Thứ ba 26/09/2023 18:19 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Yên Lạc (Vĩnh Phúc): Đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hóa

14:25 | 26/04/2023

(Xây dựng) - Cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu trong Chương trình hành động số 25 của Tỉnh ủy gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII nhiệm kỳ 2021-2025, huyện Yên Lạc sẽ đẩy nhanh tốc độ phát triển đô thị và nâng cao chất lượng đô thị hóa phù hợp với định hướng quy hoạch của tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Yên Lạc (Vĩnh Phúc): Đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hóa
Năm 2023, huyện Yên Lạc tiếp tục chú trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

Yêu cầu trong công tác quy hoạch đô thị được huyện Yên Lạc xác định là phải có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại, lấy con người và chất lượng cuộc sống làm trung tâm, văn hóa và văn minh đô thị làm nền tảng phát triển. Trong quá trình phát triển đô thị, cần kết hợp chặt chẽ với hệ thống đô thị của tỉnh, bảo đảm tính kết nối đồng bộ, hiện đại các hạ tầng, các yếu tố đặc trưng và nâng cao chất lượng sống của người dân tại các đô thị.

Với yêu cầu đặt ra, mục tiêu giai đoạn 2021-2025 huyện Yên Lạc phấn đấu đạt tỷ lệ đô thị hóa trên 55%. Hiện nay, huyện Yên Lạc đã có 6 xã, thị trấn là đô thị loại V gồm: Tam Hồng, Nguyệt Đức, thị trấn Yên Lạc, Đồng Văn, Trung Nguyên, Tề Lỗ (trong đó có 2 thị trấn là thị trấn Yên Lạc và thị trấn Tam Hồng).

Để bảo đảm mục tiêu đạt tỷ lệ đô thị hóa trên 55%, huyện Yên Lạc đã có kế hoạch xây dựng, nâng cấp 4 xã gồm: Đồng Cương, Bình Định, Liên Châu và Yên Đồng lên đô thị loại V đến năm 2025 theo Chương trình tổng thể xây dựng và phát triển đô thị Vĩnh Phúc đến năm 20230. Theo đó, huyện Yên Lạc đang triển khai lập quy hoạch chi tiết khu trung tâm các xã Yên Đồng, Đồng Văn, Tề Lỗ, Đồng Cương, Bình Định, Nguyệt Đức… làm cơ sở để đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, khu thiết chế văn hóa… thay đổi bộ mặt đô thị của các địa phương. Tuy nhiên trong quá trình triển khai còn gặp một số khó khăn vướng mắc do quy hoạch chung cấp tỉnh, quy hoạch đô thị Vĩnh Phúc chưa được phê duyệt; việc đầu tư chỉnh trang đô thị còn hạn chế do nguồn vốn được phân bổ chưa đáp ứng nhu cầu.

Đồng thời, huyện Yên Lạc đã và đang tập trung đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông đồng bộ, công trình giáo dục, y tế… phấn đấu đạt huyện Nông thôn mới nâng cao năm 2024.

Yên Lạc (Vĩnh Phúc): Đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hóa
Chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao.

Huyện tập trung cùng với chủ đầu tư giải quyết những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nhằm sớm hoàn thiện các khu nhà ở đô thị tại các dự án: Dự án Khu đô thị Yên Lạc - Dragon City, Dự án khu nhà ở dịch vụ xã Đồng Văn; khu nhà ở hỗn hợp tại thị trấn Yên Lạc và thị trấn Tam Hồng. Phấn đấu đến năm 2025 ít nhất đưa vào sử dụng 1 khu nhà ở đô thị.

Bên cạnh việc quy hoạch phát triển đô thị, huyện Yên Lạc cũng quan tâm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trong khu đô thị. Đến năm 2025, huyện phấn đấu có trên 90% hộ gia đình tại đô thị có hạ tầng mạng băng rộng cáp quang mạng di động 4G, 5G và điện thoại thông minh; trên 50% tỷ lệ dân số trưởng thành tại đô thị có tài khoản thanh toán điện tử; tốc độ tăng trưởng kinh tế khu vực đô thị bình quân đạt 15%/năm và thu nhập bình quân đầu người khu vực đô thị cao hơn mức bình quân của tỉnh.

Bích Huệ

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load