Thứ bảy 20/07/2024 02:25 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bộ Xây dựng đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số

19:06 | 24/05/2023

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ trong năm 2023, trong đó tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Bộ Xây dựng đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số
Chuyên viên Trung tâm Thông tin Bộ Xây dựng hướng dẫn trực tiếp người dân và doanh nghiệp tại bộ phận một cửa Bộ Xây dựng thực hiện các dịch vụ công trực tuyến (ảnh: Trần Đình Hà).

4 mục tiêu chuyển đổi số

Theo nội dung Quyết định số 504/QĐ-BCĐCĐS ngày 19/05/2023 của Trưởng ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ Xây dựng, năm 2023 là năm Dữ liệu số quốc gia. Bởi vậy, Ban Chỉ đạo chuyển đối số Bộ Xây dựng cần tập trung chỉ đạo, điều phối các đơn vị trực thuộc Bộ tập trung thực hiện 4 chỉ tiêu quan trọng.

Thứ nhất, đối với nội dung dữ liệu số, Bộ Xây dựng cần ban hành Kế hoạch về dữ liệu mở và cung cấp lần đầu dữ liệu mở theo kế hoạch; cung cấp dịch vụ chia sẻ dữ liệu trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (NDXP/LGSP); triển khai chức năng kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Xây dựng để người dân, doanh nghiệp chỉ phải cung cấp thông tin một lần cho cơ quan Nhà nước khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến; triển khai các hoạt động nâng cao năng lực phát triển và quản trị dữ liệu thuộc phạm vi quản lý. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ Cao đẳng, cơ sở giáo dục Đại học trực thuộc Bộ Xây dựng cần tiến hành rà soát các chương trình đào tạo để xem xét bổ sung, lồng ghép nội dung, chuẩn đầu ra về dữ liệu lớn, thiết kế, phân tích, xử lý dữ liệu phù hợp với đặc thù tương ứng của từng ngành, nghề đào tạo. Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng phải được đánh giá an toàn thông tin và dán nhãn tín nhiệm mạng.

Thứ hai, đối với nội dung Chính phủ số, Bộ Xây dựng cần phải triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến; hoàn thành triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Xây dựng trên cơ sở hợp nhất cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử; 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình được tích hợp, cung cấp trên cổng Dịch vụ công quốc gia; 30% thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công; 60% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Xây dựng được định danh và xác thực thông suốt, được hợp nhất từ cổng dịch vụ công quốc gia; 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa; 50% hồ sơ thủ tục hành chính được người dân, doanh nghiệp thực hiện trực tuyến; 50% cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ Xây dựng được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản.

Thứ ba, đối với nội dung kinh tế số và xã hội số, Bộ Xây dựng cần ban hành và tổ chức triển khai kế hoạch phát triển kinh tế số và xã hội số thuộc phạm vi quản lý; triển khai các hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến tại Bộ Xây dựng.

Cuối cùng, để đảm bảo an toàn, an ninh mạng, Bộ cần phấn đấu tỷ lệ hệ thống thông tin tại Bộ Xây dựng hoàn thành phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin trên 80%; tỷ lệ hệ thống thông tin tại Bộ Xây dựng đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ trên 30%.

3 nhiệm vụ trọng tâm

Để hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch chuyển đổi số trong năm 2023, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ Xây dựng có đề ra 3 nhiệm vụ quan trọng cần phải thực hiện.

Nhiệm vụ thứ nhất là phổ biến nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Trung tâm Thông tin là đơn vị chủ trì xây dựng và cập nhật chuyên trang về chuyển đổi số của Bộ Xây dựng, công bố công khai danh sách các dự án chuyến đổi số; phổ biến các kinh nghiệm chuyển đổi số, mô hình chuyển đổi số điển hình; tổ chức phổ biến, tuyên truyền tới các đơn vị thuộc Bộ, các công chức, viên chức về việc bảo đảm an toàn, an ninh mạng, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu do Bộ quản lý và vận hành phục vụ công tác chuyển đổi số Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số
Một trong các nhiệm vụ chuyển đổi số trọng tâm của Bộ Xây dựng trong năm 2023 là phát triển dữ liệu số (ảnh: Internet).

Nhiệm vụ thứ hai là hoàn thiện hệ thống văn bản, cơ chế, chính sách. Bộ cần hoàn thành xây dựng dự thảo và trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng; xây dựng và ban hành Kế hoạch chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số ngành Xây dựng năm 2024; xây dựng và ban hành tài liệu Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng phiên bản 2.3; xây dựng và ban hành Kế hoạch phát triển dữ liệu mở, cung cấp dữ liệu mở Bộ Xây dựng.

