Thứ ba 24/11/2020 11:13 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Yên Lạc: Đích nhắm huyện nông thôn mới nâng cao

07:04 | 09/10/2020

(Xây dựng) - Phát huy truyền thống cách mạng và tinh thần đoàn kết, năng động, đổi mới, sáng tạo, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Lạc đã khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của Yên Lạc trong những năm tiếp theo.

yen lac dich nham huyen nong thon moi nang cao
Ông Nguyễn Xuân Thông

Trong nhiệm kỳ qua, Huyện ủy Yên Lạc đã tập trung lãnh đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng, với quyết tâm chính trị cao nhất để thực hiện cụ thể hóa Nghị quyết thành các chương trình, dự án.

Từ các giải pháp trọng tâm, trọng điểm, bức tranh kinh tế - xã hội của Yên Lạc có nhiều khởi sắc. Trong 5 năm qua, huyện Yên Lạc luôn duy trì tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 9,2%, trong đó nông - lâm nghiệp, thủy sản tăng 0,9%/năm; công nghiệp, xây dựng tăng 12,9%/năm; thương mai - dịch vụ tăng 7,6%/năm. Giá trị sản xuất bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 67,4 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách Nhà nước trong 5 năm đạt gần 6.280 tỷ đồng; bình quân đạt 1.256 tỷ đồng/năm, trong đó thu trên địa bàn đến năm 2020 đạt 345 tỷ đồng/năm, tăng 14%/năm. Năm 2015, Yên Lạc là huyện đầu tiên của tỉnh Vĩnh Phúc đạt huyện nông thôn mới. Phấn đấu hết năm 2020, xã Liên Châu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, 16 thôn đạt thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Cùng với quan tâm phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Yên Lạc luôn thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%. Toàn huyện không còn hộ nghèo. Các chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, cùng với tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ huyện Yên Lạc luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Thực hiện hiệu quả nghị Quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương.

Thành tựu đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Lạc trong nhiệm kỳ qua đã tạo nên một diện mạo mới của vùng đất giàu truyền thống cách mạng, luôn đoàn kết, sáng tạo, vượt khó đi lên. Thành tựu đó là tiền đề, động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phấn đấu xây dựng Yên Lạc trở thành huyện có kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có kết cấu hạ tầng hoàn thiện, đồng bộ, trở thành huyện nông thôn mới nâng cao.

Đảng bộ huyện Yên Lạc xác định, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ còn không ít khó khăn thách thức, song đây cũng là giai đoạn với nhiều thời cơ thuận lợi để đưa Yên Lạc phát triển một cách toàn diện và bền vững. Đảng bộ huyện Yên Lạc đã đề ra nhiều mục tiêu, giải pháp mang tính đột phá và có tính khả thi cao. Trong đó, tập trung huy động mọi nguồn lực để tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, mở rộng không gian đô thị; cân đối hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, dám nghĩ, dám làm, đủ năng lực và uy tín lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện, phấn đấu đưa huyện Yên Lạc phát triển toàn diện và bền vững.

Nguyễn Xuân Thông
Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load