nghiêm công tác quản lý Nhà nước về hoạt động kiến trúc, tăng cường tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi, kiểm tra và giám sát chất lượng kiến trúc trong dự án đầu tư xây dựng; đảm bảo phát triển kiến trúc đô thị và nông thôn hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc, các yếu tố văn hóa đặc trưng được giữ gìn và phát huy.

Khôi Nguyên – Phương Trang

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load