Nhiệm vụ thứ ba là phát triển dữ liệu. Bộ phải triển khai phát triển dữ liệu lớn về không gian đô thị trên nền hệ thống thông tin địa lý (GIS); thu thập và phát triển dữ liệu lớn về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quản lý phát triển đô thị, cơ sở hạ tầng đô thị; triển khai nền tảng ứng dụng GIS trong công khai thông tin quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên Cổng thông tin quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị Việt Nam; tổ chức nghiên cứu xây dựng nền tảng mô hình thông tin công trình (BIM) trong quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý việc xây dựng theo quy hoạch và quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị trên toàn quốc; nghiên cứu, triển khai thử nghiệm nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp Bộ Xây dựng, có sử dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động; tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực phát triển và quản trị dữ liệu cho cán bộ chuyên trách, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin tại các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng; tổ chức hội thảo về quản trị, phát triển, kết nối liên thông và đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin cho cơ sở dữ liệu ngành Xây dựng.

Phương Trang

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
 • Hà Nội: Phấn đấu là địa phương đi đầu trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế số, xã hội số

  (Xây dựng) - Ngày 15/7, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 323/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị của Thành phố Hà Nội sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện Đề án 06; đánh giá kết quả thí điểm lập hồ sơ sức khỏe điện tử, cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID và công bố vận hành một số nền tảng, ứng dụng của Đề án 06.

  10:59 | 16/07/2024
 • Tháo gỡ “điểm nghẽn” trong triển khai Đề án 06

  (Xây dựng) - Ngày 12/7/2024, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 316/TB-VPCP thông báo kết luận Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ “điểm nghẽn” Đề án 06 và đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.

  08:30 | 13/07/2024
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

  (Xây dựng) - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh, để hoạt động truyền thông khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp chặt chẽ với các viện, trường đào tạo báo chí, truyền thông tổ chức các khóa tập huấn; tăng cường gắn kết, chia sẻ thông tin về các định hướng cơ chế chính sách, thành tựu, vấn đề thực tiễn đặt ra của ngành… để nâng cao hiệu quả công tác truyền thông thông khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

  21:32 | 12/07/2024
 • Bộ Xây dựng đang cung cấp 35 dịch vụ công trực tuyến

  (Xây dựng) - Hiện Bộ Xây dựng đang cung cấp 35 dịch vụ công (DVC) trực tuyến, trong đó 29 DVC trực tuyến toàn trình và 06 DVC trực tuyến một phần.

  11:22 | 12/07/2024
 • Bỉ khởi động dự án hạt nhân "độc nhất vô nhị" với tốc độ siêu nhanh

  Đây là lò phản ứng sử dụng máy gia tốc hạt, hứa hẹn mang lại nguồn năng lượng mạnh mẽ, an toàn và quan trọng nhất là giảm 100 lần lượng chất thải hạt nhân.

  07:58 | 12/07/2024
 • Quy định mới về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

  (Xây dựng) - Ngày 10/7, Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

  07:49 | 12/07/2024
 • Bắc Ninh duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình chuyển đổi số

  (Xây dựng) - Chiều 10/7, tại UBND tỉnh Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn đã chủ trì phiên họp trực tuyến, cùng các đại biểu lắng nghe Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đánh giá kết quả sơ bộ 6 tháng đầu năm 2024 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ.

  11:33 | 11/07/2024
 • Thủ tướng: Chuyển đổi số đã “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”

  (Xây dựng) - Chiều 10/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 9 của Ủy ban và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ, sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06.

  20:12 | 10/07/2024
 • Đề xuất chính sách phát triển công nghiệp công nghệ số

  (Xây dựng) - Tại dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số, Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất các chính sách phát triển công nghiệp công nghệ số.

  07:41 | 10/07/2024
 • Ứng dụng công nghệ nào trong thiết kế xây dựng của tương lai

  (Xây dựng) – Trường Đại học Việt Đức vừa tổ chức buổi Toạ đàm “Công nghệ trong thiết kế, xây dựng: Xu hướng và tương lai” tại Ngôi nhà Đức (Thành phố Hồ Chí Minh). Theo các chuyên gia, trong những năm gần đây, ngành Thiết kế và xây dựng đã chứng kiến sự bùng nổ của các công nghệ mới như: BIM (Mô hình hóa thông tin xây dựng), VR/AR, IoT, AI và robot hóa. Những công nghệ này đã và đang tạo ra những bước đột phá, giúp gia tăng hiệu quả, tính chính xác và tính bền vững trong các dự án xây dựng.

  16:38 | 09/07/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load